facebook youtube google

התערבות בשעת משבר (לימודים מתוקשבים)

התערבות בשעת משבר

קורס עזרה נפשית ראשונית - התערבות בשעת משבר

בחסות האוניברסיטה הפתוחה - מערך לימודי החוץ

60 שעות לימוד

מבוא

בעידן הנוכחי מצבי משבר, בדידות, אכזבה, ייאוש, דיכאון, מחשבות אבדניות ומצוקה נפשית הם מרכיב שכיח בחייו של האדם בעולם המודרני. שירות עזרה ראשונה נפשית מציע עזרה ראשונה נפשית לצעירים ומבוגרים כשלב ראשוני,  תוך הקפדה על סודיות ואנונימיות הנעזר והעוזר. מגיש העזרה ינסה להקל על הפונה באמצעות שיחה, ושניהם יחפשו יחדיו דרכים להיחלץ ממצב המצוקה. לאחר מתן מענה וסיוע ראשוני, ובמידת הצורך, ינתבו היועצים את הפונים להמשך טיפול מעמיק ומקצועי.

מטרות

מטרת הקורס היא להעניק ידע ומיומנויות להערכת מצבי סיכון ומתן עזרה ראשונית בעת משבר רגשי.   

הקורס יכלול היבטים רחבים של מצבי משבר ומתן סיוע בתחום האישי הזוגי והמשפחתי.

קהל היעד

אנשי חינוך, אנשי ציבור וקהילה, יועצים ומטפלים בכל התחומים.

 

נושאי הקורס

  • הכרת המשבר.
  • חוסן נפשי.
  • התערבויות בשעת משבר.
  • תפקידי היועץ בעת עזרה ראשונה נפשית.
  • מודל התערבות בשעת משבר.
  • התנגדויות במתן עזרה נפשית ראשונית
  • היכרויות עם בעיות שכיחות בעת מתן העזרה.
  • כללי "לא תעשה" לעוזר.
  • אפשרויות להמשך מתן טיפול.

תעודה

למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בחסות האוניברסיטה הפתוחה - מערך לימודי החוץ

* הלימודים מקנים כרטיס סטודנט

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה