מרכז י.נ.ר

עבודות סמינריות

כניסה למשתמשים 14/05/2021 ג' סיון תשפ"א
מאמרים לקריאה חופשית
660 תוצאות

קונפליקט זוגי כהזדמנות לצמיחה

זוגות רבים רואים בנישואין את פסגת אהבתם. הם בטוחים שברגע שמצאו את בן הזוג הנכון, הרי שמובטח להם חיים מאושרים. הם חולמים על יחסי ידידות מלאי חום , אכפתיות ואהבה. על זוגיות של שיתוף פעולה, תמיכה, קרבה ואינטימיות. אך לאחר תקופה קצרה (שלושה חודשים עד שנתיים) של אהבה רומנטית והתרוממות רוח ימצאו את עצמם בני הזוג מול חילוקי דעות  שעלולים להוביל לתחושה של חוסר סיפוק, כעס ותסכול היוצרים אווירת ריחוק המנוגדת בתכלית לציפיותיהם. זוגות רבים נבוכים כאשר הם מגלים שיש בניהם חילוקי דעות ואף מריבות. התחושה הראשונית היא שמריבות אלו מהוות סתירה לאהבה הקיימת בניהם, הם סבורים בטעות שחוסר היכולת שלהם לתקשר בהצלחה ובאהבה פירושו הוא שאין הם אוהבים זה את זה די הצורך. ולעיתים רבות יוותרו על החלום הזוגי היות והוא נראה להם בלתי אפשרי ליישום במציאות היומיומית.

בעבודה זו אדגים כיצד ניתן להפוך את הקונפליקט למקור של צמיחה. לשם כך אעסוק בהרחבה בשני המושגים העיקריים המופיעים בעבודה. 'קונפליקט' ו'צמיחה'. אביא גישות שונות והיבטים שונים הקשורים בשני המושגים ולבסוף אציג את הכלים להתמודדות עם הקונפליקט כך שאכן יהווה הזדמנות לצמיחה.

מאת: טלי כהן דפים: 22 ציון: 97 תאריך: 26/10/2014 מחיר: ₪ 44.00 הזמן עכשיו

תקשורת זוגית יעילה המסייעת בפתרון קונפליקטים

זוגות מצליחים נחושים ומטפחים בשיטתיות את הנישואין שלהם. הם יודעים מה מועיל ומטפח את הזוגיות והם גם יודעים מאלו התנהגויות יש להימנע. הם מודעים לחוקי התקשורת ביניהם ומנסים לדון בדברים בצורה מכובדת ויעילה.

עבודה זו באה לחקור את מאפייני הקונפליקט הזוגי וגורמיו, כאשר שאלת המחקר העומדת בבסיס העבודה היא: כיצד יכולה תקשורת זוגית יעילה לסייע בפתרון קונפליקטים?

הפרק הראשון עוסק בתיאור ההתנהגות, כללי יסוד והמאפיינים של זוגות מצליחים.

הפרק השני סוקר את גורמי הקונפליקט – "צרכים מנוגדים", כפי שמכנה זאת דר' רבין, הסיבות למריבות בין בני זוג ,על פי שיטתו של הפסיכיאטר דר' פלדמן. פרק זה מציג גם את עמדתו של דר' הנדריקס לפיו מריבות זוגיות הם ביטוי לקונפליקטים פנימיים. הפרק סוקר גם את שלבי ההתדרדרות במערכת הזוגית ומנסה לענות על השאלה מה תפקיד המריבות בזוגיות? לסיום מונה פרק זה את המיתוסים החוסמים תקשורת בזוגיות.

הפרק השלישי סוקר מגוון כלים ליצירת תקשורת זוגית יעילה.

כלי אחד: שימוש במטלות התנהגות על פי דר' ג'ונסון. המטלות ההתנהגותיות מכניסות את הזוגות לעולם של יחסים מסוג חדש, שבו כל אחד מבני הזוג הינו אדם שלם ומובדל, אך עדיין מסוגל ויכול להישאר קרוב לבן הזוג ולקיים מערכת יחסים משותפת ואינטימית.

כלי שני: תוכנית ארבעת הנקודות של דר' דרייקורס, הכוללת כבוד הדדי, איתור הבעיה האמיתית, עריכת הסכם ולקיחת אחריות.

כלי שלישי: שינוי התפיסה על פי שיטת האימגו. שיבושי העבר משפיעים על התנהגותינו  בהווה ועל כן שינוי התפיסה מלמד שמותר לבטא חילוקי דעות, כל אחד צריך לקחת אחריות על הקונפליקט הפנימי שלו ולא להשליך על בן הזוג.

