facebook youtube google

עבודות סמינריות

מאמרים לקריאה חופשית
528 תוצאות

קונפליקט זוגי כהזדמנות לצמיחה

זוגות רבים רואים בנישואין את פסגת אהבתם. הם בטוחים שברגע שמצאו את בן הזוג הנכון, הרי שמובטח להם חיים מאושרים. הם חולמים על יחסי ידידות מלאי חום , אכפתיות ואהבה. על זוגיות של שיתוף פעולה, תמיכה, קרבה ואינטימיות. אך לאחר תקופה קצרה (שלושה חודשים עד שנתיים) של אהבה רומנטית והתרוממות רוח ימצאו את עצמם בני הזוג מול חילוקי דעות  שעלולים להוביל לתחושה של חוסר סיפוק, כעס ותסכול היוצרים אווירת ריחוק המנוגדת בתכלית לציפיותיהם. זוגות רבים נבוכים כאשר הם מגלים שיש בניהם חילוקי דעות ואף מריבות. התחושה הראשונית היא שמריבות אלו מהוות סתירה לאהבה הקיימת בניהם, הם סבורים בטעות שחוסר היכולת שלהם לתקשר בהצלחה ובאהבה פירושו הוא שאין הם אוהבים זה את זה די הצורך. ולעיתים רבות יוותרו על החלום הזוגי היות והוא נראה להם בלתי אפשרי ליישום במציאות היומיומית.

בעבודה זו אדגים כיצד ניתן להפוך את הקונפליקט למקור של צמיחה. לשם כך אעסוק בהרחבה בשני המושגים העיקריים המופיעים בעבודה. 'קונפליקט' ו'צמיחה'. אביא גישות שונות והיבטים שונים הקשורים בשני המושגים ולבסוף אציג את הכלים להתמודדות עם הקונפליקט כך שאכן יהווה הזדמנות לצמיחה.

מאת: טלי כהן דפים: 22 תאריך: 26/10/2014 מחיר: ₪ 44.00 הזמן עכשיו

תקשורת זוגית יעילה המסייעת בפתרון קונפליקטים

זוגות מצליחים נחושים ומטפחים בשיטתיות את הנישואין שלהם. הם יודעים מה מועיל ומטפח את הזוגיות והם גם יודעים מאלו התנהגויות יש להימנע. הם מודעים לחוקי התקשורת ביניהם ומנסים לדון בדברים בצורה מכובדת ויעילה.

עבודה זו באה לחקור את מאפייני הקונפליקט הזוגי וגורמיו, כאשר שאלת המחקר העומדת בבסיס העבודה היא: כיצד יכולה תקשורת זוגית יעילה לסייע בפתרון קונפליקטים?

הפרק הראשון עוסק בתיאור ההתנהגות, כללי יסוד והמאפיינים של זוגות מצליחים.

הפרק השני סוקר את גורמי הקונפליקט – "צרכים מנוגדים", כפי שמכנה זאת דר' רבין, הסיבות למריבות בין בני זוג ,על פי שיטתו של הפסיכיאטר דר' פלדמן. פרק זה מציג גם את עמדתו של דר' הנדריקס לפיו מריבות זוגיות הם ביטוי לקונפליקטים פנימיים. הפרק סוקר גם את שלבי ההתדרדרות במערכת הזוגית ומנסה לענות על השאלה מה תפקיד המריבות בזוגיות? לסיום מונה פרק זה את המיתוסים החוסמים תקשורת בזוגיות.

הפרק השלישי סוקר מגוון כלים ליצירת תקשורת זוגית יעילה.

כלי אחד: שימוש במטלות התנהגות על פי דר' ג'ונסון. המטלות ההתנהגותיות מכניסות את הזוגות לעולם של יחסים מסוג חדש, שבו כל אחד מבני הזוג הינו אדם שלם ומובדל, אך עדיין מסוגל ויכול להישאר קרוב לבן הזוג ולקיים מערכת יחסים משותפת ואינטימית.

כלי שני: תוכנית ארבעת הנקודות של דר' דרייקורס, הכוללת כבוד הדדי, איתור הבעיה האמיתית, עריכת הסכם ולקיחת אחריות.

כלי שלישי: שינוי התפיסה על פי שיטת האימגו. שיבושי העבר משפיעים על התנהגותינו  בהווה ועל כן שינוי התפיסה מלמד שמותר לבטא חילוקי דעות, כל אחד צריך לקחת אחריות על הקונפליקט הפנימי שלו ולא להשליך על בן הזוג.

כלי רביעי: תוכנית שלושת היסודות הבסיסיים הדרושים ליצירת דיאלוג זוגי על פי שיטתה של דר' רבין והם: הרצון להבין את בן הזוג. אופי השיחה- בהירות ותמציתיות. ושימוש בהוזון חוזר, כלי שמוביל להבנה ושיפור היחסים הזוגיים.    

מאת: בלומה נורדמן דפים: 25 תאריך: 24/08/2014 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

הקשר בין סגנון התקשרות לאינטליגנציה רגשית בבגרות

העבודה תבחן את הקשר בין סגנון/דפוס התקשרות לאינטליגנציה רגשית כלומר כיצד לדוגמא התקשרות בטוחה של תינוק יכולה להוות בסיס יציב ובריא/קרקע פורייה לאינטליגנציה רגשית גבוהה שלו כבוגר ואף להשפיע על התפתחותה וכיצד כל זאת ניכר במערכות יחסים.

התיאוריות בעבודה מציגות ,בין היתר, את תיאוריית ההתקשרות (Attachment),  היא תיאוריה פסיכולוגית התפתחותית הטוענת כי בנפש הפעוט טבוע צורך ראשוני ופנימי, להתקשרות עם דמות מטפלת לצורך הגנה וקרבה. בעבודתי אתייחס בעיקר לתיאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי וחבריו. מחקרי ההתקשרות מצביעים על כך שהתיאוריה של בולבי מהווה מסגרת התייחסות רלוונטית להבנת התפקוד הפסיכולוגי והחברתי בבגרות. נראה כי סגנון ההתקשרות הינו מאפיין גרעיני של אישיות המבוגר, המצביע על תפיסתו לגבי העולם והעצמי. סגנון זה מדריך אותו כיצד להתמודד עם האחר, כיצד לבנות את מערכות היחסים הקרובות שלו, כיצד לווסת את דרישות המציאות וכיצד להתמודד עם דרישות אלה ועם דחק במישורים שונים. התיאוריות שאציג אף יסבירו  את התיאוריה של גארדנר בנוגע ל" אינטליגנציות המרובות". הוא טען שיש שבעה סוגים של אינטליגנציות. אחד מהם הוא כינה בשם אינטליגנציה רגשית והגדירו כיכולת של האדם להכיר את עצמו ואת כישוריו ויכולתו ליצור קשר עם הסובבים אותו. יוסבר המושג "אינטליגנציה רגשית"- הכוללת כישורים אנושיים בסיסיים. ד"ר גולמן.ד ראה ביכולת לאינטראקציה כחלק מהתכונות הכלולות באינטליגנציה הרגשית. עם יכולות ומיומנויות אלה נולד כל אדם אך מאידך, קיבל כחלק משמעותי בהשפעת סביבתו הקרובה את הקרקע לגידול משאבים אלו בעתיד.

במסגרת עבודה זו תיבחן תשתית חשובה- ההתקשרות , שמהווה דפוס חקוק בנפשו של התינוק ,המלווה אותו עד בגרותו ומסמנת לו את הדרך התקשורתית שלו עם הסביבה. לטוב ולרע.

חלקה המשמעותי של העבודה ידון בהשפעתו של הבסיס היציב של הינקות על יכולות הבנה, וויסות, ניתוח וניהול רגש בבגרות בכלל ובמערכות יחסים בפרט.

מאת: ראובת חיון דפים: 41 תאריך: 06/08/2015 מחיר: ₪ 82.00 הזמן עכשיו

הפונקציות של יום הזיכרון ומשמעותן למשפחות דתיות לאומיות שכולות

אבדן ופרידה מהווים חלק בלתי נפרד מחיינו מרגע היוולדנו. במקביל לתהליכי הצמיחה והיצירה אנו נפרדים ומאבדים חלקים אחרים מחיינו. בעקבות אובדנים טבעיים אנו עוברים תהליך של תחושות כאב ועצב. לרובנו היכולת להתגבר על אובדנים ולשלבם במסכת החיים. לעומת אובדים טבעיים ישנם אובדנים שאינם צפויים והם בעלי משמעות חזקה עבור האדם (גרנות, 1995).

