facebook youtube google

לימודים מתוקשבים

ברוכים הבאים למחלקת הלימודים המתוקשבים של מרכז י.נ.ר!

מערכת לימודים מתוקשבים פותחה במרכז י.נ.ר עבור המעוניינים לרכוש הכשרה מרוכזת ומתומצתת מבלי להגיע למרכז הלימודים.

ההכשרה מתבצעת באתר י.נ.ר ע"י צפיה בשיעורים מוסרטים וחומרי לימוד.

הלימודים המתוקשבים מחולקים ליחידות לימוד של כשעה וחצי (שעתיים אקדמיות)

וכוללים חומרי לימוד, פורום שאלות ותשובות עם המרצה ומטלה בסיום כל יחידת לימוד.

קצב ההתקדמות הוא אישי לכל תלמיד אך גם תחום בזמן, בהתאם לאופי הקורס ודרישות רכז התכנית. וזאת על מנת לאפשר לתלמידים לסיים את הקורס בהצלחה ולקבל ליווי מרכז התכנית במהלך הלימודים. 

בסיום הלימודים ולאחר עמידה במטלות הקורס תוענק לתלמידים תעודת סיום מטעם מרכז י.נ.ר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הרישום של מרכז י.נ.ר: 02-6321620 rishum@ynrcollege.org

יצירת קשר