כלי רביעי: תוכנית שלושת היסודות הבסיסיים הדרושים ליצירת דיאלוג זוגי על פי שיטתה של דר' רבין והם: הרצון להבין את בן הזוג. אופי השיחה- בהירות ותמציתיות. ושימוש בהוזון חוזר, כלי שמוביל להבנה ושיפור היחסים הזוגיים.    

מאת: בלומה נורדמן דפים: 25 ציון: 80 תאריך: 24/08/2014 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

תקשורת בין בני זוג והשפעתה על המתבגרים

התקשורת מהווה אמצעי חשוב לביסוס קשר אמיתי בין אנשים, שהוא תנאי הכרחי ובסיסי לשיתוף פעולה משום שהוא מזמן אמצעים לפתרון בעיות ולהבעה של אכפתיות וקרבה. בהתאם לכך, התקשורת משפיעה על יכולתו של האדם לקשור קשרים עם בני אדם אחרים בחברה. התקשורת כוללת אמצעים מילוליים (כמו דיבור) ואמצעים בלתי מילוליים, ויכולה לבוא לידי ביטוי במספר דרכים. התקשורת כוללת גם את היכולת לתקשר במידה נכונה ובאופן הנכון מול הסובבים כך שהתגובה תהיה נורמטיבית. כאשר התקשורת נעשית בצורה לקויה היא גוררת את הצד השני לפרשנות לא נכונה ואף להרס. החשיבות של תקשורת נכונה וחיובית בפרט בין בני הזוג, הינה כלי רב עוצמה לבניית מערכת זוגית משביעת רצון, כמו כן היא משפיעה על האוירה בבית ועל הילדים, עיצוב אישיותם והתנהגותם, בעוד שתקשורת שלילית בין בני הזוג משפיעה לרעה על הילדים והשפעות שליליות אלו מלוות את הילדים בצעירותם ובגרותם. כאשר מודל התקשורת של ההורים הינו חיובי או שלילי, הילד מעתיק את המודל הזה, ומושפע ממנו בשלב מוקדם ובשלב מאוחר יותר, למערכת היחסים שלו עם בני המין השני. מטרת העבודה היא לנתח את השפעת התקשורת במערכת הזוגית, מהותה ודרכי יישומה על-ידי מחקרים וחוקרים, סגנונות תקשורת והשפעתה של התקשורת בין בני הזוג על המתבגרים החווים קשיים הייחודיים לתקופה זו בחיים. בעבודתי התמקדתי בשלושה נושאים מרכזיים: הפרק הראשון יעסוק בהסבר מהי תקשורת, חשיבותה והשלכותיה בפרט בזוגיות וסגנונות תקשורת. הפרק שני יעסוק במאפייני המתבגרים ותיאוריות של הגיל. הפרק השלישי יעסוק בהשפעת התקשורת של ההורים על המתבגר.
מאת: טליה אביעד דפים: 39 ציון: 93 תאריך: 31/03/2021 מחיר: ₪ 78.00 הזמן עכשיו

טיפול קבוצתי להורים גרושים ולילדיהם

עבודה זו בוחנת את מהותו של טיפול קבוצתי להורים גרושים ולילדיהם. מטרת המחקר הוא לעמוד על ההשפעות של גירושין במשפחה על בני הזוג ועל ילדיהם ולהציע כיוונים לטיפול קבוצתי. שאלת המחקר שעומדת בבסיס עבודה עיונית זו היא: כיצד תורם טיפול קבוצתי להורים גרושים ולילדיהם? במענה לשאלה זו סוקרת העבודה את המושג גירושין, תוך התייחסות לכך שהגירושין הם תהליך שהחל בחיי בני הזוג ומהווים נקודת סיום לחיים המשותפים, ונקודת מעבר במשפחה. בעבודה מוצגות השלכות שונות של הגירושין: השלכות פסיכולוגיות, חברתיות וכלכליות ונבחנת השפעתן על כל בני המשפחה, ובייחוד על ילדים ומתבגרים. הסקירה מציגה את תרומתן של קבוצות ייעוץ וטיפול הן להורים והן לילדים ומתמקדת במענה של קבוצות להורים גרושים ולילידם להורים גרושים. המסקנות של מחקר עיוני זה מובילות להבנה שיש חשיבות רבה לקבוצות טיפול להורים גרושים ולילדיהם, בשל היות הקבוצה כוח מרפא שמאפשר למשתתפים בה לחלוק מרחב טיפולי משותף. זו הסיבה לכך שבמקרה של גירושין, מומלץ להפנות הן את הילדים והן את ההורים שחוו את התהליך וממשיכים את חייהם באופן החדש, לקבוצות ייעוץ וטיפול שיסייעו להם לעבד את החוויה, להפחית את ההשלכות השליליות ולהגיע אף לצמיחה בעקבות הגירושין.
מאת: ישראל גרייפמן דפים: 32 ציון: 98 תאריך: 09/03/2021 מחיר: ₪ 64.00 הזמן עכשיו

