קורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

91412 - השתתפות במחקרים

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

91412 - השתתפות במחקרים

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

 השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך‏

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

הרבה מהמחקר בפסיכולוגיה ובחינוך מתוכנן ומבוצע על-ידי חוקר, ושותפים לו נחקרים שממלאים שאלונים, פותרים בעיות או שותפים לניסוי במעבדת מחקר. במסגרת הקורסים המתודולוגיים לומדים הסטודנטים לפסיכולוגיה ולחינוך את הנדרש מחוקר בתחום: את עקרונות תכנון המחקר, איסוף הנתונים, עיבודם והסקת המסקנות. הקורס הנוכחי נועד לאפשר לסטודנטים לחוות את המחקר כמשתתף בו.

מבנה הקורס

הקורס אינו קורס רגיל. במסגרתו על הסטודנטים לקחת חלק פעיל כמשתתפים במחקר/ים בפסיכולוגיה. עמידה בקורס זה מחייבת השתתפות בשלוש שעות של מחקר. סיום חובת ההשתתפות במחקר הוא תנאי קבלה לקורסים אישיות: תאוריה ומחקר (‏?10269‎)‏ ופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏?10264‎)‏ ולקורסים מתקדמים בפסיכולוגיה ובחינוך. מילוי חובה זו חל רק פעם אחת ומהווה מילוי החובה עבור כל הקורסים שהוא מהווה תנאי קבלה אליהם.

תיאור המחקרים

המחקרים בהם ישתתפו הסטודנטים יהיו בעיקר משני סוגים:

א.

מחקרי מעבדה המתבצעים ברובם במעבדת הפסיכולוגיה שבקמפוס האוניברסיטה הפתוחה. (‏?ברוב הניסויים הסטודנטים מבצעים מטלות כתובות או מטלות מחשב.‎)‏

ב.

מחקרים המתבססים על שאלונים ו/או ראיונות.

המחקרים נערכים במסגרת עבודתם המחקרית/מדעית של סגל המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה או במסגרת חלק מעבודותיהם הסמינריוניות האמפיריות של סטודנטים לפסיכולוגיה.

ככלל, כל המחקרים שנחקריהם הם בני אדם עוברים אישור של ועדת אתיקה כדי להבטיח שהם עומדים בעקרונות האתיקה של המחקר הפסיכולוגי.

הרשמה

ההרשמה נעשית דרך שאילתא: תפריט פניות בנושא הרשמה – הרשמה למחקר. ניתן לפנות גם בפנייה ישירה אל "מתאם המחקרים" במחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, בכתובת דואר אלקטרוני: asisc@openu.ac.il. ההרשמה לקורס זה היא ללא תשלום שכר לימוד.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130