מרכז י.נ.ר

עבודות סמינריות

כניסה למשתמשים
מאמרים לקריאה חופשית
557 תוצאות

קונפליקט זוגי כהזדמנות לצמיחה

זוגות רבים רואים בנישואין את פסגת אהבתם. הם בטוחים שברגע שמצאו את בן הזוג הנכון, הרי שמובטח להם חיים מאושרים. הם חולמים על יחסי ידידות מלאי חום , אכפתיות ואהבה. על זוגיות של שיתוף פעולה, תמיכה, קרבה ואינטימיות. אך לאחר תקופה קצרה (שלושה חודשים עד שנתיים) של אהבה רומנטית והתרוממות רוח ימצאו את עצמם בני הזוג מול חילוקי דעות  שעלולים להוביל לתחושה של חוסר סיפוק, כעס ותסכול היוצרים אווירת ריחוק המנוגדת בתכלית לציפיותיהם. זוגות רבים נבוכים כאשר הם מגלים שיש בניהם חילוקי דעות ואף מריבות. התחושה הראשונית היא שמריבות אלו מהוות סתירה לאהבה הקיימת בניהם, הם סבורים בטעות שחוסר היכולת שלהם לתקשר בהצלחה ובאהבה פירושו הוא שאין הם אוהבים זה את זה די הצורך. ולעיתים רבות יוותרו על החלום הזוגי היות והוא נראה להם בלתי אפשרי ליישום במציאות היומיומית.

בעבודה זו אדגים כיצד ניתן להפוך את הקונפליקט למקור של צמיחה. לשם כך אעסוק בהרחבה בשני המושגים העיקריים המופיעים בעבודה. 'קונפליקט' ו'צמיחה'. אביא גישות שונות והיבטים שונים הקשורים בשני המושגים ולבסוף אציג את הכלים להתמודדות עם הקונפליקט כך שאכן יהווה הזדמנות לצמיחה.

מאת: טלי כהן דפים: 22 תאריך: 26/10/2014 מחיר: ₪ 132.00 הזמן עכשיו

תקשורת זוגית יעילה המסייעת בפתרון קונפליקטים

זוגות מצליחים נחושים ומטפחים בשיטתיות את הנישואין שלהם. הם יודעים מה מועיל ומטפח את הזוגיות והם גם יודעים מאלו התנהגויות יש להימנע. הם מודעים לחוקי התקשורת ביניהם ומנסים לדון בדברים בצורה מכובדת ויעילה.

עבודה זו באה לחקור את מאפייני הקונפליקט הזוגי וגורמיו, כאשר שאלת המחקר העומדת בבסיס העבודה היא: כיצד יכולה תקשורת זוגית יעילה לסייע בפתרון קונפליקטים?

הפרק הראשון עוסק בתיאור ההתנהגות, כללי יסוד והמאפיינים של זוגות מצליחים.

הפרק השני סוקר את גורמי הקונפליקט – "צרכים מנוגדים", כפי שמכנה זאת דר' רבין, הסיבות למריבות בין בני זוג ,על פי שיטתו של הפסיכיאטר דר' פלדמן. פרק זה מציג גם את עמדתו של דר' הנדריקס לפיו מריבות זוגיות הם ביטוי לקונפליקטים פנימיים. הפרק סוקר גם את שלבי ההתדרדרות במערכת הזוגית ומנסה לענות על השאלה מה תפקיד המריבות בזוגיות? לסיום מונה פרק זה את המיתוסים החוסמים תקשורת בזוגיות.

הפרק השלישי סוקר מגוון כלים ליצירת תקשורת זוגית יעילה.

כלי אחד: שימוש במטלות התנהגות על פי דר' ג'ונסון. המטלות ההתנהגותיות מכניסות את הזוגות לעולם של יחסים מסוג חדש, שבו כל אחד מבני הזוג הינו אדם שלם ומובדל, אך עדיין מסוגל ויכול להישאר קרוב לבן הזוג ולקיים מערכת יחסים משותפת ואינטימית.

