מרכז י.נ.ר

ועדה אתית

כניסה למשתמשים 28/10/2020 י' חשון תשפ"א
הרב אליהו בן סימון, מו"צ
הרב מאיר שמעון עשור
הרב אליהו בן סימון, מו"צ
הרב מאיר שמעון עשור

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130