כאשר מת ילד במשפחה יכולת שאר בני המשפחה לעבור תהליך נורמלי מוטלת בספק. הורים משמרים במקרים רבים התעסקות מתמשכת והשקעה מוגברת בקשר עם האדם שאבד ותגובותיהם על אובדן זה משנות אותם במובנים רבים. בכל מקרה ובכל גיל קשה ביותר לחוות ולהטמיע אובדן ילד כחלק מהחיים.

יום הזיכרון ויום העצמאות במדינת ישראל הינם ימים עוקבים. יום הזיכרון הוא שביל ליום העצמאות המוביל את האומה לעבר היום השמח של הכרזת העצמאות, אולם תוך רצון לזכור את אלו שבזכותם אנחנו כאן. מטרת סמיכות האירועים היא על-מנת ליצור בציבור אמפטיה לשכול ולהעלות למודעות כי מדינה עצמאית היא תוצר של מלחמות  והמדינה קיימת אודות לנופלים. " במותם ציוו לנו את החיים".

 

עם  הקמת  המדינה התמקד המאמץ במציאת דרכי אפיון לעיצוב החג הלאומי, להבדיל מחג דתי, בא לציין אירוע מרכזי בתולדות המדינה. החג מקבל ביטוי תרבותי וממלכתי. מעבר מעצב וזיכרון שמחה, עומד במרכזן של החגיגות הוא מסומן בטקס המגשר בין "יום הזיכרון", ל"יום העצמאות". הטקס מתפקד בצורה דומה ל"טקסי המעבר". מושג שטבע turner  . אשר מתייחס למילה "מצב" – שינוי שחל במצב רום של המשתתפים "בטקסי מעבר".

 

ביום הזיכרון ישנם טקסים רבים לזכר הנופלים. את המשפחות מלווים נציגי כוחות הביטחון בבתי העלמין ונערכות אזכרות רבות רושם תוך רצון להבליט כי לא המתים ולא המשפחות נשכחים. בסוף יום הזיכרון ישנה עצרת לזכר הנופלים ומעבר מיידי ליום העצמאות. אולם השאלה היא האם המשפחות רואות עין בעין כמו אלו שלא שכלו יקירים את המעבר הנוכחי. האם ליום הזיכרון יש בכלל משמעות של הנצחה ליקירם או שהמשפחות מסתפקות בטקסי אבל משלהן. לאור זאת שאלות המחקר הן:

1. האם ליום הזיכרון יש משמעות של הנצחה למשפחות השכולות

2. האם המשפחות השכולות רואות את טקסי יום הזיכרון כהכנה ליום העצמאות

 

הנחת המחקר היא כי המשפחות השכולות יתקשו לשמוח כאחד האדם ביום העצמאות וכי יהיו הבדלים בין דתיים לאומיים לאנשים חילוניים וזאת מעצם האמונה כי הכל מאת ה'.

 

הפרק הראשון יעסוק בנושא שכול ובזיכרון- משמעות השכול עבור הורים ומשפחות ששכלו את קרוביהם בפעולות איבה תוך התמקדות בהורים דתיים לאומיים. כיצד החברה הישראלית והאומה היהודית מקבלים את טקסי האבל המסורתיים והשבלוניים. הפרק השלישי יעסוק בתרבות ההנצחה בישראל שנוקטת המדינה כלפי נופלים בפעולות איבה.

 

הפרק שני יעסוק בהשפעת האמונה על התנהגות האדם

לאחר מכן יערך מחקר בגישה האכותנית בו ירואיינו 10 אנשים- מחציתם דתיים לאומיים ומחציתם חילוניים,. במחקר ישאלו הנדגמים, באמצעות ראיון חצי סגור, לגבי תפיסתם את השמעות של טקסי יום הזיכרון, האם הם משתתפים בהם, והאם הם רואים בעין יפה את המעבר הפתאומי הזה ליום העצמאות. כלומר האם יש להם אפשרות לשמוח כאחד האדם ביום העצמאות לאחר שיום קודם לכן הם טבעו ביגונם.

 

מאת: סיגלית חושן דפים: 31 תאריך: 08/06/2015 מחיר: ₪ 62.00 הזמן עכשיו

גירושין כמצב של משבר ואובדן תגובות אופייניות והתמודדויות עדיפות

כל החוקרים תמימי דעים, שאין תחליף למשפחה הדו-הורית הבריאה, שבכוחה להזין ולספק את התנאים הנאותים לילדיה מבחינה פיסית, רגשית, פסיכולוגית, חברתית וכו'. ואולי משום כך, במשך שנים ארוכות היתה מקובלת הדעה שבכל המקרים עדיף "לנסות ולשמור על שלמות המשפחה למען הילדים, כי הגירושין הם הפתרון הגרוע מכל". אולם, ממחקרים שנעשו בעשרות השנים האחרונות, עולה שלא בכל מקרה הגירושין הם הפתרון הרע מכל. כי החיים בבית שבו האוירה גדושה עוינות ותוקפנות, פוגעים בבריאותו הנפשית של הילד יותר מאשר הגירושין עצמם, ולעתים אין מנוס מאשר לפרק את התא המשפחתי. על כל פנים, ידוע לנו היום, שבכל מקרה כל בני המשפחה משלמים את המחיר, בין אם הם מנסים לשמור על תא משפחתי עוין והן אם מפרקים אותו. או כלשונם של ולרסטין וקלי: "לרוע המזל לא נישואין בלתי מאושרים ולא גירושין מתאימים לילדים", כי כל מצב כרוך בלחץ ומשבר בקרב הילדים וההורים.

תופעת הגירושין היא תופעה הולכת ומתרחבת בהיקפה ומקבלת ממדים כה נרחבים שהיא חדלה להיות תופעה חריגה לפחות במובן הסטטיסטי. ובכל זאת, אין ספק שהגירושין או חיים ביחד תוך כדי חיכוכים מתמודדים המלווים לעתים באלימות מילולית ו/או פיסית מהווים אירוע מכאיב, מאיים ומבלבל עבור ההורים והילדים.

הילדים נתונים ללחצים קשים בכל שלושת שלבי הגירושין:

  1. תקופת הקונפליקט והפירוד הקודם לגירושין החוקיים.
  2. תקופת הגירושין החוקיים ועזיבת אחד ההורים את הבית.
  3. התקופה שלאחר הגירושין הפורמליים, כאשר המשפחה מתארגנת מחדש בתוך מבנה משפחתי שונה מהעבר.

לתהליך הגירושין השפעות בתחומים רבים ומגוונים: בתחום הרגשי, ההתנהגותי, האישיותי, החברתי, הלימודי ועוד. מסקירת מחקרים בתחום זה נמצא ששינויים אלו התבטאו בהתנהגויות שאופיינו באגרסיביות, אימפולסיביות והתנהגות פורקן.

מבחינת התפקוד הלימודי בכרבע מהילדים נכרו הפרעות קשב וריכוז, חלומות בהקיץ, דכאון ועצב, מצב שגרם ירידה משמעותית בהישגים הלימודיים.

מבחינה רגשית ניכרה יותר חרדה, כעס חזק ומודע, בושה, התערערות תחושת הזהות וקשיים בהסתגלות חברתית. חשוב לציין, שהממצאים הם לא חד משמעיים ולא עקביים בכל המחקרים, ולעתים יש גם סתירות בין הממצאים. עובדה שמדגישה את מורכבות הבעיה ואת מורכבות המדידה. הגורמים רבים ומורכבים. ואמנם רוב החוקרים מסכימים ביניהם שההבדלים בממצאי המחקרים מוסברים על ידי העובדה שלא רק אקט הגירושין הוא המשפיע הבלעדי על ההתנהגות והאישיות, אלא ישנם גורמים נוספים כמו האוירה בבית לפני ואחרי הפרידה. התמיכה ההורית שהילד זוכה לה במהלך הגירושין. הסדרי הראיה לאחר הפירוד, היחסים בין ההורים וכו', כפי שיוסבר להלן בגוף עבודה זו.

