מרכז י.נ.ר

הנהלה

כניסה למשתמשים
מלי אורנבוך, M.A
03-9320343 03-9320343
אריה אשדת, M.A
08-9961844
רותי בן חמו
גדעון בקר, Ph.D
09-7438621
מלכה גראוכר, M.A , MSW
054-6490900
שלמה וינר
02-9932583 052-7656067
אביחי כהן, M.A
08-6488867
טל נחום
02-6321601
עמי שקד, פרופ'
03-9218158
מלי אורנבוך, M.A
03-9320343 03-9320343
אריה אשדת, M.A
08-9961844
רותי בן חמו
גדעון בקר, Ph.D
09-7438621
מלכה גראוכר, M.A , MSW
054-6490900
שלמה וינר
02-9932583 052-7656067
אביחי כהן, M.A
08-6488867
טל נחום
02-6321601
עמי שקד, פרופ'
03-9218158

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130