כלי שני: תוכנית ארבעת הנקודות של דר' דרייקורס, הכוללת כבוד הדדי, איתור הבעיה האמיתית, עריכת הסכם ולקיחת אחריות.

כלי שלישי: שינוי התפיסה על פי שיטת האימגו. שיבושי העבר משפיעים על התנהגותינו  בהווה ועל כן שינוי התפיסה מלמד שמותר לבטא חילוקי דעות, כל אחד צריך לקחת אחריות על הקונפליקט הפנימי שלו ולא להשליך על בן הזוג.

כלי רביעי: תוכנית שלושת היסודות הבסיסיים הדרושים ליצירת דיאלוג זוגי על פי שיטתה של דר' רבין והם: הרצון להבין את בן הזוג. אופי השיחה- בהירות ותמציתיות. ושימוש בהוזון חוזר, כלי שמוביל להבנה ושיפור היחסים הזוגיים.    

מאת: בלומה נורדמן דפים: 25 תאריך: 24/08/2014 מחיר: ₪ 150.00 הזמן עכשיו

בדידות רגשית כהשלכה בעקבות יחסי הורה ילד והשפעתה בקשר הזוגי

בדידות רגשית כהשלכה בעקבות יחסי הורה ילד והשפעתה בקשר הזוגי
מאת: פנחס הירש דפים: 27 תאריך: 10/04/2019 מחיר: ₪ 162.00 הזמן עכשיו

התלות בזוגיות - הקשרה לתמיכה חברתית, לערך עצמי ולמגדר

עבודה זו בוחנת את הגורמים למידת התלות ולאופי התלות בין בני הזוג והקשרה לגורמי חוץ משתנים כגון תעסוקה, ערך עצמי , חברה וגורמי חוץ נוספים לבין נתונים קבועים כגון מגדר.
מאת: מירב כהנא דפים: 40 תאריך: 01/04/2019 מחיר: ₪ 240.00 הזמן עכשיו

הפרעת קשב וריכוז בבגרות והשפעתה על הזוגיות

העבודה הנוכחית עוסקת בהפרעת קשב וריכוז ובהשפעתה על היחסים במשפחה. מטרת העבודה להדגיש את ההשפעה של הפרעת קשב וריכוז על היחסים במשפחה בכלל ועל הזוגיות בפרט. העבודה סוקרת את הנושא של הפרעת קשב וריכוז בילדות, בהתבגרות ובבגרות, תוך התייחסות למאפייניה, לשכיחותה, לגורמיה ולהשלכותיה. העבודה מתמקדת בעולם של מבוגרים עם קשיי קשב וריכוז, במאפיינים ובהשלכות הייחודיים לאוכלוסייה זו בתחום התעסוקה, ההורות ולבסוף בנושא הזוגיות. ממבנה העבודה ניכר כי קיימת השפעה ישירה לצד השפעה עקיפה על הזוגיות. ההשפעה הישירה נובעת ממגוון הקשיים של בעלי הפרעת קשב וריכוז המשפיעים בצורה בולטת על איכות הנישואין. ההשפעה העקיפה נובעת מההשלכות של הפרעת קשב וריכוז על העולם הרגשי, העולם התעסוקתי ותחום ההורות. בתוך כך מתלבנים ומתבררים קשרי הגומלין בין הקשיים בתחומי החיים השונים, ומתגלות תגובות שרשרת של ההפרעה, כגון ההשפעה של ההפרעה על התעסוקה, וההשפעה של התעסוקה על הזוגיות. בהתאם לכך מומלץ לטפל בזוגיות מתוך מבט מערכתי על כלל התסמינים, ההשלכות וההשפעות ההדדיות של ההפרעה ובמטרה לעצור את תגובת השרשרת ההרסנית.
מאת: שמואל כהן דפים: 31 תאריך: 27/03/2019 מחיר: ₪ 186.00 הזמן עכשיו