במסגרת עבודה זו, אתמקד ב-2 אספקטים עיקריים:

  1. מה השפעות הגירושין על הילדים בתחום הרגשי-התנהגותי.
  2. מה התגובות המצויות של ההורים בתהליך הגירושין, ואלו התמודדויות הן עדיפות יותר כדי לצמצם את הנזקים הכרוכים בגירושין: לפני, בעת ואחרי הגירושין, וכן כיצד ביה"ס יכול לסייע לילד במשבר הגירושין.

ואכן, בעקבות סקירת הספרות העיונית והמחקרית נמצא שניתן לצמצם את ההשפעות השליליות של גירושין, כאשר ההורים מתנהלים באופן רציונלי ולא רגשני, ומפרידים בין הזוגיות לבין ההורות. התנהלות כזו מחייבת את ההורים לראות ברווחתם הנפשית של ילדיהם, בסדר עדיפות עליונה בכל תהליך הגירושין.

 

מאת: שירה יפה דפים: 36 תאריך: 01/02/2015 מחיר: ₪ 72.00 הזמן עכשיו

תקשורת בין בני הזוג בתא המשפחתי : חשיבות הדיאלוג הזוגי

האדם הוא יצור תקשורתי. מי פחות ומי יותר, אך כל בני האדם מתקשרים ביניהם באמצעות שפה ( גם שפת הסימנים היא שפה). מתוך כך, העברת הרגשות, המחשבות , התחושות וכל דבר אחר בעצם מוגבל ביכולתנו לנסח את עולמנו הסובייקטיבי, הפנימי , במילים. "מוות וחיים ביד לשון" ( משלי , יח' , 21) ומילים נבונות אלה מקבלות חשיבות עליונה כאשר אנו מתכוונים לתקשורת והדיאלוג בקשר הזוגי.

מטרת העבודה הנוכחית לבחון ולדון בנושא התקשורת במערכת הזוגית. במילה תקשורת ההתייחסות הינה להקשבה ולדיאלוג עם בן/בת הזוג. הקשבה כנה ונבונה הינה אחד היסודות החשובים של המערכת הזוגית. רק הקשבה כנה לבן/בת הזוג תסייע ביצירת דיאלוג אמיתי בתא המשפחתי, דבר שבתורו מביא ליצירת קירבה איכותית בין שני בני הזוג. כאשר שני הצדדים במערכת הזוגית מרגישים כי הם יכולים לשוחח עם הצד השני, לחלוק מחשבות, חששות, התלבטויות , וזאת ללא שיפוטיות וזלזול, אלא עניין אמיתי, כבוד והקשבה, אז התקשורת בין בני הזוג הופכת לכלי עוצמתי שמשמר את החיבה והקרבה במערכת הזוגית.

חשיבות הדיאלוג הזוגי הכרחי גם לצמיחה אישית ופריחה של בני הזוג. כאשר הבעל והאישה מרגישים ביטחון ועניין בצד השני לשמוע, ללבן נקודות מחלוקת, תוך שמירה על גבולות אישיים וכבוד של כל אחד מהצדדים, אזי אפשרי השגשוג במערכת הזוגית. להבדיל מזה, כאשר אין מתקיים הדיאלוג הזוגי וכל צד נעול בעמדותיו, היעלבויותיו וצדקתו, לא רק שלא מתקיימת תקשורת בונה בין הצדדים, אלא שמתרחש תהליך הרס איטי של המערכת המשפחתית.

נקודה נוספת שאתייחס אליה בעבודתי היא העתקת מודל התקשורת של ההורים בתא המשפחתי על ידי הילדים. ברגע שהילדים חווים תקשורת טובה, בונה ומכבדת בין ההורים הם מעתיקים את מיומנות השיח הזאת להתקשרויותיהם עם בני גילם , בשלב המוקדם, ובשלב המאוחר יותר למערכות היחסים שלהם עם בני המין הנגדי.

 

שאלת המחקר

שאלת המחקר בעבודתי הינה: כיצד הדיאלוג הזוגי משפיע על חוזק וחוסן התא המשפחתי?

 

 

 

 

 

השערת המחקר

השערת המחקר שלי הינה כי תקשורת טובה, מכבדת, מכילה ואמפאטית תורמת לפיתוח הדיאלוג הזוגי, אשר בתורו משפר, מחזק ומעניק חוסן לתא המשפחתי ובני הזוג.

 

הגדרת משתנים עיקריים

המשתנים העיקריים במחקר הינם: שוני בין שפת תקשורת גברית לנשית והקשבה בדיאלוג הזוגי.

 

שיטת המחקר

המחקר הינו מחקר איכותני. המחקר מתבסס על קריאת חומר אקדמי בנושא תקשורת בין בני זוג בתא המשפחתי וחשיבות הדיאלוג הזוגי. 

מאת: רות קדם דפים: 25 תאריך: 01/02/2015 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

מי מפחד מאינטימיות?

מקורה של המילה אינטימיות מהמילה הלטינית "Intimus", שמשמעותה "פנימי ביותר". באינטימיות ישנו תהליך של גילוי עצמי, בו האדם חושף ומבטא רגשות חשובים לגבי עצמו חולק אותם עם האחר.

בעקבות תגובת האחר אליו, הוא חש שמכירים אותו, שניתן תוקף לעולמו ולערכו העצמי ושאכפת לאחר ממנו. תהליך זה מסייע בבניית ובחיזוק האשיות ומהווה חלק מצרכיו האישיים.

מרבית ההגדרות מסכימות על כך שחשיפה אישית, תהליך בו האדם חושף בפני האחר תחושות משמעותיות, הינה תנאי הכרחי ולעיתים אף מספיק ליצירת אינטימיות.

מחקרים מאוחרים יותר התייחסו למשמעות הסובייקטיבית של הנבדקים למושג האינטימיות והגדרתו. מחקרים אלו תומכים בחשיפה אישית כרכיב חיוני באינטימיות, אך גם מוסיפים רכיבים נוספים כגון: ביטוי רגשי, תמיכה בלתי מותנית, אמון, פעילויות משותפות ומגע פיזי.

שרבני (1974) הגדירה חבר אינטימי ככזה שנבחר לכך והוא מקבל יחס כחבר אינטימי משותפו. חברות אינטימית על פי שרבני כוללת שמונה מימדים:

1. כנות וספונטניות 2. ידיעה ורגישות 3. קשר, מגע ובקשת קרבה 4. בלעדיות ופרטיות 5. לתת, לעזור ולהתחלק 6. לקחת ולבקש עזרה 7. פעילות משותפת 8. אמון ונאמנות.

החוקרת פראגר הגדירה שלושה אלמנטים המגדירים אינטימיות: רגש, אמון ולכידות.

החיפוש אחר אינטימיות הינו צורך אנושי בסיסי העומד בבסיס של כל מערכת יחסים אישית. מחקרים מצאו כי אינטימיות מוערכת ביותר הן על-ידי גברים והן על-ידי נשים, וכי היא המנבא הטוב ביותר לשביעות רצון מהנישואין.

 מחקרים הראו שזוגות שהפגינו הרבה יותר חשיפה עצמית, ביטויי אהבה, תמיכה וחיבה, היו בעלי שביעות רצון רבה יותר מהנישואין.

מכאן, ניתן ללמוד על חשיבותה של האינטימיות במערכת יחסים זוגית בכלל, ובמערכת הנישואין בפרט, ועל השפעתה על שביעות הרצון הזוגית.

 

האינטימיות מבוססת על יכולת התקשרות תקינה. יכולת התקשרות מתחילה אצל האדם מינקות וממשיכה לאורך הילדות, הבגרות ועד ליכולת אינטימית טובה בזוגיות.

