מרכז י.נ.ר

הנהלה

כניסה למשתמשים 20/10/2020 ב' חשון תשפ"א
מלי אורנבוך, M.A
חני ארמוני
אריה אשדת, M.A
גדעון בקר, Ph.D
מלכה גראוכר, M.A , MSW
שלמה וינר
אביחי כהן, M.A
טל נחום
עמי שקד, פרופ'
מלי אורנבוך, M.A
חני ארמוני
אריה אשדת, M.A
גדעון בקר, Ph.D
מלכה גראוכר, M.A , MSW
שלמה וינר
אביחי כהן, M.A
טל נחום
עמי שקד, פרופ'

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130