השוואה בין ההשקפה על פי החסידות ומוסר וההשלכות

מאת: חיים קליין דפים: 33 תאריך: 25/03/2019 מחיר: ₪ 198.00 הזמן עכשיו

התעללות מינית בין בני זוג זקנים

מטרת המאמר: 1) להציג את הנושא התעללות מינית בין בני זוג זקנים. 2) לעורר מודעות לתופעה כאובה זו. 3) לתאר כיצד האלימות הזוגית התפתחה והשתרשה. 4) לתאר כיצד האלימות משתנה במהלך שנות הנישואין והשפעתה על הזוגיות. המאמר עוסק במס' נושאים : הגדרת התופעה; מאפייניה והסיבות להתרחשותה ; היקף התופעה ; הקשיים הקיימים בחקר התופעה ; פרספקטיבת מהלך החיים ; מיתוסים נפוצים על אלימות מינית ואונס בין בני זוג ; אלימות מינית כלפי נשים ביהדות. מאפייני הפוגעים והקורבנות, השלכות ודרכי התערבות.
מאת: אמיר סמואל דפים: 29 תאריך: 24/03/2019 מחיר: ₪ 174.00 הזמן עכשיו

הפרעת קשב וריכוז ומקומה במערכת היחסים במשפחה

מטרת עבודה זו היא להתבונן בקשיי הזוגיות וההורות, שעמם מתמודדים בני זוג, שלאחד מהם הפרעת קשב. זאת כמענה לשאלת המחקר: מהם האתגרים בזוגיות ובהורות שאתם מתמודדים זוגות שאחד מבני הזוג הוא עם הפרעת קשב?
מאת: מיכל איזיקסון דפים: 27 תאריך: 18/03/2019 מחיר: ₪ 162.00 הזמן עכשיו

הקידושין כהכנה בסיסית לזוגיות בריאה

בעידן שלנו מוסד הנישואין ירד ובכל זאת היהדות ממשיכה למנוע חיים משותפים בין איש לאשה לפני החתונה. על מנת להבין איך הדרישה לנישואים רשמיים מסוגלת לשפר ולחזק את איכות הזוגיות, בעבודה נוציא לאור מתוך הספרות התורנית פרשנות רעיונית לצורת הנישואים היהודיים. התורה קובעת שני שלבים: קידושין ונישואין, ושאלה העיקרית היא מה תפקידו של שלב הקידושין כמקדים לשלב הנישואין? מתברר שעל ידי הקידושין בני הזוג רואים את נישואיהם כברית לטווח ארוך. בנוסף, שלב הקידושין הוא קנין שדרכו מבינים בני הזוג שאי אפשר להשיג קשר זוגי בריא אלא על ידי תרומה אישית ומאמץ תמידי, והקידושין מחייבים את בני הזוג להיות נאמנים אחד לשני. כשערכי הקידושין באים כהקדמה לחייהם המשותפים המתחילים בשלב הנישואין הם מכינים את החתן והכלה לחיי נישואין מאושרים המבוססים על תפיסות נכונות באשר למושג הנישואין. מראשית דרכם יש להם מצפן המורה להם שהנישואין מיועדים לנצח ושאי אפשר לבנות זוגיות באופן פאסיבי. תקופת הקידושין המקדימה לנישואין תעזור לבני הזוג לקחת אחריות על עתידם ולפתח את הקשר הראשוני הרגשי והמחשבתי הנצרך לפני המגע הפיזי. גם כיום כאשר שלבי הקידושין והנישואין צמודים אפשר לאמץ את הרעיונות האלה עבור שלב השידוכים המקדים ליום החתונה. לאחר מכן העבודה עוסקת בתפיסות שונות בעולם המחקר המודרני המאששות את מסקנות העבודה, ומצביעות על נכונותם גם לעכשיו, וכן באופן בו יכולים בני הזוג לחוות את יום הכלולות מחדש לאורך הזמן. בעבודה נעשה שימוש רחב בכתבי מפרשי המצוות מפורסמים ודנים בה בהרחבה במשמעות המילה ”קידושין.” העבודה גם מכילה הסבר רעיוני לצורת הקידושין הנהוגה היום על ידי טבעת. הקורא ימצא בגוף העבודה פרשנות רציונלית למושג הקידושין הנדרש על ידי התורה. העבודה תורמת לתחום ייעוץ זוגי, כי היא מאפשרת ליועצים המטפלים בזוגות יהודים לבסס את הנחייתם על מקורות תורניים. העבודה גם תעזור למדריכי חתנים וכלות ללמד את עקרונות הזוגיות בצורה ייחודית על ידי ביאור משמעות טקס הקידושין. העבודה גם יכולה לתרום לכל חתן וכלה ולכל זוג הרוצה לשפר את הזוגיות שלהם.
מאת: הלל תואתי דפים: 29 תאריך: 13/03/2019 מחיר: ₪ 174.00 הזמן עכשיו