בולבי (1973) הדגיש כי מערכת הנישואין היא קשר רגשי, המושפע במידה משמעותית ביותר מהיסטוריית ההתקשרות של הפרט בילדות המוקדמת.לשיטתו של בולבי, החוויות וההתנסויות לילד עם דמויות ההתקשרות שלו מופנמות למודלים פנימיים, המבטאים את תפיסת האדם ביחס לעולם סביבו וביחס לעצמו. מודלים אלו הם אבני יסוד של דפוס ההתקשרות של האדם בחייו הבוגרים, והם מוכללים למערכות יחסים חדשות במהלך השנים, כך שסגנונות ההתקשרות בינקות דומים לסגנונות ההתקשרות בבגרות

התניית אהבה הורית פוגעת בהתקשרות הבטוחה בין הילד להורה מאחר והיא יוצרת אצל הילד את התחושה כי הוא מוערך ואהוב בשל המעשים שהוא עושה, ולא בזכות מי שהוא.

 

 

לאינטימיות בקשר הזוגי הגדרות רבות ושונות בספרות המקצועית, אולם הרעיון המרכזי מופיע בכולן, הרגשת קרבה וחיבור / קשר, המתפתח דרך תקשורת בין בני זוג.

  ביסוס מערכת יחסים אינטימית יציבה ומתמשכת עם האחר הינה מניע וצורך אנושי מרכזי. כאשר צורך זה מסופק יש לו השפעה חיובית משמעותית על רווחתו הנפשית של הפרט.

עדות לחשיבותו ומרכזיותו ניתן למצוא במחקרים המוצאים אינטימיות במערכת יחסים כמניע מרכזי ביצירת יחסי נישואין ושמירתם.

בד בבד עם קיומו של הרצון באינטימיות בקשר זוגי קיים גם הפחד מאינטימיות בקשר זה. כאשר האינטימיות מגיעה לרמה גבוהה מזו המצופה על ידי אחד מבני הזוג, מתעוררת אצלו (למרות השאיפה לאינטימיות) חרדה לא מודעת, שמקורה לפי פלדמן בחמישה סוגים של פחדים מאינטימיות: הפחד מהתמזגות, הפחד מחשיפה, הפחד מהתקפה, הפחד מנטישה, והפחד מדחפים הרסניים של האדם עצמו. חרדה זו יוצרת קונפליקט והתרחקות, ובסופו של דבר מתורגמת לקושי באינטימיות בקשר הזוגי.

חששות אלו עלולים להביא למחסור באינטימיות, אשר קשור לקשיי הסתגלות שונים כגון: דיכאון, בדידות, בידוד רגשי, פגיעה בבריאות המנטאלית והפיזית, נטייה לחלות וקשיי הסתגלות למצבי לחץ.

חוויות של פגיעות בילדות ובהתבגרות משליכות גם על התחום הבין-אישי בבגרות, שאז היבט משמעותי הוא יחסי זוגיות וחוויית האינטימיות בהם.

אינטימיות בקשר זוגי משקפת את איכותה של מערכת יחסים מתמשכת. בנוסף לתחושת קרבה היא מתאפיינת גם בתלות הדדית, במידה של חשיפה עצמית ובהפגנת חיבה וחום.

מסוגלות זוגית מוגדרת כיכולת לקיים שיתוף פעולה, קרבה ואינטימיות עם בן זוג והיא ניתנת להערה פסיכולוגית.על פי קריטריונים לקביעת המסוגלות הזוגית.

 

מאת: טליה עמר דפים: 32 תאריך: 01/02/2015 מחיר: ₪ 64.00 הזמן עכשיו

הערכה עצמית ותחושת זכאות בזוגיות - פערים וקורלציה

הפסיכואנליזה והגישות הפסיכודינמיות שהתפתחו בעקבותיה, רואות את ה"אני" כמתפתח מתוך מערכות יחסים עם אחרים משמעותיים ( סילברמן 1986) תוך כדי ייצור 'עולם ייצוגים' למטפלים מרכזיים בחייו של האדם (סיגל 1992 ). ההנחה המרכזית בתאוריית של יחסי אובייקט, היא שהפנמות של יחסי אובייקט מוקדמים ו'עולם ייצוגים' כאמור, משפיעות על אופי היחסים הבין אישיים בהווה (בולבי 1979).         

קוהוט הסביר במחקריו שכאשר הילד אינו מקבל את הצרכים הנפשיים המרכזיים להם הוא זקוק, חווית האני מתפתחת באופן לקוי ויכולה להתבטא בהפרעות שונות על הציר הנרקסיסטי ( קוהוט 1977, קולקה 1992).                              

בשנים האחרונות אנו עדים לשימוש הולך וגובר במושג "תחושת זכאות", של הפרט או במילים אחרות שהפרט חש שמגיע לו. תחושה זו רלוונטית במיוחד בעולם הזוגי, בו יש מפגש בין שני אנשים בעלי צרכים, משאלות וציפיות ( טולמנס ומיקיולינקר 2011).   תחושת הזכאות הינה תחושה אונברסלית, המתחלקת לשלושה סוגים הנמצאים על הציר שנע בין זכאות מוגברת- מוגזמת, זכאות נורמלית אדפטיבית וזכאות מצומצמת ( לוין 1970, קריגמן 1983, מוז'ס 1990).         טולמנס (2011) סובר כי חווית תחושת הזכאות נובעת מפגיעה בהערכה עצמית כפי שנחוותה באינטראקציה עם המטפלים העיקריים.

העיון בספרות המחקרית מלמד כי קיים קשר בין תחושת זכאות והערכה עצמית לכן מטרת המחקר הנוכחית היא להעמיק את הידע על מאפייני תחושת הזכאות והערכה עצמית כפי שהם באים לידי ביטוי בקשר זוגי.    

השערות המחקר היו כדלקמן:    

א. ככל שהנבדקים משתייכים לקבוצה יותר פטריארכלית מסורתית ודתית כך תמצא אצלם תחושת זכאות מצומצמת יותר מאשר בקבוצתׁ החילוניים. 

ב. ככל שהנבדקים ידווחו על תחושת הזכאות מוגברת כך הם ידווחו על הערכה עצמית נמוכה.  

  ג. ככל שהנבדקים ידווחו על תחושת זכאות מצומצמת כך הם ידווחו על הערכה עצמית גבוהה יותר.                                                                                                         

במחקר הנוכחי השתפו 253 נבדקים מתוכם 53 גברים ו198 נשים ושני נבדקים לא השיבו. הנבדקים התבקשו להגדיר את עצמם מבחינה דתית: 138 דתיים, 98 חרדים, 9 מסורתיים, 7 חילונים . לכל הנבדקים הועברו שני שאלונים: שאלון חווית זכאות בקשר זוגי (SREׂ) ושאלון הערכה עצמית ( GSEׂ). תוצאות המחקר הנוכחי אישרו את השערות  המחקר באופן חלקי. בהתאם להשערות נימצא כי קיים קשר בין הערכה עצמית למדדי תחושת זכאות כך שככל תחושת הזכאות תמצא בקצוות הרצף, מצומצמת או מוגברת כך תחושת הערכה עצמית נמוכה יותר וככל שתחושת הזכאות היא אדפטיבית, אסרטיבית תחושת הערכה עצמית תמצא גבוהה יותר.

מתוך ממצאי המחקר לא ניתן היה לבצע ניתוחים סטטיסטים על השערה שבדקה קשר בין  השתייכות דתית ומדדי תחושת זכאות מכיוון  שאי אפשר היה להשוות בין השתייכות דתית בין דתיים לחילונים עקב המס' הרב של נבדקים דתיים  וחרדים לעומת חילונים. עד כה לא מצאתי מחקרים שבחנו היבטים אלו. ויש לבדוק נושא זה במחקרי המשך.

המחקר הנוכחי מספק תמיכה משמעותית בחשיבותם של יחסי אובייקט מוקדמים בטוחים ביצרת קשרים זוגיים המאופיינים בתחושת זכאות נורמלית ככל היותר והרגשת הערכה עצמית גבוה.

