מרכז י.נ.ר

עבודות סמינריות

כניסה למשתמשים 05/04/2020 י"א ניסן תש"פ
מאמרים לקריאה חופשית
606 תוצאות

קונפליקט זוגי כהזדמנות לצמיחה

זוגות רבים רואים בנישואין את פסגת אהבתם. הם בטוחים שברגע שמצאו את בן הזוג הנכון, הרי שמובטח להם חיים מאושרים. הם חולמים על יחסי ידידות מלאי חום , אכפתיות ואהבה. על זוגיות של שיתוף פעולה, תמיכה, קרבה ואינטימיות. אך לאחר תקופה קצרה (שלושה חודשים עד שנתיים) של אהבה רומנטית והתרוממות רוח ימצאו את עצמם בני הזוג מול חילוקי דעות  שעלולים להוביל לתחושה של חוסר סיפוק, כעס ותסכול היוצרים אווירת ריחוק המנוגדת בתכלית לציפיותיהם. זוגות רבים נבוכים כאשר הם מגלים שיש בניהם חילוקי דעות ואף מריבות. התחושה הראשונית היא שמריבות אלו מהוות סתירה לאהבה הקיימת בניהם, הם סבורים בטעות שחוסר היכולת שלהם לתקשר בהצלחה ובאהבה פירושו הוא שאין הם אוהבים זה את זה די הצורך. ולעיתים רבות יוותרו על החלום הזוגי היות והוא נראה להם בלתי אפשרי ליישום במציאות היומיומית.

בעבודה זו אדגים כיצד ניתן להפוך את הקונפליקט למקור של צמיחה. לשם כך אעסוק בהרחבה בשני המושגים העיקריים המופיעים בעבודה. 'קונפליקט' ו'צמיחה'. אביא גישות שונות והיבטים שונים הקשורים בשני המושגים ולבסוף אציג את הכלים להתמודדות עם הקונפליקט כך שאכן יהווה הזדמנות לצמיחה.

מאת: טלי כהן דפים: 22 תאריך: 26/10/2014 מחיר: ₪ 132.00 הזמן עכשיו

תקשורת זוגית יעילה המסייעת בפתרון קונפליקטים

זוגות מצליחים נחושים ומטפחים בשיטתיות את הנישואין שלהם. הם יודעים מה מועיל ומטפח את הזוגיות והם גם יודעים מאלו התנהגויות יש להימנע. הם מודעים לחוקי התקשורת ביניהם ומנסים לדון בדברים בצורה מכובדת ויעילה.

עבודה זו באה לחקור את מאפייני הקונפליקט הזוגי וגורמיו, כאשר שאלת המחקר העומדת בבסיס העבודה היא: כיצד יכולה תקשורת זוגית יעילה לסייע בפתרון קונפליקטים?

הפרק הראשון עוסק בתיאור ההתנהגות, כללי יסוד והמאפיינים של זוגות מצליחים.

הפרק השני סוקר את גורמי הקונפליקט – "צרכים מנוגדים", כפי שמכנה זאת דר' רבין, הסיבות למריבות בין בני זוג ,על פי שיטתו של הפסיכיאטר דר' פלדמן. פרק זה מציג גם את עמדתו של דר' הנדריקס לפיו מריבות זוגיות הם ביטוי לקונפליקטים פנימיים. הפרק סוקר גם את שלבי ההתדרדרות במערכת הזוגית ומנסה לענות על השאלה מה תפקיד המריבות בזוגיות? לסיום מונה פרק זה את המיתוסים החוסמים תקשורת בזוגיות.

הפרק השלישי סוקר מגוון כלים ליצירת תקשורת זוגית יעילה.

כלי אחד: שימוש במטלות התנהגות על פי דר' ג'ונסון. המטלות ההתנהגותיות מכניסות את הזוגות לעולם של יחסים מסוג חדש, שבו כל אחד מבני הזוג הינו אדם שלם ומובדל, אך עדיין מסוגל ויכול להישאר קרוב לבן הזוג ולקיים מערכת יחסים משותפת ואינטימית.

