קורס טוענים רבניים | קורס טוען רבני | לימודי טוענים רבניים | מרכז י.נ.ר | הכשרת טוענים רבניים
מרכז י.נ.ר

מסלול לימודי טוענים רבניים והכשרה לייעוץ הלכתי

כניסה למשתמשים 18/06/2024 י"ב סיון תשפ"ד
קורס טוען רבני

מסלול לימודי טוענים רבניים והכשרה לייעוץ הלכתי

מסלול לימודי טוענים רבניים

והכשרה לייעוץ הלכתי: התמחות במעמד האישי ובמשפט העברי 

בבתי הדין הרבניים בישראל

בשיתוף: בית הדין ובית ההוראה "שערי הלכה ומשפט"

לשכת הטוענים הרבניים בישראל

בחסות: האוני' הפתוחה - מערך לימודי החוץ 

רקע כללי

הטוען הרבני, הנו האיש שלפי חוקי מדינת ישראל ותקנות משרד הדתות בעבר ומשרד המשפטים כיום, רשאי לייצג לקוחות בפני בית הדין הרבניים במדינת ישראל בענייני אישות וסכסוכים ממוניים ו/או בהליך דין תורה ו/או בוררות. קורס זה מיועד להקנות למשתתפיו השכלה וידע משפטי, מעשי וכללי במטרה להכין את המשתתפים לבחינות לקראת הסמכה לטוענים רבניים. כמו כן, התכנית תקנה השכלה וידע הלכתי מתוך השו"ע ונושאי כליו וידע משפטי בתחום החקיקה האזרחית לצורך מתן ייעוץ הלכתי בתחומים אלו.

 

מטרות הקורס:

התכנית כוללת לימודים ייחודיים בתחום המעמד האישי על פי ההלכה היהודית וסוגיות רלוונטיות לבתי הדין הרבניים במטרה:

  • הכנה לבחינות ההסמכה לקבלת רשיון לטוענים רבניים
  • הקניית מיומנויות ניתוח פסקי דין ומתן ייעוץ הלכתי רלבנטי

הקורס מועבר על ידי דיינים ומומחים בתחום בעלי ניסיון בהוראה ושפיטה הלכתית.

קהל היעד:

בהתאם לדרישות הנהלת בתי הדין הרבניים: בוגרי ישיבות תיכוניות, בוגרי ישיבות הסדר, בוגרי ישיבות גבוהות שלהם לפחות 4 שנות לימוד בישיבה לאחר גיל 18, וכן מורים בשנת שבתון, בוגרי מכללות, סמינרים למורים או פנסיונרים העומדים בדרישות ההשכלה הנ"ל.

אנשי הסגל:

הרה"ג חגי שושן שליט"א, ראש בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט", יועץ הלכתי לראשל"צ נשיא מועצת הרבנות, רב קהילת משכן אברהם ביתר עלית

עו"ד וטו"ר ר' צבי גלר, יו"ר לשכת הטוענים הרבניים בישראל.

מרצים אורחים: דייני בית הדין, ומשפטנים .

 

נושאי הלימוד ותוכנית הלימודים:

נושאי הלימוד נקבעים בהתאם לדרישת הנהלת בתי הדין הרבניים ומחולקים ל 5 יחידות הלימוד בהתאם ל 5 הבחינות הנדרשות לצורך קבלת רישיון:

אבן העזר חלק א', אבן העזר חלק ב', חושן משפט חלק א', חושן משפט חלק ב'. (רשימה מפורטת תימסר בנפרד)

תקנות הדיון וחקיקה אזרחית: קובץ חוקים שנקבע על ידי הנהלת בתי הדין הכוללים את החוקים הקשורים בבתי הדין הרבניים ובדיני משפחה – למידה עצמית.

בוררות כהלכה – למידה עצמית

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע, בימי חמישי בין השעות 16.00-20.00

משך הלימוד: כשנה וחצי . לימודים אחת לשבוע.

החומר ההלכתי ילמד תוך כדי שימת דגש מיוחד על הצד ההלכתי של הנושאים הנידונים בבתי הדין מדי יום; עילות גירושין, כפית/חיוב גירושין, היתר נישואין, רפואה והלכה, מזונות אשה, מזונות ילדים, חלוקת רכוש, כתב סירוב, הלכות ירושה, עדות. כמו"כ יושם דגש נוסף על לימוד החומר ההלכתי העיקרי שנשאל בבחינות. המשתתפים יוגשו למבחנים בהתאם לתאריכים שיקבעו ע"י הנהלת בתי הדין.

 

שיטת הלימוד

שיטת הלימוד תשלב הרצאות פרונטליות מטובי המרצים הרבניים ומבחירי המשפטנים, הדרכה ללימוד עצמי, סימולציות, המחשת דיונים בבתי דין רבניים. לכל שיעור סיכומים הלכתיים שניתנים להורדה לתלמידים בלבד. כל השיעורים מוסרטים ומועלים לאתר הקורס לצפייה, שינון וחזרה.

  • תלמידי התכנית זכאים לחזור על יחידות הלימוד אליהן נרשמו עד למעבר הבחינה בהצלחה ללא תוספת תשלום.
  • ללומדים את כל המסלול יוענק קורס בוררות (מתוקשב) במתנה. הקורס מקנה תעודה.

מחלקת השמה:

בוגרי התכנית  ובעלי רישיון יוכלו להשתלב בלשכת הטוענים הרבנים בישראל ולקבל ליווי של טוענים רבניים מנוסים.

למעוניינים – ניתן להשתלב במהלך הלימודים במרכז לסיוע משפטי – הלכתי בענייני בתי הדין הרבניים בישראל.

תעודה

למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף בית הדין ובית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" , לשכת הטוענים הרבניים בישראל ובחסות האוני' הפתוחה, מערך לימודי החוץ על סיום לימודי ייעוץ הלכתי – התמחות במעמד האישי ובמשפט העברי בבתי הדין הרבניים בישראל.

 

לפרטים נוספים והרשמה:

02-6321603  rishum@ynrcollege.org

 

 

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130