  

מאת: פרי פוירשטין דפים: 22 תאריך: 01/02/2015 מחיר: ₪ 44.00 הזמן עכשיו

השפעתה של האלימות המילולית על חיי הנישואין בטווח הקצר

העבודה עוסקת באלימות נפשית המתרחשת בקשרים בין אישיים יומיומיים בדרך של הצטברות. אדם אחד מציב את עצמו בצורה שתלטנית וכוחנית כלפי אדם אחר בדרך מתוחכמת וכמעט סמויה. בצורה כזו הוא פועל בלי הרף, עד לאובדן נפשי של הקורבן. אלימות נפשית מתרחשת באופן גלוי בדרך של הרמת קול, קנאה ופגיעה בחפצים והאלימות הנפשית הסמויה מתרחשת על ידי מסרים ביקורתיים הרסניים, מניעת צרכים מן הזולת, או התעלמות ממנו.

         קיים קושי בזיהוי האלימות הנפשית משום שהקורבן מפחד להתעמת עם המציאות שעלולה לגרום אי נוחות רבה בעיקר בשל עמידה מול כוח רב ממנו היורד לחיים שלו ומכלה אותם ללא פגיעה פיזית ברורה ומוכחת.

       בכלל האלימות הנפשית – האלימות המילולית. בכוחה של האלימות המילולית להרוג בן אדם משום שהתובנות של האדם כלפי עצמו משתנות – והוא מרגיש חלש, חסר אונים ובעל ביטחון עצמי השואף לאפס.

        הסיבות לאלימות המילולית הן רבות, ביניהן: השגת שליטה, צורך בהטחת ביקורת כדי לכסות על מומו שלו, חוסר בגרות רגשית היכולה לנטרל דחפים רגשיים וטשטוש גבולות בין ה"אני" לאחר.

       ביטוייה המעשיים של האלימות המילולית באים בשני שלבים. שלב הפיתוי בו גורם המתעלל לקורבן לאבד את השכל ולהתבטל לגמרי מול הקורבן. והשלב השני הוא שלב ההשתלטות בו המתעלל משתלט על הקורבן, מכניע אותו ומטביע בו חותם אחר. צורת ההשתלטות נעשית באופן שאינו גלוי, אלא בסימנים המעידים על הכוונה, כמו: עיוות שפה – שימוש בשפה מעורפלת ולא מדויקת המחוללת בלבול בקורבן. בנוסף לכך, משתמש המתעלל ברמזים וצרופים שמטרתם לגרום לאי הבנה – פעולות שמבלבלות את הקורבן ומטעות אותו לגבי הכוונה האמתית הנאמרת. מרכיב ההטעיה נעשה בעזרת פיתוי, טלטלה קוטבית של אויב אוהב, וכן הניגוד שיוצר המתעלל בין התנהגותו בבית לבין התנהגותו בחוץ. בנוסף לכך, משתמש המתעלל במכבש ההכחשה בו מבטל המתעלל את האירוע ופוגע בביטחונו העצמי של הקורבן, באמון של הקורבן כלפי עצמו, זכרונו ושיקול דעתו.

       כאשר משתמש המתעלל באלימות מילולית סמויה הוא משתמש ב"מילים מחופשות" המעוררות בתחילה אי נוחות, אחר כך סבל שאת מקורו לא תמיד מזהים. המתעלל באלימות מילולית סמויה פועל באמצעות שימוש בשימושים לשוניים רגילים אשר יכולים להתפרש כמסרים תמימים, אולם תכיפותם והכוונה המסתתרת שבהם – הופכים אותם לאלימים. שאלות שיש  בהם כוונה לפגוע, משפטים עם מילות תנאי בהם המילה מכתיבה את יחסי התנאי, שאלות מסקרנות, משפטים שיש בהם נתון שאינו ניתן לערעור ופעולות דיבור המכריחות את השומע לעשות את הפעולה בלי שרצה בכך.

        באלימות מילולית גלויה יש הרבה בקורת, כינויי גנאי, עלבונות, ניבול פה וקללות. שני סוגי האלימות גורמים לקורבן להישבר, להיכנע, להיות מושפל עד לתחושת חידלון.

       המילים ההורגות אינן נאמרות רק ביחסים זוגיים, הטרדות כאלו נמצאות גם במקום עבודה ובכל מקום שקיים מצב של קשרים בין אישיים. יש לעשות כל מאמץ להביא את המתעלל להכרה ברורה בהרג המתמשך שהוא עושה בכלי הדיבור שלו ובאופן שבו הוא יוכל לתקן את דרכו - עבודת מידות מתמשכת ורצון להשתנות.

       הקורבן צריך להיעזר בטיפול קוגניטיבי רגשי כדי להשתחרר מפחדיו, מרגשות האשם שלו ומהדימוי העצמי הנמוך אליו הגיע כתוצאה מהאלימות המילולית ממנה סבל. העצמת הביטחון העצמי של הקורבן תסייע לו לעמוד איתן מול נחשולי הביקורת ולא להיות יותר קורבן לאלימות נפשית ומילולית.

מאת: אברהם מנקיס דפים: 33 תאריך: 01/01/2015 מחיר: ₪ 66.00 הזמן עכשיו

הפרעה טורדנית- כפייתית אצל מתבגרים על רקע דת וקיום מצוות

טרדנות כפייתית או אובססיביות קומפולסיבית הינה הפרעה נפשית, המסווגת כהפרעת חרדה. היא פוגעת באיכות החיים של הלוקה בהפרעה, ומונעת ממנו תפקוד יעיל ואיכותי בחיי היומיום. הפרעות אובססיות מאופיינות על ידי מחשבות פולשניות ומטרידות, אותן רואה המטופל, לעיתים קרובות, כחסרות הגיון, והמלוות על ידי דחף "לתקן" או לנטרל. הסימנים המעידים כי מדובר במחשבות טרדניות, הם: חזרה והתמדה עיקשת, מחשבות לא רצויות, מחשבות הגורמות לחרדה.

שכיחות ההפרעה בקרב מתבגרים בישראל היא 3.6% ויש להניח שבקרב מבוגרים בישראל שכיחותה היא 2%-3%. רבים מהסובלים מההפרעה נמנעים מלפנות לקבלת עזרה.

ההפרעה כוללת מחשבות טורדניות והתנהגוית כפייתיות בעלות תכנים מגוונים בנושאי לכלוך וזיהום, תוקפנות, מוסר, ספקות ומיניות. הפעילות הכפייתית עשויה להיות גלויה (כמו בדיקה או אגירה) או להתבצע מנטלית בלבד (ספירה, תפילה וכיוצ"ב).

זיהוי קפדנות-היתר הדתית כסוג של הפרעה טרדנית-כפייתית, העלה את הצורך לבחון את הקשר בין דתיות, לבין ההפרעה הכפייתית עצמה.

נמצא קשר בין רמת הדתיות של הפרט לבין תוכנן של המחשבות הטרדניות. משתתפים אשר סווגו עצמם גבוה ברמת הדתיות, תיארו תהליך של חשיבה מעגלית מעוררת ומעצימה חרדות, שבה עולות בשלב ראשון מחשבות טרדניות הקשורות לחטא. אלה הן מחשבות אסורות, והן מובילות למחשבה נגדית, שעיקרה ניסיון לדכא או לשלוט במחשבות אלה.

מראיונות שנערכו עם אנשים דתיים הסובלים מהפרעה טרדנית-כפייתית נמצאו חמישה תחומים מרכזיים בהם מתבטאת ההפרעה: התמסרות לתפילה, שמירה קפדנית בענייני בשר וחלב, טהרה, ניקיונות לפני התפילה וביעור חמץ .

הפרעה טורדנית-כפייתית על רקע דתי מופיעה כדקדוק מופרז בקיום מצוות, כוונות בתפילה, טהרה וכו'. ההפרעה יכולה להיראות כרצון מוגבר ליראת שמים ולקרבה רוחנית, בעוד ש'המחמיר' סובל וזקוק באופן דחוף לעזרה. גיל ההתבגרות הוא הגיל המועד להתפתחות ולהחמרת ההפרעה הטורדנית-כפייתית.

המטלה המרכזית של גיל ההתבגרות הינה גיבוש הזהות. בחברה של ימינו בה מתבגרים חשופים להשפעות רבות מכיוונים שונים, המאריכות את תהליך גיבוש הזהות, ולכן, המתבגר נתקל לא פעם במצבים מתסכלים של זהות מעורפלת.