כלי שני: תוכנית ארבעת הנקודות של דר' דרייקורס, הכוללת כבוד הדדי, איתור הבעיה האמיתית, עריכת הסכם ולקיחת אחריות.

כלי שלישי: שינוי התפיסה על פי שיטת האימגו. שיבושי העבר משפיעים על התנהגותינו  בהווה ועל כן שינוי התפיסה מלמד שמותר לבטא חילוקי דעות, כל אחד צריך לקחת אחריות על הקונפליקט הפנימי שלו ולא להשליך על בן הזוג.

כלי רביעי: תוכנית שלושת היסודות הבסיסיים הדרושים ליצירת דיאלוג זוגי על פי שיטתה של דר' רבין והם: הרצון להבין את בן הזוג. אופי השיחה- בהירות ותמציתיות. ושימוש בהוזון חוזר, כלי שמוביל להבנה ושיפור היחסים הזוגיים.    

מאת: בלומה נורדמן דפים: 25 תאריך: 24/08/2014 מחיר: ₪ 150.00 הזמן עכשיו

שילוב תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל ועמדות המורים בנושא

עבודה זו עוסקת בשילוב תלמידים עם לקוויות למידה בחינוך הרגיל, כאשר מפורטות הסיבות מהן הן נובעות. ניתן יהיה לראות את העיקרון שמלווה אצל כלל המורים והוא שילוב הילדים בעלי הלקויות במסגרות הרגילות תוך חיוב מתן מענים מספיקים ותואמים.
מאת: שרי כהן ארזי דפים: 25 תאריך: 21/01/2020 מחיר: ₪ 150.00 הזמן עכשיו

קונפליקטים מול שימוש בחוק חובת דיווח

כיועצי נישואין ואנשי טיפול, הננו עומדים לפעמים, למרבה הצער, מול מצבים בהם החוק דורש מאיתנו לדווח לרווחה אודות קטינים וחברים ישע הנמצאים בסיכון, אולם חובה זו- שהינה מוסרית מאד בבסיסה- עשויה להעמיד אותנו בקונפליקט פנימי, סביב סוגיות כגון: מה יעשו עם הדיווח שלי? האם מישהו יתייחס לכך בצורה נחושה מחד ורגישה מאידך? איך הדיווח ישפיע על המשך הטיפול שלי במשפחה, והאם לא אאבד את כל ההישגים עד כה, ובמיוחד- את הברית הטיפולית? פניתי לחקור את השטח, לבדוק את הקונפליקטים שאנשי טיפול עשויים להיתקל בהם, ולשמוע הצעות לשיפור המצב הקיים.
מאת: בלומה שטוב דפים: 28 תאריך: 12/01/2020 מחיר: ₪ 168.00 הזמן עכשיו

נפרדות וייחודיות בחיי משפחה

מובחנות עצמית, או כפי שמקובל לקרוא לה בספרות המקצועית: "דיפרנציאציה של העצמי", היא המידה שבה האדם חווה את עצמו כישות גופנית ונפשית נפרדת ונבדלת מהסביבה. זהו אחד התהליכים המרכזיים בעיצוב אישיותו הבריאה והמסתגלת של האדם והוא אחד הגורמים המשפיעים על קשרים זוגיים ומשפחתיים. קשר זוגי טוב מספק בסיס איתן למשפחה בריאה. הקשר הזוגי עשוי להיפגע מסיבות רבות ומגוונות ורבים הם המקרים בהם זוגות לא מצליחים לשמור את איכות הקשר הטובה ביניהם כפי שהיה בתחילת נישואיהם. ברוב המקרים זוגיות מעוררת ייצוגים של הקשיים והחוויות שבני אדם עברו, כך שבעצם גם לזוגיות חדשה הם יביאו את שק החוויות איתם. בן הזוג שהם בחרו, במודע או שלא במודע, הוא זה שיכול לאתגר אותם להתמודד עם הקשיים שלהם ולצמוח מהם. פעמים רבות המובחנות האישית משפיעה על היחסים הזוגיים והמשפחתיים. משפחה מסתגלת ללחץ בדרך המקיימת את המשכיותה תוך שהיא מאפשרת את הבנייתה מחדש. אם משפחה מגיבה בנוקשות על לחץ מופיעים דפוסים בלתי יעילים, אשר בעקבותיהם עלולה המשפחה להזדקק לטיפול.
מאת: לאה גורביץ דפים: 25 תאריך: 08/01/2020 מחיר: ₪ 150.00 הזמן עכשיו