התלות בזוגיות

הגדרת הזוגיות והמשפחה היא שאלה העומדת במוקד תשומת ליבם של הרבה חוקרים ישראלים. בעשורים האחרונים חלו שינויים חברתיים שיצרו מצב בו הגדרת המשפחה שהייתה מקובל בעבר איבדה את תוקפה וכיום ישנו קושי להגיע לקונצנזוס בנוגע להגדרה מחודשת. מושג הזוגיות על כל משמעויותיו מצוי כרגע בין שוויון לאי – שוויון בין המינים. בעבר, עליונות הגבר וזכויות היתר שלו והנחיתות של האישה והיעדר הזכויות שלה, היו מובנים מאליהם. בסופה של הדרך הזאת יהיה השוויון המלא בין בני הזוג מובן מאליו. לשני הצדדים יהיה מובן, באופן העמוק ביותר, שהם שווים וששניהם ראויים לכבוד. אז תהיה הזוגיות מוסד של אהבה, חברות ותמיכה, פרגון ושיתוף פעולה. תהליכי התיעוש והעיור הביאו לצמצום הפונקציות של המשפחה ולהרחבת קשריה עם גורמים החיצוניים לה ותלותה בהם. בנוסף, קידום מעמד האישה, דחיית גיל הנישואין וצמצום הילודה צמצמו את תפקידיה החברתיים של המשפחה והפכו אותה ליחידה שנשענת בעיקר על קשרים רגשיים וציפייה לאושר. מגמות החילון והדמוקרטיה הביאו להתרופפות הפיקוח של מוסדות דתיים ונורמות מוסריות ולהדגשת אושרו וחירותו של הפרט על חשבון הסתגלות לדרישות החיים המסורתיים של המשפחה. חדשנות ושינוי, הזיקה לעתיד של החברה המודרנית, הינם גם אידיאלים התורמים להחלשת מעמד המשפחה. השינויים הקורים במשפחה משפיעים על החברה כשם שהשינויים בחברה משפיעים על המשפחה. תיאוריית ההתקשרות הינה תיאוריה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית אשר טוענת כי בנפשו של הפעוט ישנו צורך פנימי וראשוני לתקשורת עם הדמות הדומיננטית בחייו על מנת להרגיש קרבה והגנה. בניגוד להשקפה הביהביוריסטית, תיאוריה זו גורסת כי צורך זה הינו קודם לצרכיו הפיזיים של הפעוט. לדעת בולבי, אשר מושפע מתיאוריית האבולוציה הדרוויניסטית, קיים ערך הישרדותי רב לדחף ליצור קשר וכן לחפש קרבה. דבר זה הינו חלק משמעותי של האישיות האנושית עוד בראשית היווצרותה. מבחינה דמוגרפית, ישראל נחשבת ליותר "משפחתית" משאר ארצות אירופה, וזה מכיוון ששיעור הילודה גבוה יחסית, שיעור גירושין נמוך יחסית, ולידות מחוץ לנישואין גם כן מעטות יותר (הולנדר, 2007). נראה, שלמרות שהשפעות התיעוש והמודרניזציה לא פסחו על ישראל, נותרה המשפחה הישראלית יציבה באופן יחסי. החוקרים פרס וכץ הציעו מספר הסברים לעובדה זו: ראשית, המצב הביטחוני המתוח, והיותה של ישראל "מדינה במצור", מעוררים אצל הישראלים תודעה גבוהה לסכנה והדבר מגביר את המשפחתיות. שנית, בני המוצא המזרחי, אשר מאופיינים בדפוסי משפחתיות מאוד מסורתיים, מהווים חלק גדול מהאוכלוסייה. בנוסף לכך, הדת והמסורת הינם ערכים מרכזיים במדינה, אשר באים לביטוי ברמה הערכית והמוסדית כאחד. ולבסוף, החברה הישראלית הינה קטנה ומצומצמת, מה שמשמש כאמצעי פיקוח המגביר את נטייתו של הפרט למשפחתיות
מאת: קלי רחל כהן דפים: 34 ציון: 70 תאריך: 03/03/2021 מחיר: ₪ 68.00 הזמן עכשיו