קונפליקט מרכזי הקשור בזהות עצמית של המתבגר, מופיע במהלך התגבשות הזהות העצמית כשהמתבגר מתמרד נגד הוריו וכל מוסכמות חייו שהיו עד כה. לעיתים מתקיימים ויכוחים וחילוקי דעות עם ההורים עד גיבוש הזהות העצמית.

בתהליך ההתפתחות התקין משיגים המתבגרים זהות מגובשת. אולם, קיים גם תהליך התפתחות שאיננו תקין, תהליך שאינו מסתיים בזהות מגובשת.

המשימה ההתפתחותית של גיבוש זהות כוללת ויתור על ה"זהות הילדית" ויצירת זהות חליפית, מצב זה מצריך התארגנות מחודשת ומטבעו מעורר חרדות. הפרעה של טרדנות כפייתית בהכרח תבוא לידי ביטוי בתהליכים אלו.

הצורך להיאחז ולציית למוסכמות, והקול הפנימי המתפתח לקול השואל ומורה לדקדק בכללי הזהות הנכפית, מלבים את החרדה, את הטרדנות ואת הכפייתיות. המחשבות הטורדניות והפעולות האובססיביות הנלוות אליהן מכוונות לצמצום החרדה. אולם בפועל נוצר מעגל בו המחשבות וההתנהגויות האובססיביות שולטות במתבגר ומרחיקות אותו עוד יותר מתחושותיו האוטנטיות, מהחיפוש אחר העצמי שלו ומגיבוש זהותו.

השלכותיה של ההפרעה באות לידי ביטוי בעוצמה במסגרת התיכון. תחושת הלחץ הנובעת מהצורך להסתיר את טקסיהם, הזמן המוקדש למחשבות טורדניות ולביצוע טקסים, והאופן בו מגיבים חבריהם להתנהגויות הכפייתיות, משפיעים על קשרי החברות שהם יוצרים ועל תחושת המסוגלות החברתית שלהם. תפקיד צוות הלימודים הוא לגלות ערנות ולהפנות לגורם מקצועי במקרה של חשש לקיומה של ההפרעה. 

מאת: הרב ראובן מאיר דפים: 30 תאריך: 01/01/2015 מחיר: ₪ 60.00 הזמן עכשיו

השפעתה של הקדמה התקשורתית בעידן המודרני-טכנולוגי על חיי התא הזוגי

הקידמה התקשורתית היא חלק מההתפתחות הטכנולוגית-מדעית הכללית שהיתה בעידן של 200 השנים האחרונות. כדי להבין את המהפכה בצורת החיים, הרגשתי חובה להביא נתונים עיקריים של הכרונולוגיה וההיררכיה של עיקרי הגילויים שהיו לאורך תקופה זו, כדי לקבל תמונה כללית על השינוי ההולך וגובר עד כיום, וזאת כדי שנבין את ההשלכות על חיינו בכלל ועל חיי התא הזוגי בפרט.

הדור הצעיר מתקשה, אובייקטיבית, להבין שהוא חי בתוך נקודת זמן שהיא חיבור וחלק משרשרת של שינוי זה, שבדורות הקודמים לא העלו על דעתם אלפי שנים שתתכן כזו מציאות וכזאת צורת חיים, וצעירי ימינו יראו בנתונים ההיסטוריים את הדבר, שבפרספקטיבה לאחור, אינו מובן מאליו.

סביב שנת 1800 והלאה התגלו והונחו בעולם היסודות שהניבו 100 שנים לאחר מכן את המהפכה המדעית בכל שטחי המדע. בין הגילויים העיקריים היו: דלתון (יסוד למערכת האטום), בשנת 1823 – החשמל, בשנת 1831 – הטלגרף, בשנת 1833 האלקטרומגנטיות וגילוי יסודות האלקטרוכימיה.

ולאחר מכן – חוק שימור האנרגיה, 1842 – הרדיו, 1857 – החיידקים והחיסונים – פסטר, 1864 – הדינמיט על ידי אלפרד נובל, ועוד גילויים עד שנת 1900.

מאז סביבות שנת 1900 והלאה החלה התפתחות בהמצאות שונות בעולם, ששיפרו משמעותית את תנאי החיים ונוחיותם.

ההתפשטות והגדילה של התעשייה בעולם, במקביל לגילויים חדשים ומרובים בזמן קצר ומרוכז שהגיעו באופן לא צפוי לאנושות. 

מאת: דרור הראל דפים: 34 תאריך: 01/01/2015 מחיר: ₪ 68.00 הזמן עכשיו

נטל המיסים על דירות בישראל בהשוואה לגרמניה

עבודה זו באה לבחון את השפעת נטל המיסים בישראל על מצב שוק הדיור, תוך כדי השוואתו למצב בגרמניה. לשם כך, העבודה מחולקת למספר פרקים, כאשר כל פרק מציג נושא. הפרק הראשון הוא המבוא. הפרק השני מציג את שיטות המיסוי בישראל ואת סוגי המיסים המוטלים, לפי הבסיס עליו הם מוטלים, הכנסה של הפרט או הוצאותיו.פרק זה שם דגש מיוחד על מיסים אשר מוטלים על הדיור ועל גודל הכנסות המדינה ממיסים אלו. הפרק השלישי מציג את המגמות הקיימות בשוק הדיור ובמיסוי החל עליו, כדוגמת, מדד תשומות בנייה ותוכנית מע"מ 0%. הפרק הבא מציג את המיסים על נדל"ן הקיימים בגרמניה, את ההבדלים ביניהם לבין המיסים על נדל"ן הקיימים בישראל. פרק חמישי מציג את מצב שוק הדיור בישראל ובגרמניה בשנים האחרונות ואת נטל המיסוי עליו. פרק שישי דן בממצאי העבודה.

לאחר בחינת ההשפעות הפוטנציאליות של המיסוי על סוגיו ושיטותיו על שוק הדיור בשתי המדינות, נמצא כי נטל המיסים על דיור נמוך ביחס לנטל המיסים הכלל וכי אין השפעתו מספיקה כדי להסביר את המגמות המוצגות בשוק הדיור. הבדלים אלו מוסברים במידה רבה יותר על-ידי מדיניות הממשלה, מצב ההגירה ומצב הכלכלה העולמית, מאשר על-ידי המיסוי.

מאת: בצלאל בן חמו דפים: 33 תאריך: 05/12/2014 מחיר: ₪ 66.00 הזמן עכשיו

הקהילה החרדית קהילה סגורה

עבודה זו עוסקת בקשר בין החיים בקהילה סגורה לבין שמירת סוד או התנהגות בדפוסים המנעותיים. בחרתי בקהילה החרדית כיוון שאני מגיע מתוכה ויש לי גישה לחברי הקהילה, מה שיעזור לי לאסוף ממצאים ולהגיע לתובנות בנושא. בעבודה זו אשתמש בכלי המחקר-ראיון על מנת לנתח את האופן בו חברי הקהילה תופסים את המושגים הרלוונטיים (סוד, הימנעות וכו') ועל מנת לבחון את הקשר בין הספרות והמצב בשטח.

מאת: דניאל אוחיון דפים: 24 תאריך: 01/12/2014 מחיר: ₪ 48.00 הזמן עכשיו

השפעתה של אלימות מילולית בשנות הילדות על הנטייה להתמכרויות

המניע לבחירת הנושא

בשנות חייו הראשונות של האדם טמונים היסודות להתפתחות אישיותו. באופן טבעי מרגע לידת הילדים ניחונו ההורים ברגשות עזים וחמים כלפי הרך הנולד ורוצים לספק לו את כל צרכיו למען יגדל ויתפתח כראוי. נטייה טבעית של ההורים להרעיף על ילדיהם חום ואהבה הם אלו המהווים את הבסיס לבריאותו הנפשית לרמת הערכתו העצמית וליכולתו לבנות קשרים מוצלחים עם זולתו.

תפקיד ההורות הוא משא כבד של אחריות וההתייחסות אליו צריכה להיות כאל מקצוע במשרה מלאה ולא כאל מקצוע במשרה חלקית. התמחות במקצועות אחרים דורשת שנים של לימוד ופרקטיקה ואילו לתפקיד ההורות נוחתים ההורים בעת לידת ילדם ללא הכנה והסתגלות מוקדמת.