הגישה המוטיבציונית בטיפול הסמכותי

העבודה מפרטת אודות טכניקות הגישה המוטיבציניות והשפעותיה בשדה הטיפולי של הטיפול הסמכותני
מאת: רותם עמר דפים: 28 תאריך: 07/01/2020 מחיר: ₪ 168.00 הזמן עכשיו

התמודדות הורים לילדים עם ADHD

תקציר: הפרעת קשב וריכוז ADHD היא הפרעה נוירו- התפתחותית, המוגדרת על ידי ליקוי ברמת- הקשב, חוסר ארגון, ו/או היפראקטיביות/ אימפולסיביות. ילדי ה-ADHD משפיעים על החברה, על המשפחה, על המורים ובעיקר על ההורים, בהם אתמקד בעבודתי. בפרק הראשון אגדיר מהי לקות ה-ADHD וכיצד היא משפיעה על תחומי החיים הלימודיים והחברתיים. הפרק השני יעסוק במורכבות ההורות לילדי ADHD. הפרק השלישי יעסוק בתגובות הרגשיות של ההורים לנוכח הADHD של ילדם. הפרק הרביעי יעסוק בהתמודדות ההורים עם ילד הADHD. פרק זה יראה כיצד ההתמודדות הרגשית שתוארה בפרק הקודם משפיעה על מערכת היחסים עם הילד. בעבודה זו נבין כי הורים, בכלל, והורים לילדי ADHD, בפרט, מהווים גורם משפיע על חינוך ילדיהם והתפתחותם החברתית והלימודית. לכן, על ההורה להוות עמוד תווך לילדו ולקבל את מירב הכלים על מנת לעזור לילדו למקסם את יכולותיו.
מאת: יעל שחר דפים: 26 תאריך: 06/01/2020 מחיר: ₪ 156.00 הזמן עכשיו

התפתחות הסמכות ההורית הבין דורית והשפעתה על החינוך

העבודה עוסקת במהי סמכות הורית, במעבר בין ההורות המסורתית להורות המודרנית והשלכותיו, סגנונות הורות שונים וכו' ופריסת משנתה של גישת החינוך "הסמכות החדשה" - תיאוריה וכן פעולות מעשיות ליישום על ידי ההורים.
מאת: מיכל הופמן דפים: 36 תאריך: 01/01/2020 מחיר: ₪ 216.00 הזמן עכשיו

השפעות הקשר בין בני הזוג על התנהגות ילדיהם

התקשורת בין בני הזוג משפיעה השפעה מכרעת על ילדיהם. תקשורת חיובית בין בני הזוג משפיעה לטובה על התנהגות ילדיהם במישורים רבים, בעוד שתקשורת שלילית בין בני הזוג משפיעה לרעה על הילדים, ואף מביאה את הילדים בחלק מהמקרים להתערב בעצמם בסכסוכי ההורים. גם להתערבויות אלה יש מחיר של השפעה על נפשם של הילדים, הבאות לידי ביטוי בהתנהגותם. בנוסף, לגירושין יש השפעות קשות על התנהגות הילדים בתחומים שונים, כמו יחסי הורה-ילד והשפעות שליליות המלוות את הילדים בבגרותם, ואף כאשר הם בעלי משפחה משלהם. אך יש תקווה, והמערכת הזוגית יכולה להשתנות בכל זמן. ישנן כמה אפשרויות לשיפור הזוגיות והובלתה למקום חיובי וטוב, שכל המערכת המשפחתית תושפע ממנו לטובה. ישנן דרכים לשימור הזוגיות ותוכניות מניעה המיועדות לילדים ולהורים, המקנות להם כלים להתמודדות במצבי מצוקה ולחץ. תוכניות להורים כדי לשפר את יחסי הורה-ילד, ותוכניות לילדים כדי להפחית את גורמי הסיכון הקיימים במערכת המשפחתית.
מאת: יעל כהן דפים: 27 תאריך: 31/12/2019 מחיר: ₪ 162.00 הזמן עכשיו