יציאת בן הזוג לגמלאות וההשפעה על הנישואין

עיסוק העבודה: "יציאת בן הזוג לגמלאות וההשפעה על הנישואין". לא תמיד היציאה לגמלאות מסונכרנת זוגית, ובמקרים כאלה קיימים שני פנים: האחד, שעשויים בני הזוג ליהנות יחד מהשינוי שעובר על כל אחד ואחת מהם ולבנות לעצמם מערכת חדשה של יחסים, מחפשים יחד משמעות מעניינת לחייהם. בני הזוג ישקיעו זמן ומחשבה לרקום איך תראה הזוגיות בעשורים הקרובים. במקרה כזה, ייהנו בני הזוג מהאפשרות לחזור אחורה בזמן ולהתמקד שוב האחד בשנייה תוך הקדשת זמן איכותי למימוש חלומות, רצונות ישנים ולחיזוק הקשר. אך מנגד, עלולים הם להרגיש "תקועים" האחד עם השנייה 24/7 ללא האפשרות "לברוח" לעבודה וכדו'. במציאות כזו מה שיודגש אלו ההבדלים "המשמעותיים" ביניהם. במציאות כזו בני הזוג, במקום לפתח קשר זוגי "חדש" ולהגשים חלומות ישנים, התעסקו יותר בפערים ביניהם שיודגשו. בנוסף בשלב היציאה קיים ההיבט הכספי שיצטמצם עם הקושי לנצל את המשאבים נכון, מה שמוסיף לאווירה המסוכנת בזוגיות. דברים אלו עלולים לפרק את התא המשפחתי. אבל גם למציאות שבא בן זוג אחד מהשניים פורש לבדו מהעבודה, קיימים שני פנים: הפן האחד, שיכול אותו בן זוג להקדיש מזמנו הפנוי כרגע, לטיפוח הקשר הזוגי ולהכנסת אווירה יותר מרוממת וכיפית לקשר ולבית בכלל, ליזום בילויים, להגשים חלומות ישנים ולתעל את הזוגיות להגיע למחוזות יפים יותר. אך מנגד, היוצא הבודד עלול לחוש חוסר אונים במציאות החדשה שנכפתה עליו. אבוד, וחסר ערך, היות ובעוד כולם מסביבו עובדים, מגשימים ומנציחים את עצמם בעוד חלק בחיים, הוא יושב בביתו ואינו עושה מאום, כל החוויות הטובות שחווה נעלמו לבלי שוב. בנוסף לכך עלול אותו אדם לקבל כתף קרה מהצד השני לכל מיני רעיונות והצעות שיביא לפתחו. היות והוא עדיין נמצא במסגרת שאיננה "מרשה" אפשרות לחדשות. מסקנה העולה מהעבודה: יציאה לגמלאות איננה כיציאה לחופשה, אלא מציאות מאתגרת מאוד ולא בכדי שיעורי הגירושים עולים בתקופה זו. ההמלצות: קודם לתקופה זו על בני הזוג ליידע את עצמם ולהכין את הקרקע למעבר הצפוי, ובתקופה עצמה לרפד ולהזין את הזוגיות בכדי לשמר מציאות שפויה ותקינה.
מאת: אליהו כהן דפים: 25 תאריך: 12/03/2019 מחיר: ₪ 150.00 הזמן עכשיו