באופן אוטומטי ולא מודע, הבסיס להורות הינו הבית שבו כל אחד מאיתנו גדל. על פי רוב, הבית שאדם גדל בו משמש כמודל לחיקוי גם במצבים שהאדם סגר בדעתו לא לחזור על הרגלים ודפוסי התנהגות כאלה או אחרים שראה וחווה בשנות ילדותו בבית הוריו.

המושג "יחסי משפחה לא תקינים" נשמע לעיתים קרובות מדי בהקשר של משפחות לא מעטות. נתון ידוע הוא שילדים מוכים יהפכו ברוב המקרים להורים מכים. יש צורך להשקיע מאמצים רבים ולעבוד ברצינות על מנת לעצור את שכפול הדפוסים השליליים.

"עמלנו אלו הבנים" גידול ילדים כרוך במסירות, עמל והשקעה. הילדים מרגישים באיזה שלב של סולם העדיפויות של הורים הם עומדים. לילדים יש צרכים שרק הוריהם יכולים למלאם בצורה הנכונה והאמיתית יש להם חיישנים רגישים במיוחד לקלוט אם ההורים מתעניינים בהם ובמה שעובר עליהם.

הנני בתפקידי המקצועי יועצת נישואין ומנחת הורים. בעבודתי אני נתקלת לרוב באנשים שחוו בילדותם אלימות מילולית מתמשכת ותמידית, עובדה המקשה עליהם לנהל חיים תקינים.

בהרבה מהמקרים ראיתי את הקושי שלהם להעריך את עצמם ואת אישיותם ועל כן מחפשים לפצות עצמם או לברוח מהמציאות ונוטים להתמכרויות, לעיתים קשות מאד.

החלטתי, אם כן, לחקור את נושא האלימות המילולית והשפעתה על הילד בגיל ההתבגרות.

את החינוך ליושר ולערכי החברה קונים הילדים בבית, בתוך המשפחה הגרעינית, יותר מאשר במוסדות הלימוד השונים. על ההורים להעניק לילדיהם חום ואהבה. ההורים הם מקור השראה על הילדים. משפחה היא תהליך של זרימת אהבה והתחשבות דו צדדית ומתמשכת, ללא מעצורים.

ההורים מאצילים לילד חלק מהשדרים הרגשיים היסודיים ביותר לכל ימי חייו – לקחים שיכולים לקבוע  את מהלך חייו. חיי משפחה הם בית הספר הראשון של הילד ללמידה רגשית. בקלחת האינטימית הזאת הם לומדים להרגיש ביחס לעצמם ואיך יגיבו אחרים לרגשות שלהם, איך לחשוב על ההרגשות האלה ומה הברירות שניצבות בפניהם בעת תגובה; איך לקרוא ולהביע תקוות ופחדים. ההוראה הרגשית הזאת פועלת לא רק באמצעות דברים שההורים אומרים לילדים במישרין, אלא, גם באמצעות המודלים שהם מציעים לילדים לטיפול ברגשות שלהם ובמודלים שעוברים בין בעל לאשתו. יש הורים שהם מורים רגשיים מחוננים, אחרים הם מורים נוראים ואיומים. יש הורים הפוגעים בילדיהם ומתעללים בהם מילולית. ילדים אשר עוברים התעללות מילולית ממושכת עלולים לפתח תגובות קשות עד כדי התמכרויות קשות בגיל ההתבגרות.

מטרת העבודה

שנות הילדות זה הזמן לבניית קשר אמיץ עם הילד שישמש קשר בר-קיימא לאורך ימים ושנים. זאת הזדמנות שאם מחמיצים אותה אזי מחמיצים לא רק את הקשר בין ההורה לילדו, אלא גם את הבסיס להתהוות ולצמיחת אישיותו של הילד וצרכיו הרגשיים.

העולם מסביב מלא בפיתויים, ישנם כוחות עוצמתיים שקורצים ומושכים את הנוער אל התנסויות לא ראויות. על מנת להצליח לעמוד בנסיונות אלו ולא ליפול לרשת הפרוסה דרושים מידה רבה של משמעת עצמית, יכולת התגברות על דחפים והתמודדות מול דחיית סיפוקים.

מטרת העבודה "השפעתה של אלימות מילולית בשנות הילדות על הנטייה להתמכרויות" היא, להעלות את רמת המודעות והערנות לגבי הנושא: אלימות מילולית במשפחה. אלימות מילולית לכשעצמה היא פוגעת והרסנית והיא מחבלת בכל מערכות יחסים שהן. כאשר מדובר באלימות מילולית שנחוותה בשנות הילדות הנזקים וההשלכות הם קשים לאין ערוך. בעבודה זו הודגש הקשר שבין האלימות המילולית בשנות הילדות לבין הנטייה להתמכרויות.

הורים שפוגעים מבחינה מילולית בילדם גורמים לפגיעה בבניית אישיותו של הילד כאישיות בעלת ערך עצמי ובעלת דמוי עצמי טוב.

כאשר נפגע ערכו העצמי של האדם, על פי רוב, זה מקשה עליו לשלוט בדחפיו ומשפיע על משמעתו העצמית. בנוסף קיימת אצלו תחושת חסר שהוא רוצה למלאה דבר המגביר את הסיכוי לפתח נטייה להתמכרות.

שאלת המחקר

 האם יש השפעה לאלימות מילולית שאנשים חוו בשנות ילדותם לנטייה להתמכרויות?

השערת המחקר

יש קשר ישיר בין אלימות מילולית שאנשים חוו בשנות ילדותם לנטייה להתמכרויות בגיל ההתבגרות.

כתוצאה מהעייפות הנפשית וכדי לברוח מהמציאות הקשה, מגיעים בני נוער רבים לשקיעה בהתמכרויות שונות. 

מאת: טליה גרזון דפים: 52 תאריך: 01/12/2014 מחיר: ₪ 104.00 הזמן עכשיו

נוער, סמים ואלימות

סוגיית השימוש בסמים מעסיקה חברות רבות בימינו. בעיית הסמים הפכה לנגע רע מפני שהיא קשורה בקשר הדוק לתחלואים חברתיים שונים. השימוש בסמים הנו תופעה מתרחבת, והיום כבר ניתן בנקל לאמוד את הנזקים שתופעה זו גורמת. אולם, יחד עם זאת, בעקבות התאוריות שנשמעו במהלך המאה ה-20 על האופן שבו בני תרבות מסוימת דנים על אודות החיים שלהם, והביקורות על כך שהשיח (discourse) הוא שמבנה את המציאות, דומה כי כבר איננו יכולים לקבוע מסמרות לגבי תופעות שונות מבחינה ערכית. כך, לדוגמה, על פי ניתוח החברתי של מישל פוקו (Foucault), עלינו לאחוז בגישה ספקנית כלפי אמירות מסוימות שנעשו מקובלות בחברה, וכשדבר כלשהו מתויג כ'טוב' או כ'רע' עלינו לבודד את הקונוטציה הערכית מהעובדות היבשות. זאת מכיוון שלא פעם השיח משרת את השליטה ואת מנגנוני הפיקוח של קבוצה אחת על קבוצה אחרת (פוקו, 1970). 

מאת: דפים: 26 תאריך: 24/11/2014 מחיר: ₪ 52.00 הזמן עכשיו

איכות הקשר הטיפולי בין האם לילד בינקותו והשפעות ההתנהגותיות שינבעו מכך בבגרותו

מטרת העבודה לשפוך אור על התהליכים ההתפתחותיים שעובר התינוק בצאתו לאוויר העולם.

תהליכים אלו נרקמים להם עם ה "דייט" הראשון שלו שהיא דמות ההתקשרות ועל פי רב היא אימו.

בעקבות מאפייני הקשר הפיזי והרגשי שלו עם אימו, הוא יפתח מערכת צפיות בהקשר עם אמו ובמערכת מורכבת יותר, הוא יפתח התנהגויות מסוימות שייווצרו בעקבות הטיפול שקבל ממנה.