השפעות המעבר להורות על הקשר הזוגי

העבודה מדבר על השפעות המעבר להורות על הקשר הזוגי פרק 1- היווצרות תא הנישואין פרק 2- קשיים במעבר פרק 3- מרכיבי צמיחה במעבר
מאת: אסתר קצוביץ דפים: 25 תאריך: 19/12/2019 מחיר: ₪ 150.00 הזמן עכשיו

ADHD השפעת הלקות על כניסה למצבי סיכון

עם הרחבת והתמקצעות האבחנה של ילדים הלוקים ב ADHD בעשורים האחרונים, נחקרת סוגיית ילדי הADHD לעומק. אחד התחומים הנחקרים תחת סוגיה זו יא ההשלכות של לקות הקשב על העתיד. השאלה בה עוסקת העבודה היא האם ילדים הלוקים בקשב וריכוז, הם פוטנציאלים גדולים יותר לכניסה לקבוצת ה"נוער בסיכון", או לא. באם התשובה תמצא חיובית היא תהווה זרז ומניע לפעילות אחראית פי כמה מהורים ואנשי חינוך להפעיל חשיבה ועשייה מערכתית לטובת ילדים אלו שלעולים ללקות בפעמיים. לאחר ניתוח המושגים המקצועיים וההבדלים בין לקות הקשב ADD ו ADHD, עוסקת העבודה בבירור סוגיית הנוער בסיכון ואז בודקת את החיבור בין התחומים. לבסוף ישנם הצעות במישור האישי, רפואי, משפחתי והמערכתי , על מנת להיטיב עם הילדים המתמודדים ואולי אף להראות להם את הצדדים היעילים והייחודיים שלהם למרות ואולי בזכות האתגר עמו הם מתמודדים.
מאת: לבנה עטיה דפים: 28 תאריך: 17/12/2019 מחיר: ₪ 168.00 הזמן עכשיו

ההשפעה של תקשורת, יחסי הורים וילדים ויחסי אחים על התנהגות בנערות

עבודה זו בחנה את הרקע לחינוך הביתי ממנו מגיע הנוער על מנת להבין את ההתנהגות שלהם במסגרות החוץ ביתיות. נבדקו בספרות התחום של סמכות הורית על פי באורמרינד לטענתה הורות סמכותית אשר גם דורשת וגם מעניקה לילד היא הנכונה ביותר פסיכולוגית. לעומת הורות שרק דורש ונותן מעט או הורה שרק מעניק ונותן מעט, הללו יפתחו דפוסי התנהגות בראים פחות (BAUMRIND, 1991). בתחום התקשרות רגשית הוצג בולבי, שטען כי קשר אם וילד מבוסס רגש, וכי דמות הטיפול מהווה בסיס בטוח לחקור את המציאות החיצונית ולאמון מול העולם (BOLBY, 1958). רוב האוכלוסייה מפתחת התקשרות בטוחה ויפגינו בבגרות אמון בסביבה שלהם ובבני זוגם, ויצרו קשרים בראים (HAZAN & SHAVER, 1987), בגיל ההתבגרות, הבטוחים ייצרו קשרים בריאים עם קבוצת השווים, אולם, אלו שלא יפתחו הפרעות פסיכולוגיות ויטו לקחת סיכונים (MIKULINCER & SHAVER, 2007). כרבע יפגינו התקשרות נמנעת, קשר חלש דמות הטיפול וחרדה גבוהה אך מסוות (מנדלס, 2003) ובבגרות יתקשו לתת אמון ולפתח אינטימיות (HAZAN & SHAVER, 1987). או דפוס התקשרות חרד אמביוולנטי, בילדות נראה הצמדות לדמות הטיפול ופחד לחקור את המרחב (מנדלס, 2003) ובבגרות נמצאים במערכות יחסים קרובות וצמודות אך חרדים רוב הזמן (HAZAN & SHAVER, 1987). בתחום יחסי אחים, כמו הורים, גם אחים משמשים מודלים לחיקוי ומורים, ועוזרים לאחיהם ללמוד על העולם (JAMBON AT EL, 2018). משפיעים על התפתחות האישיות, בתהליכי הזדהות. בתהליכי נפרדות ותרגל יחסי בוגרים, מאבקים ותחרות (MOSER AT EL, 2005).
מאת: איריס לוי דפים: 31 תאריך: 15/12/2019 מחיר: ₪ 186.00 הזמן עכשיו

