קורס אישיות תיאוריה ומחקר של האוניברסיטה הפתוחה מרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10269 - אישיות תיאוריה ומחקר

כניסה למשתמשים 02/12/2023 י"ט כסלו תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10269 - אישיות תיאוריה ומחקר

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס אישיות תיאוריה ומחקר של האוניברסיטה הפתוחה מרכז ינר

 

 אישיות: תאוריה ומחקר‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך. ידע קודם מומלץ: קורס כלשהו בפסיכולוגיה. לסטודנטים המתמקדים בפסיכולוגיה מומלץ הקורס מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום (‏?מרכזת הפיתוח‎)‏, פרופ' אריה נדלר (‏?יועץ אקדמי בכיר‎)‏; פרופ' רות בייט-מרום, ד"ר אירית ביטמן, אירית בן-עטר כהן, צבי להב, חן פוך (‏?כתיבה‎)‏; נילי וייס (‏?עריכה‎)‏, רות שלם (‏?עיצוב‎)‏

יועצים: פרופ' עמנואל ברמן, פרופ' אורי הדר, פרופ' תלמה לבל, פרופ' עמיה ליבליך, פרופ' מריו מקולינסר, פרופ' מיכאל רוזנבאום, פרופ' דב שמוטקין, פרופ' רות שרבני

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בתחום הפסיכולוגיה של האישיות: לעמוד על הגדרותיה של האישיות, להבין את התאוריות המרכזיות של האישיות ואת ההבדלים ביניהן, ולהכיר את שיטות המחקר והמדידה בתחום זה.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

מבוא: מונחים והגדרות

יחידה 2

תאוריות דינמיות

כרך ב

יחידה 3

תאוריות ביהביוריסטיות וקוגניטיביות

יחידה 4

תאוריות אקסיסטנציאליסטיות והומניסטיות

כרך ג

יחידה 5

עקרונות ושיטות בהערכת האישיות ובמדידתה

יחידה 6

מחקר האישיות 

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130