תסמיני גיל המעבר אצל הגבר והשפעתם על הזוגיות

אמצע החיים וגיל המעבר מהווים תקופה על פני רצף החיים, בה גברים חווים שינויים פיזיים ופסיכולוגיים. גיל המעבר ותסמיניו הינו אחד הנושאים אשר נהוג לבחון, לאבחן ולטפל בקרב נשים, כאשר מחקרים רבים בודקים את גיל המעבר ותסמיניו כתחום חדש יחסית בקרב גברים. שינויים פיזיים, רגשיים, מנטאליים, סביבתיים, חברתיים ומשפחתיים מהווים השפעה משמעותית על היחיד ועל תחום הזוגיות בגיל המעבר. גיל המעבר טומן בחובו שינויים אישיים, רגשיים, פיזיים ותפיסתיים, וכן שינויים בקריירה, הסתגלות לפרישה ולמשתמע מכך כלכלית, משפחתית וחברתית. מטרת עבודה זו לחקור את גיל המעבר, תסמיני גיל המעבר בקרב גברים, והשפעתם על הזוגיות, כאשר אלו כוללים מגוון נושאים כגון ההשפעה על חלוקת התפקידים בבית, איכות חיי הנישואין, יחסי הכוחות הזוגיים, משאבים משפחתיים ועוד. תחום זה הינו חשוב הן ברמת המחקר והן בשדה הפעולה על מנת לאפשר למידה והפקת מסקנות שמטרתן להיות לעזר הן עבור גברים ועבור נשים מבחינת מודעות אישית, חברתית וזוגית.
מאת: חגית טימור דפים: 27 ציון: 95 תאריך: 03/03/2021 מחיר: ₪ 54.00 הזמן עכשיו

התשמע קולי - על דיכאון לאחר לידה וההתמודדות בחיי הנישואים

בתקופת ההיריון ולאחרי הלידה חלק מהנשים חוות דיכאון או מצב ריגשי הדורש טיפול על ידי גורמים מקצועיים. המעבר לאימהות הינו תהליך פיזי מורכב המלווה בתגובות רגשיות ונפשיות. הסיבה לכך יכולה להיות כתוצאה מהשינוי ההורמונלי שחל בגוף בתקופת ההיריון ולאחר הלידה. נמצא כי דיכאון לאחר הלידה אינו פוסח על הגברים אשר חלקם נמצאו מתמודדים איתה אך באופן שונה מהנשים. לא כל שינוי במצב הרוח הוא דיכאון לאחר לידה, הדכדוך הינו טבעי, פוקד את רוב היולדות ועובר מאליו. בעבודה זו חקרתי את המצב בו היולדת סובלת ממצב רוח ירוד במשך רוב שעות היום, מאובדן עניין והנאה, תחושות אשם, קושי בריכוז, בכי ללא הפסקה והרגשת אין מוצא המצביעים על דיכאון לאחר לידה – PPD . בבחינת הסיבות לתופעה נמצאו 2 גישות, הביוכימית והפסיכולוגית אשר יכולות לבוא לידי ביטוי גם בשילוב. בשנים האחרונות מערכת הבריאות השקיעה במשאבים להתמודדות עם התופעה והטמיעה תוכניות לאיתור מוקדם על ידי הצוות הרפואי והסוציאלי. בחנתי את הקשר בין הדיכאון לאחר לידה ואיכות הקשר הזוגי והשפעתם זה על זה. הטיפול ב- PPD מוצא אור ב-2 מסגרות טיפוליות שונות: התרופתי והפסיכולוגי-זוגי או שילוב של שניהם, בעבודה זו הבאתי דוגמא מהחיים, של אישה שלקתה בדיכאון לאחר לידה שקטה הממחיש את היעילות בשילוב של 2 המסגרות הטיפוליות שבהם נעזרה. ניתן למנוע או לצמצם את התופעה על ידי העשרת הידע והצורך בשימוש בשירותי ההדרכה וההסברה לפני הלידה לשני בני הזוג.
מאת: לימור שוורץ דפים: 28 ציון: 90 תאריך: 01/03/2021 מחיר: ₪ 56.00 הזמן עכשיו

