קורס מנחי הורים - פראקטיקום | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

מנחי הורים - פראקטיקום

כניסה למשתמשים 24/04/2024 ט"ז ניסן תשפ"ד

מנחי הורים - פראקטיקום

מנחי הורים - פראקטיקום

המרכיב המעשי (פראקטיקום).

משתתפי התכנית נדרשים לעסוק בעבודה מעשית בתחום רלבנטי להורות, וקשרי גומלין עם הקהילה החינוכית. הדרכה מקצועית על העבודה המעשית תינתן בקבוצות קטנות.

במסגרת ההדרכה בקבוצות יעלו גם סוגיות ודילמות בנושאים של אתיקה ויושרה אישית ומקצועית בעבודת ההנחיה.

מטרת הפראקטיקום

המשך העשרתם המקצועית-אישית של מנחי נישואין ופיתוח אינטגרציה של גישות וטכניקות בהנחייה, זאת במגמה להגיע לפיתוחו של סגנון אישי, שימוש המנחה בעצמו בתהליכי ההנחייה ופיתוח יצירתיות וסקרנות מקצועית לגישות וסגנונות של למידה והתמקצעות.
מסגרת הפראקטיקום תאפשר גם שיפור יכולות ומיומנויות הפרזינטציה ההכשרה וההנחיה של המנחים החינוכיים והמשך פיתוח זהותו המקצועית הייחודית של המנחה החינוכי ברצף מקצועות העזר.

הפראקטיקום ייעשה בהדרכה קבוצתית במסגרת מפגשי הלימוד.

מרכז י.נ.ר מקיים שיתופי פעולה עם בתי ספר ברחבי הארץ, בהם משתלבים תלמידי המרכז בהנחיית קבוצות הורים . תלמידים נבחרו ישולבו, בהתאם לצורך ולדרישות בקבוצות ההנחיה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130