מרכז י.נ.ר

Emotional Counseling-based on C.B.T

כניסה למשתמשים 04/12/2021 ל' כסלו תשפ"ב

Emotional Counseling-based on C.B.T

Emotional Counseling-based on C.B.T

.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130