המלצות | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

המלצות

כניסה למשתמשים 22/05/2024 י"ד אייר תשפ"ד
 •  
  חכם הרב שלום כהן שליט"א, ראש ישיבת פורת יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה
  "... אני תפילה שמרכז י.נ.ר יהווה תשובה לכל מיני מוסדות שקמים שמטרתם היא לערער את מוסד הנישואין ומקרבים לנישואין אזרחיים רח"ל ונישואי תערובת, אשר חלילה יכולים לבולל את העם היהודי כאן בארץ הקודש..."
 •  
  הרב הגאון המקובל האלוקי הרב שלמה אלמליח שליט”א
  הרב הגאון המקובל האלוקי הרב שלמה אלמליח שליט”א מחזק את ידי מרכז י.נ.ר
 •  
  הרב יהודה דרעי הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר שבע
  "באתי בשורות אלו להוקיר ולהמליץ אודות המפעל החשוב מרכז י.נ.ר ... אשר שם לו למטרה לחזק את חומות הבית היהודי, וב"ה הוכשרו מאות ת"ח ויראי שמים אשר התמחו והוכשרו לעסוק בתחום זה בהצלחה מרובה"
 •  
  הרב יחיאל אבוחצירא בנו של הרב יצחק אבוחצירא זצ"ל רב העיר רמלה
  הריני להמליץ בזאת אודות הארגון החשוב מרכז י.נ.ר. העושה מלאכת קודש לחזק את המשפחה היהודית ולהנחיל את ערכי תורתנו הקדושה. וכבר ראיתי המלצות גדולי הרבנים המשבחים ומפארים את המפעל הגדול הזה והעומד בראשו.
 •  
  הרב שמואל פנחסי שליט"א דיין ומו"צ בבית הדין "הליכות עולם" ראש מוסדות "דרכי דוד" רב שכונת מחנה יהודה וק"ק "חיים וחסד"
  "...ברצוני להודות בשם כל יראי השם החרדים על דבר השם לי.נ.ר על מפעליו השונים והמגוונים. כמובן, מכיר אני את רב המרכז הרב דניאל עשור שידיו רב לו במלחמתה של קדושה ומודה אי בזאת לבוגריו המקצועיים על תרומתם היקרה מפז על הטיפולים המסורים בחלקיה השונים של המשפחה היהודית ועל ההסברה היהודית הכובדת והמקדשת שם שמיים ברבים שאותה הם מעניקים לנו כחברה יהודית על כל גווניה השונים"
 •  
  הרב ינון יונה שליט"א רב ואב"ד גבעת שאול וראש כולל "תכלת מרדכי"
  "במכתב זה באתי אני על החתום על מנת להביע את תמיכתי והמלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ כולה העושים מלאכתם הקדושה והנאמנה יומם וליל על מנת לחזק ולבצר את חוסנה וקדושתה של המשפחה היהודית על פי תורת ישראל ובדרך ישראל סבא....."
 •  
  הרב יחזקאל בצרי מו"צ בירושלים ורב ביהכ"נ "משכן אהרון"
  "הריני להמליץ על המפעל המבורך מרכז י.נ.ר... אשר אני מכיר מקרוב את פעולתם החשובה המכשירה יועצים ומטפלים בתחומים חשובים קדושת המשפחה, גישור, מדריכי חתנים, מדריכי כלות, נוער מתבגר..... והנני לברכם שימשיכו במפעל קדוש זה להעמיד אנשי מקצוע על מנת לעזור ולטפח...."
 •  
  הרה"ג אביגדור נבנצאל תלמידו המובהק של הרב שלמה זלמן אויערבך שליט"א
  במכתב זה באתי על החתום על מנת להביע את תמיכתי והלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ כולה העושים מלאכתם הקדושה והנאמנה יומם וליל על מנת לחזק ולבצר את חוסנה וקדושתה של המשפחה היהודעת על פי תורת ישראל ובדרך ישראל סבא.
 •  
  הרב דוד יוסף ראש בית המדרש "יחוה דעת" וחבר מועצת חכמי התורה
  "... להציל ולעזור ע"י בוגרי המרכז למשפחות רבות מגירושין והכוונה בחינוך, והכל ע"י מטפלים ומטפלות יראי שמיים, וכל פעולותיהם והכוונתם ע"פ עצת תלמידי חכמים, רבנים ואנשי חינוך, ובנוסף מזכים את הרבים בלימודים תורניים ובמענה הלכתי ותמיכה לכלל הציבור, איישר חילם לאורייתא..."