השפעת איכות הקשר 'מטפל-מטופל' על הצלחת הטיפול

עבודה זו בוחנת את השפעת טיב הקשר בין המטפל למטופל על הצלחת הטיפול בהשוואה לגורמים אחרים הגדרות קשר זה, וסקירת הגורמים המרכיבים 'קשר טוב' .
מאת: מרים שטרובל דפים: 25 תאריך: 24/01/2019 מחיר: ₪ 150.00 הזמן עכשיו

פסיכולוגיה יהודית

תקציר עבודה זו סוקרת מחקרים וספרות בנושא הפסיכולוגיה היהודית לאור הבעייתיות בגישה של הפסיכולוגיה המערבית. החוקרים מסבירים את הבעייתיות של הפסיכולוגיה המערבית מבחינת מקורותיה ומבחינת יהודית אימונית ומציעים לנו מושגים מהקבלה והחסידות שאפשר ליישם אותם בטיפול. הפסיכולוגיה המערבית מבוססת על הנצרות הקלוויניסטית והיא נעדרת אמונה בסיסית בבורא, אינה מבחינה בין טוב לרע ולא מאמינה בבחירה החופשית. המחקר בחסידות וקבלה מביא לנו שפע של מושגים חסידים ויהודיים שאפשר לשלבם בטיפול ושמשפיעים על המטפלים עצמם, כגון: צמצום, טיפול דיאלוגי, ישות וביטול, אמונה, ובחירה. מציעים בנוסף פסיכותרפיה חסידית מבוסס על רעיון של אור או העדר אור שיכול להסביר תופעות פסיכופתולוגיות ומביאה אפיק חדש בטיפול עצמו כשאנו מחפשים את האור שברצונו של המטופל להביע. מוצגת שיטה מבוסס על שלבי הכנעה, הבדלה, המתקה של הבעל שם טוב ומובא גם אמונה בנשמה האלוקית המיוחדת של העם היהודי כשלאמונה זאת השלכות של מיזוג הטיפול הנפשי עם הקרבה הרוחנית לאלוקים.
מאת: רחל עזריאל דפים: 25 תאריך: 24/01/2019 מחיר: ₪ 150.00 הזמן עכשיו

השפעת לקות למידה ו/הפרעת קשב של אחד מבני הזוג, על תפקודי החיים ועל איכות מערכת הנישואין

העבודה עוסקת בהשפעת לקות למידה ו/הפרעת קשב של אחד מבני הזוג, על תפקודי החיים ועל איכות מערכת הנישואין. במהלך השנים הוגדר המושג לקות למידה והפרעת קשב באופנים שונים, נבנו הערכות לגורמיו והתגלו סימפטומים מגוונים. בעשור האחרון חלה עליה ניכרת במחקרים ובספרות המקצועית למושגים: לקויות למידה והפרעת קשב. היכרות עם המושגים, הבנת המשמעות וזיהוי הסימפטומים, העלאה כי, הילד לקוי הלמידה ו/ בעל הפרעת קשב, גדל למתבגר ולמבוגר המתמודד עם האבחנה הנ"ל. תחום ליקויי הלמידה אצל מבוגרים הינו חדש יחסית. אומנם לקויות למידה ו/ הפרעות קשב באות לידי ביטוי באופן מובהק בגיל הצעיר, כגון: ליקויים התפתחותיים, הנמכות בתפקודים אקדמאיים וקושי להשתלב במסגרות החינוכיות. אך גם בגיל הבוגר קיימת השפעה מובהקת , כגון: בזהות האישית של המאובחן, בתפקודו בחיים בכלל ובמערכת הזוגית בפרט. תובנה זו התפתחה בעולם המערבי והתגלתה בהיבטים רבים: היבט אישי, היבט זוגי, היבט סביבתי והיבט תעסוקתי. מתוך המחקרים רבים מהאנשים אינם מודעים להשפעת הלקות ו/ להשפעת הפרעת קשב והם חווים אכזבה, תסכול, רגשות אשמה וביקורת בלתי פוסקת. תחום זה הינו רחב מאוד ולפיכך צומצם התוכן להפרעת קשב וריכוז. הפרעה שמשפיעה על המאובחן, על תפקודו, על סביבתו ועל האינטראקציה המשותפת להם. על כן קיימת חשיבות להיכרות עם הסימפטומים , להבין את היקף השפעתם ולהפנים את משמעותם. בנוסף חשוב להבין כי, קיימים מספר שיטות, דרכי התערבות יעילים ותהליכי עבודה המאפשרים ניצול תחומי החוזק, התמודדות עם תחומי החולשה ומתן אסטרטגיות לחיים מאושרים ולנישואין המדווחים כנישואי שי"ח.
מאת: מלכי הרטשטיין דפים: 31 תאריך: 20/01/2019 מחיר: ₪ 186.00 הזמן עכשיו