תקשורת בנישואין

עבודה זו עוסקת במקומה של התקשורת בחיי הנישואין . כיצד ניתן לפתח איכות חיים ולהשפיע על רווחת הפרט באמצעות תקשורת נכונה ואפקטיבית תוך הצגת ספרות מחקרית על בעיות נפוצות בחיי הנישואין בדגש על ההיבט התקשורתי המהווה גורם משמעותי למשבר בחיי הנישואין, בחינת המושג "תקשורת" על כל מרכיביה. מה קורה בתהליך העברת המסרים ? באיזה אופן מועברים המסרים? האם מקבל המידע קלט את המידע שהעברנו בדיוק? מה היה המסר שהועבר ומה נקלט אצל האחר? האם לאחר העברת המידע/מסר נוצר החיבור הזוגי? מה מאפשר/חוסם את הקשר? מה מקומה של התקשורת הזוגית בתוך הדינמיקה של זוגיות? עד כמה היא משפיעה על הרווחה נפשית של בני הזוג? האם מדובר בקצר תקשורתי שיש לטפל בו? האם מדובר במיומנויות תקשורת לוקות בחסר בקרב הזוגות? איך ניתן לעלות על דרך המלך בהיבט התקשורתי ?
מאת: איריס לארי דפים: 26 ציון: 92 תאריך: 28/02/2021 מחיר: ₪ 52.00 הזמן עכשיו

חשיבות ההכנה והלימוד כתנאי לחיי נישואים מוצלחים

העבודה עוסקת בחשיבות ההכנה והלימוד לחיי נישואין מוצלחים. לשם כך החלק הראשון יעסוק במורכבות חיי הנישואים בחיי המודרניים, נסקור את הגורמים השונים בחיי הנישואין שגורמים להיותה מערכת מורכבת, ועקב כך חיוניותה של ההדרכה והלימוד שיסייעו לזוג לצלוח את דרכו ולחיות חיי נישואין של שי"ח= ש-משביעי רצון י=יציבים ח-מלאי חוסן. החלק השני יעסוק בלימוד והכרה של המרכיבים הזוגיים כבסיס להצלחה והחלק השלישי יציג את הדיאלוג הזוגי כמפתח לקירבה ואיזון בחיי הנישואים.
מאת: דוד פישביין דפים: 28 ציון: 74 תאריך: 24/02/2021 מחיר: ₪ 56.00 הזמן עכשיו

השפעת טיפולי פריון על הגבר במערכת הזוגית

עבודה זאת מתארת את התמודדות הגבר במערכת הזוגית במסגרת טיפולי פריון ומנסה להבין ולהסביר את תגובותיו של הגבר, מעמדו ותפקידו במהלך טיפולי הפוריות וזאת על מנת להביא לשיתוף פעולה פורה יותר בין הגבר לאישה במהלך הטיפולים ובכך להביא לשיפור בהתמודדות של שני הזוג בנפרד וגם ביחד בדרך להשגת המטרה המשותפת: הבאת ילד לעולם.
מאת: רונית בן סימון דפים: 33 ציון: 99 תאריך: 17/02/2021 מחיר: ₪ 66.00 הזמן עכשיו

הסמכות ההורית החדשה כמענה לאתגרים החינוכיים הביתיים של 'דור המסכים'

דור המסכים הוא כינוי לילדים ובני נוער שהשימוש באינטרנט ובמסכים הדיגיטלים הוא אחד מהבילויים המרכזיים שלהם והם מרגישים בנוח בעולם זה. שימוש היתר במסכים גורם לנזקים פיזיולוגיים/ קוגניטיבים/ נפשיים ויוצר קונפליקטים ומתחים רבים בין הורים לילדיהם. העבודה מציעה את השיטה החינוכית שפיתח פרופסור חיים עומר בשם 'הסמכות ההורית החדשה' כמענה ודרך להתמודדות עם התופעה.
מאת: חני מנצורה דפים: 23 ציון: 97 תאריך: 10/02/2021 מחיר: ₪ 46.00 הזמן עכשיו

סמינריון טראומה ודרכי טיפול

שלחתי לפני שנים למייל ורק עכיו אמרו לי שזה לא מעודכן שולח לפה שוב תודה מראש
מאת: יעקב אשלג דפים: 34 ציון: 76 תאריך: 24/01/2021 מחיר: ₪ 68.00 הזמן עכשיו