השפעת קשרי הורים על ילדים עם הפרעות קשב

במהלך עבודה זו נעשה ניסיון לחקור מעט את התופעה של הפרעות קשב , להבין אותה לעומק מבחינה נוירולוגית, להבין את המאפיינים שלה ובמקביל לבדוק את יכולת ההורים להשפיע לשלילה או לחיוב על הילדים הלוקים בהפרעת קשב וריכוז. בעבודה זו נעסוק בעיקר בחיוב והיכולת לצלוח את האתגר של הפרעות הקשב בהצלחה על ידי כלים מעשיים ותקשורת טובה של ההורים לבין ילדם.
מאת: הדס מרגוליס דפים: 25 תאריך: 14/12/2019 מחיר: ₪ 150.00 הזמן עכשיו

השפעה של לידת ילד עם תסמונת דאון וגידולו על המשפחה

הולדת ילד עם תסמונת דאון וגידולו, כרוכים בשלבים רבים עבור המשפחה - ההורים, האחים והסבא והסבתא, שלעיתים הם משבריים: הלם, חוסר אמונה, הכחשה, הסתגלות, רק לבסוף, לאחר התאוששות, ניתן להבין כי קיימת בכך רק צמיחה. העבודה סוקרת מאמרים ומחקרים העוסקים בנושא זה - מהלם ההולדת ועד ההתאוששות והצמיחה, מחקרים אקדמאיים וגם עמדת ההלכה והאמונה.
מאת: ברכה לוגוב דפים: 32 תאריך: 10/12/2019 מחיר: ₪ 192.00 הזמן עכשיו

השפעת ההורות על התמודדות הילד עם מצבי לחץ ומשבר

כולנו מתמודדים עם מצבי לחץ ומשבר אך ילדינו זקוקים לעזרתינו על מנת לצלוח אותם בדרך הנכונה, בעבודה מתוארים מצבי לחץ ומשבר נפוצים של הילד ודרכי ההתמודגות ההורית הנכונה.
מאת: חנה חבבו דפים: 27 תאריך: 08/12/2019 מחיר: ₪ 162.00 הזמן עכשיו