השפעת ההורות על רמת שביעות הרצון בנישואין ובחיים

העבודה הנוכחית רוצה לסקור ולבחון את השפעת המעבר של בני הזוג להורים, וכיצד מעבר זה השפיע על שביעות רצונם מהחיים ומהנישואין, תוך בדיקת השפעתם של משתנים דמוגרפיים: גיל, מצב כלכלי, משתני מאפייני הקשר הזוגי: חלוקה בנטל, תחושת הוגנות, והשפעת קבלת החלטות שוויונית, ותוך בחינת ההבדלים בין גברים לנשים כמשפיעים על רמת שביעות הרצון מחיי הנישואין.
מאת: ליאת ששון דפים: 35 תאריך: 29/12/2018 מחיר: ₪ 210.00 הזמן עכשיו

The Psychological Effects of Divorce on the Family

In this essay, we will focus on the different psychological effects that divorce can have on each member of the family.
מאת: שרה בן עטר דפים: 30 תאריך: 26/12/2018 מחיר: ₪ 180.00 הזמן עכשיו

התמודדות משפחתית וזוגית עם בן משפחה בעל הפרעה נפשית - אפיונים וקוים מנחים

מחלה נפשית הפוקדת בן משפחה, הינה אירוע רב משמעות המשפיע על המשפחה כולה. העבודה סוקרת את הגורמים המשפיעים על תהליך ההתמודדות וההסתגלות של המערכת המשפחתית ובכללה – המערכת הזוגית - עם נכות פסיכיאטרית של אחד מחבריה. ההתייחסות היא לשלוש מחלות הנפש קשות, הנפוצות ביותר: סכיזופרניה, הפרעה דו-קוטבית ודיכאון. הסוגיה נבחנת בשני היבטים: בהיבט הראשון מוצגים השלבים שהמשפחה עוברת בדרך להסתגלות למצב החדש, ונבחנים האתגרים והלחצים הכרוכים בהתמודדות זו. כמו"כ ישנה התייחסות דיפרנציאלית לאופן שבו כל פרט מהמערכת המשפחתית מתמודד כפונקציה של הקרבה המשפחתית שלו לחולה (הורה, אח, המערכת הזוגית וכו'). לגבי המערכת הזוגית נראה שככל שלבני הזוג היו תשתיות יציבות יותר לפני פרוץ המחלה, כך ההתמודדות עם המשבר הייתה טובה יותר וחלה עליה באיכות הקשר הזוגי. בהיבט השני נבחנים הגורמים המעכבים/מקדמים בדרך לזוגיות ושימורה, ותרומתה של הזוגיות לתהליך ההחלמה. כמו"כ נבדק ההבדל המגדרי בהתמודדות עם בן/ת זוג החולה נפשית. הממצאים מראים שעל אף שנשים מדווחות על תחושת נטל סובייקטיבי גדול יותר, אין זה בהכרח שאישה סובלת יותר. זאת בגלל ההבדל המגדרי בין נשים לגברים שמשתקף בנטייה לפנות לעזרה מקצועית ולשתף אחרים. גברים לעומת זאת מדווחים על תמורות אובייקטיביות מהמחלה יותר מכפי שעושות זאת נשים. כפי הנראה בגלל שימור התפקידים המסורתיים של נשים.
מאת: רונית צדוק דפים: 27 תאריך: 19/12/2018 מחיר: ₪ 162.00 הזמן עכשיו