הנישואין: חוזה מסורתי או חוזה אישי

מאז שחר האנושות נוצרות בריתות כאלו ואחרות בין בני זוג, בעולם הישן היו כולן מוכתבות מראש ידועות ומסודרות ולאחרונה, עם שינויי החברה הנרחבים, גם נושא זה נבחן מחדש. הבאנו כאן סקירה מזויות שונות המנסות לבחון את עצם ההתקשרות ואת אופן קיומה. נגענו בבעיות המיוחדות שנוצרו מהשינויים והחידושים שנתהוו בתחום בשנים האחרונות וניסינו להקיף מעט מהנושאים המצטיירים כאבני בוחן לשינויים במערכת הנישואין ובהבנייתה. חלוקת התפקידים בבית, יחסי הכוחות, אופני חלוקת הרכוש וההגנה על זכויות הפרט בהתקשרות נבחנו כאן מהבטים שונים. ההיבט ההלכתי, החוקי, החברתי והאישי - נפשי. זה לא סוד שהדור הנוכחי מבולבל מריבוי האפשרויות והמידע השוטף עליו, הפרט נמצא תחת מתקפה של קופירייטרים ועורכי פרסומות וחדשות ללא הרף והבריות מסתובבות אחוזות תזזית וחסרות יישוב הדעת - היום, יותר מתמיד. לא פלא הוא שהבילבול חדר גם לשדה הנישואין והמסגרת הישנה מתערערת מהיסוד. אולם, למרות כל האופנות הפורחות וחולפות והניסיונות "להמציא את הגלגל מחדש", נראה שהדרך בה דרכו אבותינו ורבותינו היא היציבה, האמינה והמבוססת ביותר והיא גם שנותנת מענה לכל מצב ואדם באופן המיטבי, לבריאות ולאושר.
מאת: אבי אברהם אפלבוים דפים: 29 ציון: 92 תאריך: 10/01/2021 מחיר: ₪ 58.00 הזמן עכשיו

חיי אישות ומצות עונה ע"פ היהדות

עבודה זו עוסקת בסוגיה של מצות עונה, שעיקרה שישמח האיש את אשתו שמחה שלימה עד שתגיע לשיא התענוג והשמחה. ומצוה על האישה להיענות ולהשתתף במצווה ככל יכולתה, מפני שבלא השתתפותה לריבוי השמחה ביניהם, אי אפשר לקיים את המצווה. עד כדי, שאם האישה מונעת מבעלה תשמיש, קונסים אותה שבעלה יכול לגרשה בלי לשלם לה את דמי כתובתה. וכן אם האיש מונע מאשתו יחסי אישות, היא יכולה לדרוש גט ולקבל את כספי כתובתה. מצוה זו, עיקר עניינה היא, ביטוי חיבור הנישואין שבין בני הזוג. וממילא הכוונות של הזוג בשעת חיבורם, קריטיות להשגת מטרה זו. ישנם שתי סוגיות מרכזיות המתבקשות, הצריכות ביאור: האחד- "התדירות", כלומר כל כמה זמן מחויב הבעל במילוי סיפוקה המיני של אשתו. ובזה תלוי מהו עיסוקו של הבעל, ומהו מסוגלותו הפיזית, ומתוצאת שקלול זה, נובעת ציפיות האישה ליחס המיני ממנו. שזהו גורם מרכזי לחיובו של הבעל. וממילא אדם הרוצה לשנות את מקצועו ושעל ידי כך יוגבל תדירות יחסי האישות עמה, יצטרך את רשותה לכך. השנייה- "זמנים", ששם ישנם תאריכים בשנה שאסור לקיים בהם יחסי אישות כגון, יום כיפור, תשעה באב. ומצבים שאסור לקיים בהם יחסים, למשל, כשהיא נידה, או בשעת שיכרות. ומנגד יש זמנים ומצבים שבהם יש חיוב לבעל לקיים יחסי אישות עמה, כמו בליל טבילתה או כשהבעל שם לב שאשתו חושקת ביחסי אישות. גם אופן מעשה התשמיש המתבטאת בין היתר בתנוחות הזוג בשעת הבעילה, להיות בדרך צנועה ובאופן המובחר, כשהאיש למעלה והאישה למטה, אמנם חשוב לציין שבכל הקשור לתנוחות, ובשאר המעשים הנלווים לתשמיש, מעבר לכללי הפרקטיקום, העיקר ששני בני הזוג ירצו בכך וייהנו אחד מחברתו של השני, ובזה הם מוסיפים לאהבה, ולשמחת החיבור שביניהם, וזה כלול ואפילו מהותו של מצוות עונה. לגבי מין אנאלי, ישנה סתירה במקורות אם זה מעשה המותר או לא. ההסבר הניתן על ידי רוב מפרשי התלמוד הוא: שתלוי בכוונת הבעל, אם כוונתו למנוע הריון מאשתו, אזי הדבר אסור ונקרא "מוציא זרע לבטלה". אבל אם סיבת הבעל נובעת מתאוותו היצרית באופן אקראי, הרי הדבר מותר. כמובן רק כשיש את הסכמת אשתו לעניין.
מאת: זאב וייס דפים: 29 ציון: 100 תאריך: 03/01/2021 מחיר: ₪ 58.00 הזמן עכשיו