מאפייני קשב וריכוז בילדים ונוער ולפני גיוס לשרות צבאי

תוכן עניינים נושא תקציר ................................................................................................................... 3 מבוא ..................................................................................................................... 5 1. מהי הפרעת קשב וריכוז-טיפוסים עיקריים תסמינים מרכזיים .................................... 6 1.1 גישות לאבחון הפרעת הקשב וריכוז ומידות החומרה האפשריות ......................... 8 1.2 השפעת הגנטיקה והסביבה .......................................................................... 11 1.3 גנטיקה ואימוץ והקשר בניהן ......................................................................... 12 2.הפרעת קשב וריכוז בגיל הרך ................................................................................ 14 1.1 מאפייני ההפרעה בגיל הרך ............................................................................. 15 1.2 הסימנים הבולטים באבחנה להפרעת קשב וריכוז בגיל הרך .................................. 15 1.3 מפתח לגילוי דפוסי התנהגות חריגה-כיצד נדע אם התנהגות הילד דורשת התייחסות מקצועית ................................................................................................................ 17 3. הפרעת קשב וריכוז בגילאי בית ספר יסודי .............................................................. 18 1.1 מנקודת מבט התנהגותית ........................................................................... 18 1.2 מנקודת מבט לימודית ................................................................................ 20 1.3 מנקודת מבט חברתית ............................................................................... 21 4. הפרעת קשב וריכוז בגיל ההתבגרות ..................................................................... 23 1.1 הגדרת גיל התבגרות ................................................................................ 23 1.2 התפתחות קוגניטיבית ............................................................................... 23 1.3 התפתחות חברתית .................................................................................. 24 5. הפרעת קשב וריכוז בשירות הצבאי ...................................................................... 25 1.1 לפני השירות הצבאי ................................................................................... 25 1.2 מגמת השינוי ומטרתה כפולה ....................................................................... 25 1.3 מקפצה לחיים אזרחיים ............................................................................... 26 סיכום .................................................................................................................. 29 ביבליוגרפיה ......................................................................................................... 