קורס רבנים משיבים | מרכז ינר
מרכז י.נ.ר

השתלמות לשימוש בהלכות טהרה

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

השתלמות לשימוש בהלכות טהרה

רבנים משיבים | מרכז ינר

 

 

הכשרת רבנים משיבים בבית ההוראה "שערי הלכה ומשפט"

שימוש בהלכות טהרה

מבוא

הלכות נדה, אשר בהם תלויים איסורי כרת, כוללים פרטים רבים שעל מנת להבינם יש גם לראותם. על כן יש צורך שתלמידי חכמים המעוניינים לתת מענה הלכתי בתחום הטהרה, יקבלו הכשרה בתחום המראות. בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" מקיים לימודים תורניים גבוהים ללימודי דיינות ורבנות, ומכשיר מוצי"ם בתחום המראות על מנת לתת מענה להסמכה בתחום חשוב זה.

 

מטרת התכנית

התכנית תכשיר את משתתפיה למתן מענה הלכתי לשאלות בתחום.
התכניות מיועדת לתלמידי החכמים  שלמדו ונבחנו בהלכות נדה.

 

אופן הלימוד

הלימוד יתבצע במסגרת בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט".
מהלך הלימוד יתבצע ע"י הרה"ג אליהו בן סימון, רב מרכז י.נ.ר ומו"צ "שערי הלכה ומשפט".

 

משך ההכשרה

ההכשרה תכלול 5 מפגשים בני חמש שעות כל אחד. במהלך המפגשים יוצגו מראות, ויידיינו על ידי משתתפי הקורס, כאשר ההכרעה תעשה ע"י הרב. 
ההסמכה מותנית בהשתתפות של 90% מהמפגשים ובבחינה מעשית ע"י הרבנים.

לפרטים והרשמה

02-6321604  rishum@ynrcollege.org

 

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130