אלימות זוגית

בעבודה זו העוסקת בנושא האלימות הזוגית ואופני הטיפול בה, הוצגו מספר קטיגוריות של התנהגויות אלימות המופעלות על ידי בן זוג חזק כלפי בן זוגו החלש ממנו. שהוא על פי הגישה המגדרית שאומצה על ידי האגודות הפנימיסטיות השונות תמיד הגבר. ההופך את בת זוגו לקרבן ויוצר בהתנהגותו האלימה פארדינמיקה מעגלית קבועה שיש בה שלושה שלבים: מתח, התפרצות אלימה וירח דבש. שבכל אחד מהם משתתפים שני בני הזוג, ואין אפשרות להכחידה ללא טיפול מקצועי מתאים, הניתן באופן חוקי על ידי אנשי מקצוע מתחומים שונים. טיפול בעזרתו הם מנסים לפרוץ מחסומים אישיים וסביבתיים, במטרה לאתר את התוקפים ואת קרבנות האלימות הזוגית, ולטפל בהתאם בקרבן ובתוקף כאחד. תכניות שמלבד ההתייחסות הסלחנית והתמידית שלהם לנשים והצבתן כקורבנות נצחיות אין לגביהן קריטריונים אחידים המעידים על הצלחת הטיפול.
מאת: מירי אלון דפים: 33 ציון: 92 תאריך: 17/12/2020 מחיר: ₪ 66.00 הזמן עכשיו

הזדקנות וחיי משפחה - השפעת הקשיש על חיי המשפחה

ייחודיות הגיל השלישי ומאפייניו משפעים על אופי היחסים עם הסביבה ככלל ובמשפחה בפרט אשר משתנים לעיתים מקצה לקצה. שאלת המחקר בעבודה זו הינה : כצד אנשים קשישים משפיעים על הפעילות היומיומית בחיי המשפחה ? מה מניע את הבנים הבוגרים לטפל בהורה הזקן?
מאת: גילה שטיין דפים: 20 ציון: 87 תאריך: 16/12/2020 מחיר: ₪ 40.00 הזמן עכשיו

בחינת מרכיבי שי"ח אצל אבות האומה כפי המתואר בספר בראשית

מטרת העבודה הנוכחית היא לבחון האם ניתן לזהות חלק ממרכיבי שביעות רצון, יציבות וחוסן- מרכיבי שי"ח, בסיפורי המקרא על אבות האומה בהתייחס לארבע הזוגות: אדם וחוה, אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ורחל. בעבודה עיונית זו שכללה סקירת ספרות עדכנית בסוגיית מרכיבי השי"ח, המרכזי בהם של גוטמן ( Gottman, 2019), עלה כי קיימים שבעה עקרונות מרכזיים ליצירת מערכת זוגית עם שביעות רצון יציבה ובעל חוסן לאורך זמן. מימוש שבעת העקרונות צומצמו לחמש פעולות, במשך חמש שעות לאורך ימי השבוע ((Gilat, 2016 ניתן לזהותם אף בשלושה מאפיינים: מחויבות, אינטימיות זוגית ותשוקה (Sterenberg, 2016) בסקירת הספרותית נכללו "ארבעה מבשרי הרעה", שהן פעולות העלולות לגרום להרחבת המשברים הזוגיים כגון: ביקורת, התעלמות, בוז ובריחה מאחריות (Pardess, 2018) בהתמקדות בשאלת המחקר נבחנו מספר אירועים בחייהם של כל אחד מארבעת הזוגות, על פי התיאור המקראי בלבד ללא היבט פרשני כדי לעמוד מקרוב על ביטויים, פעולות, התייחסות, ניסוח ותגובות לעתים ללא מילים, של כל אחד מהזוגות במהלך חייהם ובאלו אופנים הם מצליחים לשמר את המערכת הזוגית שלהם. המסקנות שעלו הן כי אכן ניתן לזהות באופן חלקי אחדים ממרכיבי השי"ח בהיבט הביצועי של פעולות שננקטו על ידי בני הזוג, כגון: גילויי חיבה, פתרון בעיות שאפשר לפתור, יצירת משמעות ושיתוף פעולה, מחויבות לנישואין ועוד. באופן בולט יותר נראה כי ארבעת הזוגות הקפידו להימנע במערכת הזוגית שלהם משימוש באחד ממרכיבי "ארבעה מבשרי הרעה", כך השכילו לשמר ואף לטפח את זוגיותם.
מאת: ניסים כהן דפים: 41 ציון: 85 תאריך: 06/12/2020 מחיר: ₪ 82.00 הזמן עכשיו