העבודה בחנה את דפוסי ההתקשרויות שהוא יפתח כמערכת התנהגותית מתמשכת וכללה בתוכם שלשה דפוסים מרכזיים:

  1. דפוס היקשרות בטוח (secure)
  2. דפוס היקשרות חרד מתנגד (anxious- avoidant)
  3. דפוס היקשרות חרד נמנע (anxious resistant).

למערכת ההיקשרות יש שלבים הקשורים בהתפתחות ובבשלות של המערכת הסנסור מוטורית של הילד, כאשר בכל שלב מתאפיינים מרכיבים מסוימים.

כאמור, בעקבות תהליכי ההתפתחות שנוצרו יחד עם דמות ההתקשרות, ניתן כיום לטפל בבעיות התנהגות של הילדים הן באמצעות טיפול דירקטיבי עם הילד והן באמצעות אינדירקטיבי עם ההורה או דמות ההיקשרות. 

מאת: מאיר לנקרי דפים: 65 תאריך: 24/11/2014 מחיר: ₪ 130.00 הזמן עכשיו

הבסיס לבניית הבית היהודי

כמה מצפים ומייחלים לשכינה, לסייעתא דשמיא, לשמירה ולהשגחה בכל פרט בחיי היומיום, הצלחה בחיי הנישואין, בחינוך הבנים, פרנסה טובה ועוד. עבודה זו תבחן את הבסיס לבניית הבית היהודי. שאלת החקר היא: מהי תכלית חיי הנישואין ומהו חלקה של האישה בבניית בניין עדי עד?

הפרק הראשון יעסוק במעלת חיי הנישואין. הפרק יבחן את מטרת חיי הנישואין ותכליתם. ואת תפקידה של האישה בבית היהודי, 'עזר כנגדו'. כמו כן יבחן את הצלחת היעוד בשותפות בין בני הזוג. תנאי חיוני להשגת המטרה המשותפת הוא שתהא מידה מרבית של התאמה וזהות בין השותפים. ככל שירבו ההתאמה והזהות, כן תגדל ותתמיד שלמות ביצוע התפקיד.

הפרק השני יעסוק בבניית הקשר בין איש לאשתו. ראשית, יבחן את הבסיס לבניית הקשר הרוחני שבין הבעל לאישה. לאחר מכן, יבחן הפרק את המידות החשובות בבניית הבית היהודי: ואהבת לרעך כמוך" המתקיימת בקשר יוצא דופן באמצעות הנישואין. עבודת המידות בבית היהודי היא לכוון את כוח האהבה העצמית לכוח הנתינה. כמו כן, יבחן את חשיבות הכבוד בין הבעל לאשתו ובין אישה לבעלה עד שחז"ל, ראשונים ואחרונים הפליגו בחשיבות מידה זו מאוד.

הפרק השלישי יעסוק בעבודת ה' של האישה. ראשית, יבחן את הקשר שבין האישה לשכינה, באמצעות המדרש העוסק בנישואי יצחק ורבקה. מדרש זה בא ללמד שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו.

העבודה מתבססת על ספרי יסוד ומדרשי חז"ל. כמו כן, היא מקיפה ספרות תורנית רבה העוסקת בייחודיות בית היהודי, כבית נאמן בישראל, בכל הדורות ובכל הזמנים.

מאת: דוד בהר דפים: 25 תאריך: 19/11/2014 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

חיי אישות לאחר הלידה

עבודה זו באה להציג את נושא החזרה לקיום יחסי אישות לאחר הלידה. בעבודה אציג את הנושא הן מהפן הנפשי של שני בני הזוג, מהפן הפיזי ומהפן היהודי-דתי.

מבחינת הפן הנפשי אציג את השינויים שעוברים על שני בני הזוג  לאחר הלידה במעברם מיחידה זוגית ליחידה משפחתית מורחבת. מבחינת הפן הפיזי אציג את הקשיים שעוברים על שני בני הזוג תוך התמקדות בקשיים הפיזיים המופיעים אצל האישה.

כמו כן, אתמקד בנושא הירידה בחשק המיני שמופיעה אצל חלק גדול מאד מהנשים ואצל חלק מהגברים. אציג את הגורמים לירידה בחשק המיני ואת השינויים הכלליים שעוברים על שני בני הזוג. בעבודה אציג מחקרים שנעשו בארץ ובעולם התומכים ומוכחים טענה זו.

עוד אביא את הפן היהודי-דתי, בו אציג את חשיבות קיום יחסי המין לפי ההלכה. הלכות טומאת יולדת והיטהרות ולבסוף אציג את חשיבות קיום יחסי המין תוך התמקדות בתקופה שלאחר הלידה.

מטרת העבודה הינה העלאת המודעות לנושא אינטימי זה, תוך שימת דגש על החשיבות של פתיחת הנושא לשיח לפני ואחרי הלידה. בהמשך יוכח שהשיח עם גורמים שונים יכול לסייע רבות בפיתרון הבעיות שחווים זוגות רבים עם האושר והשמחה בהבאת ילדם לעולם.

מאת: רחל מדמון דפים: 23 תאריך: 06/11/2014 מחיר: ₪ 46.00 הזמן עכשיו

אבדן במשפחה

העבודה תעסוק בנושא אבדן המשפחה. נושא זה הינו נושא טעון, כשמדובר בהתמודדותם של ילדים. לרוב ילדים אינם מבינים את המתרחש . חוסר ההבנה של המושגים הקשורים למוות, נובע בעקבות גילם הצעיר, קושי זה הינו הקושי העיקרי לקשיים של הילד בשלב ההתאבלות הראשונית ובהמשך ההסתגלות. תפיסה מוטעית של המושגים הללו ו/או הנחות בלתי רציונאלית בקשר למוות, גורמות להתהוות פחדים, קשיים רגשיים ובעיות הסתגלות.

"ליאור ביקש מאמא שתחזור ותספר לנו שוב ושב מה היה. איך סבא ניראה, מה קרא בשעות האחרונות. אמא חזרה וסיפרה אבל ליאור הבין ולא הבין כלום.."

                                                 (שולה מודן- "סבא של ליאור מת")

 

ההתמודדות עם אבדן באה לידי ביטוי בסיפורים שונים בספרות הילדים. ישנם סיפורים המייצגים התמודדות עם מוות עקיף (כגון: מוות בעל חיים) וישנם סיפורים המייצגים התמודדות עם מוות ישיר(כגון: מוות אב, אם, סב וכו'). הסופר הוא המחליט מה תהיה אופי ההתמודדות ועל פי החלטתו הוא יוצר את הילד שהוא גיבור הספר. בכול ספר, דמות שונה, מסביבה שונה וכמובן עם התמודדות שונה. הילד המקשיב לסיפור בוחר לעצמו מהי ההתמודדות שהכי מתאימה בשבילו ולאיזו דמות מדמויות הספרים הוא "מתחבר".

מאת: שושנה טל דפים: 34 תאריך: 04/11/2014 מחיר: ₪ 68.00 הזמן עכשיו

הקשר בין לקות למידה לעבריינות נוער

עבודה זו מנסה לבדוק הקשר בין עבריינות נוער ללקות למידה.

מאחר שמתוקף תפקידי אני עוסק רבות עם נוער בסיכון, נתקל אני שוב ושבו בתופעה ההולכת ומתרחבת לממדים מבהילים – עבריינות נוער. על-כן, ראיתי צורך גדול בחקירת הנושא.

מתצפית אישית בשטח, מעדויות של בכירים במערכת החינוך ושל צוותות חינוכיים ומעיון בספרות המחקר, נוכחתי לראות שמרביתם של עברייני הנוער הינם לקויי למידה. עובדה זו הגדילה בעיני את חשיבות המחקר בנושא ספציפי זה, מאחר שהתמקדות בגורם משמעותי זה, תוכל לסייע במזעור התופעה. השקעה בסיוע לתלמידים לקויי למידה ומניעת פליטתם ממערכת החינוך תוכל להביא לצמצומה של עבריינות הנוער.

כתיבת עבודה זו העניקה לי הזדמנות מיוחדת להעמיק בנושא ולהסיק מסקנות, אשר תקוותי שתביא תועלת לכל העוסקים בתחום.

מאת: אלחנן מלכה דפים: 31 תאריך: 02/11/2014 מחיר: ₪ 62.00 הזמן עכשיו