הדרכה מעבר להלכה

העבודה עוסקת בנקודות רלוונטיות להארה לכלות בהדרכת הכלה בתחום הזוגיות תוך שילוב של כלים מתוך הידע האקדמי ותוך כדי שזירה של מקרות תורניים בחלק מן התחומים, בעיקר במרכיבי השי"ח.
מאת: שירה חסון דפים: 35 תאריך: 19/12/2018 מחיר: ₪ 210.00 הזמן עכשיו

זוגיות עם הפרעות קשב וריכוז

מצ"ב
מאת: מוריה טואיטו ריבני דפים: 26 תאריך: 17/12/2018 מחיר: ₪ 156.00 הזמן עכשיו

זוגיות ומשפחה בצל מחלת הסוכרת אצל ילד מבני הבית

הורות היא משימה מורכבת.הרצון העניק לילדים חופש בהתפתחותם פוגע לעיתים ביכולת של ההורים לבסס את סמכותם,ועל כן ביכולת שלהם להגן על ילדיהם מהסכנות האורבות להם.תפיסת הסמכות החדשה כוללת עקרונות לביסוס הסמכות ההורית בעידן המודרני. קבוצה מיוחדת הם הורים לילדים עם מחלות כרוניות כגון סוכרת נעורים. ילדם חולי סוכרת אינם יכולים לשרוד ללא טיפול יומיומי מורכב הכולל זריקות אינסולין, בדיקות דם, תזונה נכונה ופעילות גופנית. מטרת טיפול זה היא לשמור על רמה מאוזנת של סוכר בדם מצב הנקרא: " איזון מוטובולי". חסר דבקות בטיפול הרפואי היא תופעה נפוצה בעיקר בילדים מתבגרים ובקרב בני נוער. הורים לילדים חולי סוכרת שאינם דבקים בטיפול הרפואי חווים מצוקה וחוסר אונים מטיפול המורכב חרדה לבריאות הילד, מהריבים עם הילד על רקע הטיפול ומהצורך לעודד את הילד לטיפול עצמאי ולהוות עבורו סביבה תומכת. אבחון ילד מבני הבית בסוכרת נעורים עלולה להפר את האיזון הפנים משפחתי ולייצר משבר.יכולת התמודדות עם משבר נובעת בעיקר מאיכות הקשר הזוגי,החוסן שנרכש עד המשבר,הכוחות האשיים,תקשורת יעילה ונסיון בתפקוד המשותף.בנוסף,ההתמודדןת הזוגית נשענת על מקורות תמיכה חיצוניים,משפחה קרובה,אנשי מקצוע,ואמונה דתית. מטרת העבודה הנוכחית היא להציע עקרונות וכלים מעשיים להתמודדות עם ילדים חולי סוכרת על פי גישת הסמכות החדשה.כלים אילו מיועדים להורים,ולמטפלים המסייעים להם,וניתנים ליישום ללא צורך בהסכמה מוקדמת של הילד.בפרק הראשון שגרת הבית ,כלים להגדרה מחדש ושימור של סדר יום ביתי,הרגלים משפחתיים חיוביים וכללים לארגון הבית,אשר מקלים על הילד את הדבקות בטיפול הרפואי.בפרק השני,השגחה הורית,כלים לחיזוק ההשגחה ההורית בנושאים הקשורים לסוכרת ברמות השגחה שונות.בפרק השלישי,ההורה כעוגן,כלים כיצד ההורה יכול לפתח יציבות רגשית מול הסערות הרגשיות של הילד ובכך להוות לילד משענת ולמתן את תגובותיו.בפרק הרביעי,התמודדות וזוגיות,כלים לבני זוג הנימצאים במשבר כתוצאה מגילוי המחלה,יצירת שינויים במערכת המשפחתית,התמודדות במצבי לחץ ודחק,עזרה ותמיכה חיצונית כמקדם לצמיחה קשר וזוגיות בריאה.
מאת: ברוריה עזריאל דפים: 28 תאריך: 13/12/2018 מחיר: ₪ 168.00 הזמן עכשיו