"ומכבדה יותר מגופו"

ג. תקציר מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק מה הנקודה המרכזית שבעל יכול להשיג דרכה שלום-בית? בעבודה עיונית זו, שכללה סקירת ספרות מגוונת בסוגיה, הן תורנית, והן מחקרית, עולה שהצורך העמוק ביותר של אישה מבעלה הוא שיעריך אותה בתור מספר אחת, מעל כולם, וכשעושה זאת, יש להם שלום-בית. מדובר כאן לא רק בעצה טובה לבעל לכבד ולאהוב את אשתו, אלא בחיוב מהתורה לכבד את אשתו כך, לא לפגוע בה, לאהוב ולשמח אותה. הסיבה לצורך העמוק והחשוב הזה של האשה מבעלה, קשור לחטא אדם הראשון וחוה. בנוסף לחיוב לכבדה, ולרווח של שלום-בית, המשפחה מרוויחה דברים נוספים, כדוגמת פרנסה בשפע וכד'. הבעל והאישה שונים בטבעיהם ובתפקידיהם, הבעל יותר לבד, יותר קר, יותר תכליתי, חזק וחסון, קולו עבה, לעומתו, האישה יותר שותפה, יותר רגשית, יותר אסתטית, גופה עדין, דיבורה ארוך ומרופד, קולה דק, וזאת משום שתפקידו להיות 'שר-החוץ' בעניינים שקשורים מחוץ לבית, ותפקידה להיות 'שר-הפנים' בעניינים שקשורים לתוך הבית. כדי שבעל יעניק לאשתו את הצורך העמוק שלה ממנו, מותר לו גם לשנות מהאמת מפני דרכי שלום. ההגדרה של אמת ושקר, היא לא האם העובדות נכונות או לא, אלא האם המטרה היא לעשות טוב לשני.
מאת: נועם רוזנפלד דפים: 29 ציון: 79 תאריך: 06/12/2020 מחיר: ₪ 58.00 הזמן עכשיו

השפעת תחושת השייכות אצל בני נוער על תהליך גיבוש הזהות

אחד הצרכים הבסיסים שהאדם נולד עימם הוא הצורך בשייכות. את תחושת השייכות הראשונה רוכש התינוק ע"י הקשר למשפחתו ובכך לומד להכיר את עצמו את סביבתו. בהמשך, כאשר גדל הילד ומתבגר חלים שינויים במעגלי השייכות כאשר הצורך בשייכות מתרכז סביב החברה. דרך החברה לומד המתבגר להכיר את עצמו מחדש. עיקר האתגר של המתבגר הוא לחקור ולמצוא זהות ולהיות נאמן לזהות. התחושה החזקה של השייכות למשפחה שרכש בילדות שנותן לו גב - משענת חזקה, תחושת ביטחון ובטחון עצמי יחד עם היכולת להתנתק מתלות בהורים ולהתחבר לחברה ושם למצוא ייחודיות וזהות אישית, הם אלו שמהווים לו את הבסיס הבריא כדי לצלוח את משבר הזהות באופן יעיל.
מאת: שרה רפאל דפים: 34 ציון: 88 תאריך: 30/11/2020 מחיר: ₪ 68.00 הזמן עכשיו

סמכות הורית

סמכות הורית היא נדבך חשוב בבניית דור העתיד והכנת הילדים לחיי חברה תקינים. נראה כי יכולות רבות מתפתחות בעקבות השימוש בסמכות, אך קיימות דרכים רבות למימוש הסמכות. ברבות השנים שונו השיטות להקניית סמכות והפכו עדינות ומתחשבות יותר ברגשות הילד. יחד עם זאת, נראה כי עדיין יש מקום לסמכות ללא פשרות והצבת הגבולות היא הגורם העיקרי לביטחון הילד. עם התקדמות המודרניזציה, נעשה קושי בהטלת הסמכות, וכאן מגיע המקום של ההנחייה והקניית הכלים להורים המתמודדים עם בעיות בתחום. נראה כי בסמכות ההורים ישנם אתגרים וקשיים רבים, והדרך להגיע אל המטרה רצופה בהחלטות וקשיים. הטלת הסמכות, בסופו של דבר, ושימוש נכון בה, על פי החוקרים, נותנים לילד ביטחון והצלחה רבה יותר בחייו.
מאת: ענת לביא דפים: 28 ציון: 87 תאריך: 29/11/2020 מחיר: ₪ 56.00 הזמן עכשיו

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130