קורס משפחות בראייה סוציולוגית ואנטרופולוגית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10682 - משפחות בראייה סוציולוגית ואנטרופולוגית

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10682 - משפחות בראייה סוציולוגית ואנטרופולוגית

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס משפחות בראייה סוציולוגית ואנטרופולוגית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

 

10682 משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

---

רקע:

בקורס נערך דיון ביקורתי על מרחב היחסים המשפחתיים, ועל קשריו של מרחב זה עם גורמים חברתיים, בניהם לאום, מדינה ,דת, גזע, מעמד וכלכלה. בקורס מתקיים דיון נרחב על משפחות בישראל ועל הקשרים שהן מקיימות עם החברה הישראלית ועם מדינת ישראל

חומר הלימוד:

חומר הלימוד מבוסס על הספר משפחות בראייה סוציולוגית ואנטרופולוגית מאת מ' אדר-בוניס (האונברסיטה הפתוחה 2008)

יחידה 1:

עוסקת בבחינת הגישות התאורטיות ושיטות המחקר בתחום.

יחידה 2:

מציגה מחקרים סוציולוגים ואנתרופולוגיים שבאמצעותם נחשפים הסטודנטים למגוון העצום של יחסי משפחה ושארות ברחבי העולם ובתקופות שונות בהיסטוריה .

יחידה 3:

דנה בקשרים שבין משפחות ושלושה משתנים דמוגרפיים מרכזיים: פריון, תמותה והגירה.

יחידה 4:

דנה בקשר שבין ארגון הרכוש או העבודה במשפחה לבין יחסי העוצמה במשפחה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בחברות מלקטים וציידים, חברות גננים, חברות רועים, חברות חקלאיות ,וחברות מתועשות.

יחידה 5:

דנה בקשרים שבין יחסי אבות וילדים ויחסי סבים ונכדים לבין מדינת הרווחה ומערכת המשפט.

יחידה 6:

מציגה ובוחנת את הניסיון להסביר את יחסי השארות כתוצאה של הביולוגיה של האדם.

 

 

 

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130