"הקשר בין דיכאון לאחר הלידה של האם לבין תכונת האופטימיות של בנה/בתה בגיל בית ספר יסודי"

מחקר זה, מן הבודדים מסוגו בישראל מתמקד במגוון השלכות של חסך האהבה והחום האימהיים על הילד הרך. הנושא העיקרי אשר נבדק במחקר הוא הקשר בין דיכאון אחרי הלידה שחוותה האם לבין תכונת האופטימיות של הילד שנולד לאם זו וכעת הוא בגיל בית הספר. המחקר מחולק למספר נושאים מרכזיים: התקשרות - קשר רגשי הדוק ומתמשך בין שני אנשים, אם - תינוק שמבוסס על אינסטינקטים מולדים ועל רגשות חיבה ואהבה ובבניית האמון הבסיסי בתינוק. סוגי ההתקשרות - סוג ההתקשרות מעוצב במהלך השנה הראשונה לחיים, קיימים 4 סוגי התקשרות. השפעת הטיפול האימהי על סוגי ההתקשרות, דיכאון אחרי הלידה, השפעת החסך האימהי על התפתחות התינוק ועל סוג ההתקשרות, אופטימיות מול פסימיות, אופטימיות ותוצאותיה. השערת המחקר טוענת כי קיים קשר בין דיכאון לאחר הלידה של האם לבין התפתחות סוג ההתקשרות של הילד בשנה הראשונה לחייו. כמו כן ישנו קשר בין סוג ההתקשרות בשנה הראשונה לחיי הילד לבין סוג ההתקשרות בשנים הבאות. זאת ועוד, דיכאון אחרי הלידה שחוותה האם עלול להשפיע על מידת האופטימיות של הילד בגיל בית הספר ואף לטווח ארוך יותר. במחקר השתתפו שתי קבוצות אמהות יחד עם ילדיהן: קבוצת הנבדקים וקבוצת ביקורת. כל קבוצה כללה 15 אמהות ו-15 ילדים. כלי מחקר שנבחר למטרה זאת - שאלון. על מנת לאבחן הן את האמהות והן את הילדים, הוצרכו לכך שני שאלונים: שאלון ע"ש Edinburgh המיועד לאמהות ושאלון (CASQ) המיועד לילדים. שלושה ממצאים חשובים עולים מהמחקר הנוכחי. ראשית, בהשוואה בין הבנים לבנות בקבוצת האמהות שלא חוו דיכאון אחרי הלידה, התגלו הבנים כאופטימיים יותר. שנית, בהשוואה בין הבנים לבנות בקבוצת האמהות שסבלו מהתופעה הנ"ל, אין חלוקה חד משמעית בהכרעת האופטימיות לכאן או לכאן. שלישית, בהשוואה בין שתי הקבוצות, ללא כל הבדל מין, התגלתה קבוצת ילדים לאמהות שחוו דיכאון אחרי הלידה כפסימית יותר לעומת קבוצת הביקורת. יש לזכור ולדעת שאפשר ועוד לא מאוחר להקנות לילדים את תכונת האופטימיות. כמו כן על הורים ומורים ולדעת שהדרכה נכונה מצדם תחזק את האופטימיות של הילד ותטפח אותה, והחוויות המרכזיות הנכונות יקבעו את האופטימיות שלו למשך זמן. גם דוגמא אישית מצד ההורים, בעיקר, תסייע רבות להקניית האופטימיות למרות היותו פסימי, ואחרי תקופת זמן הילד יצליח לרכוש תכונת אופטימיות ולהפוך לאדם חיובי. האופטימיות תעזור לילד למצוא לצרות שלו מגירה מסודרת, ולהמשיך להתנהל בחייו.
מאת: זהבה טויטו דפים: 38 תאריך: 11/12/2018 מחיר: ₪ 228.00 הזמן עכשיו

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130