מרכז י.נ.ר

ועדה רוחנית

כניסה למשתמשים
הרב אליהו בן סימון,
08-8543241
אייל גיאת, הרה"ג
02-9917938
הרה"ג דניאל עשור
02-6236991
הרב אליהו בן סימון,
08-8543241
אייל גיאת, הרה"ג
02-9917938
הרה"ג דניאל עשור
02-6236991

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130