הנהלה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

הנהלה

כניסה למשתמשים 27/06/2022 כ"ח סיון תשפ"ב
מלי אורנבוך, M.A
אריה אשדת, M.A
חני בן עמרם
מלכה גראוכר, M.A , MSW
אביחי כהן, M.A
טל נחום
הרב מאיר שמעון עשור
עמי שקד, פרופ'
מלי אורנבוך, M.A
אריה אשדת, M.A
חני בן עמרם
מלכה גראוכר, M.A , MSW
אביחי כהן, M.A
טל נחום
הרב מאיר שמעון עשור
עמי שקד, פרופ'

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130