31 תקציר הפרעת קשב וריכוז היא אחת מן ההפרעות הידועות משנות הילדות הצעירות ועד לגיל ההתבגרות, על פי מחקרים כ-% 10 עד % 12 מילדים, לרוב פחות מגיל 12 סובלים מהפרעה זו. אך בשנים האחרונות עלתה באופן ניכר המודעות להפרעה בתחום המחקר ובציבור הרחב . בעבודה זו אחקור באמצעות סקירה ספרותית מהי הפרעת קשב וריכוז ומאפייניה מן הילדות הצעירה ועד גיל ההתבגרות כולל שלב גיוסם של בעלי קשב וריכוז לצה"ל. במסגרת העבודה אציג את הגישות המרכזיות לאבחון הפרעת הקשב וריכוז. השפעת הסביבה והתורשה על הפרעה זו, וכן אימוץ וגנטיקה המעלים את שאלת השפעת התורשה והסביבה על התפתחות ילד בעל הפרעת קשב וריכוז. בפרק הגיל הרך הרחבתי את נושא הקושי לגלות את הפרעת הקשב וריכוז עקב הפעלתנות הטבעית של ילדים שאינם מוגדרים כבעלי הפרעת הקשב. וכן הצגתי את מפתח לגילוי דפוסי התנהגות חריגה. בגילאי בית הספר הצגתי את ההשפעה על תחומי החיים השונים בחיי הילד בעל הפרעת הקשב. בתחומים: הלימודי, החברתי, ההתנהגותי ויחסי הורה -ילד, וגישות ההורים השונות כלפי ילדיהם הסובלים מן ההפרעה. בפרק המציג את ההכנה לצה"ל של ילדי הפרעת הקשב וריכוז היה מעניין לבחון את מגמת השינוי שחלה בצה"ל על ידי כך שצה"ל משתמש ביכולות שלעיתים סמויות או לעיתים נראות כחסרון בילדים המוגדרים כבעלי הפרעת קשב, דווקא בשירות הצבאי ניתן לגלות את הצד השני של המטבע הטמון בילדים אלה שהוא צפייה מערכתית ולא גירוי אחד. יכולת זו משמשת יתרון יחסי במצבים מסוימים. למשל במשחקי כדורגל, תחומי הלחימה, במקצועות השיווק, הוראה, ניהול, רפואה ומשחק. מסתבר שיש לבעלי הקשב וריכוז יתרון טבעי שיכול לאפשר להם להתקדם בתחומים רבים. תגלית נוספת שבעלי קשב וריכוז בתקופות פרה היסטוריות היו ציידים ולוחמים טובים. מסקנות עיקריות: הפרעת הקשב וריכוז המלווה בהיפראקטיביות מוגדרת כבעיה התנהגותית בעקבות שינויים נוירולוגים במבנה המוח. בפרק הראשון המסביר את התנהגות הילד בעל ההפרעה ואת מאפייני הקשב וריכוז ניתן להסיק מכך שההשלכות על יחס הורים, מורים ואנשי חינוך באופן שלילי כלפי הילד מובילים לתיוגו כ"בעייתי" למרות שאין הדבר תלוי בו, ואף יותר מכך יש לכבד לנתב ולכוון ילד בעל הפרעת קשב לחוזקות שלו, על מנת שיתפתח קוגניטיבית, חברתית, רגשית ויהיה אהוב. כמו כן ילד בעל קשב וריכוז אשר התפתח באופן תקין לחלוטין גם במשך גיל התבגרות יוכל בבגרותו לנצל את תופעת הקשב וריכוז לטובתו, או לפחות לא לסבול ממנה. מסקנה זו מתבססת על הפרק העוסק בהכנה לגיוסם לצה"ל, בפרק מוצגים השיקולים הצבאיים הנעשים בעת שיבוצם של ילדי הפרעת הקשב במסגרות צבאיות. זה מתקשר גם למסקנה נוספת ש- ADHD אין כל השפעה על אינטליגנציה (מנת המשכל)-לכן אל להורים לחשוש שמה האבחונים המומלצים להגשה מעידים על מנת משכל נמוכה. המסקנה מדוע בעיית הקשב וריכוז פחות בולטת -ילדי הקשב וריכוז מסוגלים להאזין למוזיקה, לשחק המחשב, לצפות בטלוויזיה לאורך זמן. מכוון שהפעילות בתחומי המולטימדיה פאסיבית שאינה דורשת התארגנות מראש. על סמך מידע זה אנו מבינים שבבית בעיית הקשב והריכוז בולטת פחות ואילו בכיתה בה נדרש התלמיד לקשב וארגון החוסר קשב וריכוז בולט יותר. היתרונות שיש לאותם בעלי קשב וריכוז באות לידי ביטוי כאשר בעקבות רגישותם, וקליטת דברים לפני כולם, ותגובתם המהירה-תחושתם הסביבתית מפותחת יותר. לכן במצבי סיכון זה מהווה עבורם יתרון.
מאת: אפרת אשורי דפים: 31 תאריך: 08/12/2019 מחיר: ₪ 186.00 הזמן עכשיו

