מרכז י.נ.ר

טפסים

כניסה למשתמשים 15/07/2020 כ"ג תמוז תש"פ
קובץשםתיאור
Instructions for accessing website.pdf Instructions for accessing websiteInstructions for accessing website
Student.pdf אגודת הסטודנטייםטופס הצטרפות לאגודה
Connected vessels.pdf הנחיות לכתיבת מאמריםהנחיות לכתיבת מאמרים בירחון כלים שלובים
On Line.doc הנחיות ללימודים מרחוקהנחיות ללימודים מרחוק
Guidelines for trainees.pdf הנחיות לסטאזיריםהנחיות לסטאזירים
Guidelines to analyze.doc הנחיות לעבודה סמינריוני - מנחי הוריםהנחיות לעבודה סמינריונית
Guidelines to analyze.pdf הנחיות לעבודה סמינריונית - מנחי נישואיןהנחיות לעבודה סמינריונית
Loan Form.pdf טופס הלוואההאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
Joint Loan Form.pdf טופס הלוואהטופס הלוואה מהג'וינט
Registration.pdf טופס הרשמה ללימודים - מרכז י.נ.רטופס הרשמה ללימודים - מרכז י.נ.ר
Getting a scholarship.pdf קריטריונים לקבלת מילגה - קמ"חקריטריונים לקבלת מילגה - קמ"ח
Centre Regulations.pdf תקנות איגוד י.נ.רתקנות של מרכז ואיגוד י.נ.ר

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130