מרכז י.נ.ר

רבנים משיבים - בית הוראה9090

כניסה למשתמשים 27/01/2021 י"ד שבט תשפ"א

רבנים משיבים - בית הוראה9090

הכשרת רבנים משיבים בבית ההוראה "שערי הלכה ומשפט"


הכשרת רבנים משיבים בבית ההוראה "שערי הלכה ומשפט"

מבוא

תלמידי חכמים רבים נבחנים ברבנות הראשית לישראל לקבלת סמיכה לרבנות. זאת לאחר השקעה בלימוד תוך מסירות רבה מתוך מטרה להקיף את כל תחומי ההלכה. יחד עם זאת, הסמיכה לרבנות אינה מקנה ידע מעשי, ותלמידי חכמים רבים, לפני צאתם בפועל להוראה, חוששים מהאחריות שבמתן מענה הלכתי.
בית ההוראה שערי הלכה ומשפט נותן מענה הלכתי לציבור הרחב מדי יום ולבית ההוראה מגיעות סוגיות ושאלות בכל תחומי השו"ע. רבני בית ההוראה בעלי ידע הלכתי רחב היקף וניסיון מעשי במענה הלכתי, גם בסוגיות סבוכות הדורשות מיומנות רבה. תכנית ההכשרה המוצעת תעניק למשתתפים את האפשרות לרכוש ידע מעשי שישמש אותם כרבנים משיבים.

מטרת התכנית

התכנית תכשיר את משתתפיה למתן מענה הלכתי לשאלות הלכתיות שונות ומגוונות.

אופן הלימוד

הלימוד יתבצע במסגרת בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט".
במהלך הלימוד יהיו התלמידים נוכחים בזמן בו ניתן מענה הלכתי על ידי רבני בית ההוראה. התלמידים יקשיבו הן לשאלות הנשאלות והן למענה ההלכתי.
אחת לשבוע יהיה על הלומדים לחבר תשובה מקיפה ומפורטת לשאלה שתשאל בבית ההוראה. התשובות יבדקו על ידי ראש בית ההוראה, הרה"ג אופיר מלכא, ויהוו חובה לצורך סיום ההכשרה וקבלת התעודה.

משך ההכשרה

ההכשרה תתבצע בשני שלבים, כל שלב יכלול 3 חודשים:
בשלב הראשון יהיו התלמידים נוכחים בבית ההוראה בעת המענה ההלכתי של רבני בית ההוראה וישמעו את השאלות והתשובות הניתנות לפונים.
בשלב השני ישמשו התלמידים כרבנים משיבים בעצמם בבית ההוראה ויענו לשאלות הלכתיות, זאת על מנת לרכוש פראקטיקה והתנסות.

לפרטים נוספים: אריאל כהן 02-6321626

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130