קורס מבית לאומי למדינה שבדרך של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10423 - מבית לאומי למדינה שבדרך

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10423 - מבית לאומי למדינה שבדרך

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס מבית לאומי למדינה שבדרך של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

 

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי ארץ-ישראל

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אביבה חלמיש (‏?כתיבה וריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' אניטה שפירא, פרופ' יעקב שביט (‏?אחראים אקדמיים‎)‏; ארנה ברקאי, משה שפרבר, אורנה כהן-שורץ (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מוסטפא כבהא, פרופ' יוסף הלר, פרופ' יהושע פורת, פרופ' זאב צחור, פרופ' יעקב שביט, ד"ר דן גלעדי

הקורס דן בהתפתחותו של היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם על רקע ההתרחשויות בארץ, באזור ובעולם. במרכזו עומדת השאלה כיצד התפתח היישוב במשך אותן שנים לקהילה אוטונומית ובשלה לעצמאות, הקולטת מאות אלפי מהגרים, אף שהיתה תחת שלטון זר ובעימות מחריף והולך עם שכניה הערבים. הקורס מציג את המקורות הראשוניים העיקריים ללימוד התקופה, ואת המחקרים המרכזיים שהתפרסמו עד כה, ונועד להקנות לסטודנט בצד ידע על התקופה, מיומנויות בניתוח מסמכים ובקריאה ביקורתית של ספרות היסטורית.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

מבוא: היסטוריוגרפיה ורקע היסטורי

יחידה 2

המשולש הארץ-ישראלי בשנות העשרים: בריטים, ערבים ויהודים 1929-1917

יחידה 3

חישוקיה של חברה וולונטרית: מוסדות, מפלגות, ארגונים

יחידה 4

תשתית לבית הלאומי: עלייה, כלכלה והתיישבות בשנות העשרים

כרך ב

יחידה 5

הסכמה ומחלוקת בשנות העשרים

יחידה 6

בין משבר לגאות: 1932-1929

יחידה 7

המשולש הארץ-ישראלי בשנות השלושים: בריטים, ערבים ויהודים 1939-1931

כרך ג

יחידה 8

יצירת המאסה הקריטית: עלייה, כלכלה והתיישבות בשנות השלושים

יחידה 9

הסכמה ומחלוקת בשנות השלושים

יחידה 10

מירוץ נגד הזמן: היישוב היהודי בארץ-ישראל ערב מלחמת העולם השנייה

חומר הלימוד כולל מקראה שבה תעודות ופרקי מחקר.


 

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130