מרכז י.נ.ר

ועדה אתית

כניסה למשתמשים
הרב אליהו בן סימון,
08-8543241
הרה"ג דניאל עשור
02-6236991
מאיר שמעון עשור, טו"ר
073-2345805
הרב אליהו בן סימון,
08-8543241
הרה"ג דניאל עשור
02-6236991
מאיר שמעון עשור, טו"ר
073-2345805

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130