המפגש בין הבית לגן על רקע חינוכי

העבודה דנה בעיקר בקונפליקטים בין הבית לגן על רקע חינוכי והתפתחותי של הילד, תוך התמקדות בנושאים ספציפיים : אפיונים במעורבות הורים, חשיבות שיתוף הפעולה בין ההורים והגננת, יצירת יחסי אמון על בסיס תקשורת והידברות בין ההורים לגננת, התמודדות מול חוסר שיתוף פעולה מצד ההורים, תפיסות ההורים מול עקרונות הגננת, מצבי קונפליקט בגן על רקע דתי, יחסן של גננות להורים על רקע טיפול בקשיי הילד והקשר בין השפעת המצב הסוציואקונומי על התפתחות הילד בבית ובגן.
מאת: נעה קובלקין דפים: 50 תאריך: 05/12/2019 מחיר: ₪ 300.00 הזמן עכשיו

ילדים להורים גרושים

העבודה עוסקת בהשפעות הגירושין על הילדים בכל המישורין וכיצד ניתן להתמודד ולעזור לילדים אלה בבית ובמסגרת בית הספר.
מאת: דבורה קאיקוב דפים: 31 תאריך: 04/12/2019 מחיר: ₪ 186.00 הזמן עכשיו

התמודדות הורים עם חזרה בתשובה של ילדם בגיל ההתבגרות

מטרת עבודה זו היא לסקור את תופעת החזרה בתשובה, בדגש מיוחד על גיל ההתבגרות, ולתאר את ההתמודדויות השונות של ההורים לנוכח שינוי הזהות של ילדם. בעשורים האחרונים משפחות רבות מתמודדות עם חזרה של אחד מהילדים בתשובה, פעמים רבות בגיל בו הם עדיין תחת חסותם של ההורים. לבעלי תשובה יש התמודדויות רבות ברבדים הנפשיים והחברתיים. חזרה בתשובה היא לא רק כניסה לעולם של תורה ומצוות, אלא גם הסתגלות לאורח חיים שונה. זהו תהליך ארוך. פעמים רבות החזרה בתשובה מתרחשת על רקע משבר גיל ההתבגרות שמאופיין בקשיים רבים, בחקירה של רעיונות, אמונות, ערכים, ובעיקר בגיבוש הזהות. בעידן המודרני המעבר לבגרות קשה יותר מבעבר, מאחר שאינו מובנה, וצעירים עומדים בפני עתיד שמציע כביכול אינסוף אפשרויות. מערכות היחסים בין ההורים לילדיהם בגיל ההתבגרות הן מורכבות. מצד אחד ההורים הם הגורם היציב בחיי ילדיהם, ומנגד, ההורים הם בני דור קודם, בעלי ערכים שונים. ההתערבות שלהם עלולה להעיק על המתבגרים המנסים להגדיר את זהותם. חזרה בתשובה היא יצירת זהות חדשה, בין אם היא מתרחשת בגיל ההתבגרות או מאוחר יותר. ישנן מספר תיאוריות שמנסות להסביר את החזרה בתשובה, ביניהן: חזרה בתשובה על רקע משבר, חזרה בתשובה הנובעת מחיפוש משמעות לחיים, או חזרה בתשובה לשם יצירת זהות עצמאית. אחד המאפיינים המרכזיים בחזרה בתשובה הוא היווצרות יחסי מתח ומשבר עם ההורים, שמועצמים אם מדובר בגיל ההתבגרות. הסברים לחוויה הקשה של ההורים בתהליך זה הם בעיקר הפחד מניתוק, והפער הגדול בין הפנטזיה ההורית לבין המציאות החדשה. המתח עשוי להתעצם בשל המשמעות השלילית שמייחסת החברה לחזרה בתשובה. תגובות המשפחה למשבר זה הן שונות. הלם, התעלמות או ייחוס התופעה ל"שיגעון זמני". יש משפחות שעוברות תהליכי אבל הכולל הכחשה, תוקפנות ותחושות דיכאון ואובדן. עם זאת החוויה אינה תמיד שלילית, והתהליך יכול לעבור גם ללא משברים עמוקים. ראיית שלמות המשפחה כערך מנחה, ותפישת ההורים את התהליך כחיובי וכמחזק את הקשר המשפחתי, עשויות לתרום לגישה חיובית יותר לתהליך. המאפיינים שדרושים כדי לשמור על שלמות המשפחה בעת משבר זה הם מאפיינים משפחתיים ברובם, של תקשורת, אמון הדדי, אמפתיה ותחושת שייכות, מתן עצמאות, חום ואהבה, וכבוד הדדי. כל אלו, יחד עם הבנה של התהליך שעובר החוזר בתשובה וקבלת זהותו החדשה, וכן מאמץ לשמירה על הקשר המשפחתי גם מצידו, עוזרים להתמודדות טובה יותר עם המשבר.
מאת: מוריה ג'ורג'י דפים: 29 תאריך: 01/12/2019 מחיר: ₪ 174.00 הזמן עכשיו

דרכי השפעה של ההורה על בנו המתבגר

דרכי השפעה של ההורה על בנו המתבגר.
מאת: יוספה ויסברג דפים: 32 תאריך: 01/12/2019 מחיר: ₪ 192.00 הזמן עכשיו

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130