 •  
  הרב יצחק בצרי בנו של הרב דוד בצרי שליט"א ראש ישיבת המקובלים "השלום" מחבר סדרת הספרים "פרדס יצחק בקבלה" "שיח יצחק" על הש"ס
  "במכתב זה באני אני על החתום על מנת להביע את תמיכתי והמלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ כולה העושים מלאכתם הקדושה והנאמנה יומם וליל על מנת לחזק ולבצר את חוסנה וקדושתה של המשפחה היהודית על פי תורת ישראל ובדרך ישראל סבא..."
 •  
  הרה"ג הרב משה צדקה שליט"א
  ואין למעלה מזה כמו שאמרו חז"ל בשביל שלום בית מוחקים שם ה' ואכן אין למעלה מזה
 •  
  הרב דוד בצרי שליט"א ראש ישיבת המקובלים " השלום"
  במכתב זה באתי אני על החתום על מנת להביע את תמיכתי והמלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ כולה העושים מלאכתם הקדושה והנאמנה יומם וליל על מנת לחזק ולבצר את חוסנה וקדושתה של המשפחה היהודית על פי תורת ישראל ובדרך ישראל סבא
 •  
  הרב מרדכי עטיה ראש ישיבת המקובלים "עטרת מרדכי" ירושלים
  "...אין לי כל ספק כי מפעל אדיר זה נחוץ ביותר בדורינו ומהווה את ראש החץ ואת חוד החנית במלחמת התרבות הנוראה המשתוללת בראש חוצות ומאיימת לבטל את קדושת הבית היהודי ולהנחיל לחברה הישראלית ערכים נוכריים. ברצוני להודות בשם כל יראי השם החרדים על דבר השם לי.נ.ר על מפעליו השונים והמגוונים...."
 •  
  הרב דוד דניאל הכהן שליט"א ראש כולל וישיבה "שערי קדושה ותפילה"
  "...ומודה אני בזאת לבוגריו המקצועיים על תרומתם היקרה מפז על הטיפולים המסורים בחלקיה השונים של המשפחה היהודית ועל ההסברה היהודית הכובדת והמקדשת שם שמיים ברבים שאותה הם מעניקים לנו כחברה יהודית הישראלית על כל גווניה השונים."
 •  
  הרב משה ארמוני שליט"א מחבר הספרים "כגבר יאזור חלציו" "באתי לארמוני" "פרי עץ ארמוני" "ארמון על מכוני" "גנזי ארמוני" "ארמון דוד" "גלי עמיקתא"
  גם אני מצטרף לחתימת מורי ורבי הרב תדהר אילון שליט"א
 •  
  הרב יוסף חי שניידר רב דקהילות "סתרי חיים" בארה"ק ובחו"ל בעל מחבר ספרי סתרי הזוהר, מבנה הנפש ע"פ דרך האר"י, תורת רפואת האור, תורת הבית ועוד.
  באתי בדברים אלו לחזק את ידי מכון ינר והעומדים בראשו על פעילותם המבורכת בהכשרת רבנים מטפלים וכדומה. יש לי הזכות להכיר באופן אישי את מרבית המסלולים הנלמדים בהקפדה יתרה על כללי הצניעות בדרך ישראל סבא.
 •  
  הרב שר שלום נחמני ראש מוסדות "עבודת הלוי" ורב קהילת "פני אריה"
  ".... בוודאי לא צריך לי ולדכוותי בכדי לחזקו ולעודד את המפעל הקדוש הזה, שברוך ה' מעצמו הולך וצובר זכויות על זכויות לאלפים ולרבבות...."
 •  
  הרב אליהו אבירז'ל ראש אבות בתי הדין הרבניים ירושלים, מחבר שו"ת "דברות אליהו" ט' חלקים
  בשבטי ישראל מאשר נאמנה שמכיר אני מקרוב את מכון ינר והעומדים בראשם שהם אנשים יראי שמים בתכלית ומלאכתם מלאכת שמים בחיזוק ובהדרכת משפחות על הצד ההלכתי. ותמיד בכל מלאכתם מתיעצים בגדולי תורה ויראה ואם יש מה לתקן מתקנים בחפץ לב ובנפש חפצה והנני לברכם שחפץ ה' בידם יצלח ולא תצא שום תקלה מתחת ידם אכי"ר
 •  
  הרב תדהר אילן אזולאי ראש ישיבת "שמן ששון"
  "במכתב זה באתי אני על החתום על מנת להביע את תמיכתי והלצתי על המפעל הגדול והמבורך של מרכז י.נ.ר ולהודות לבוגריו הרבים הפזורים ברחבי הארץ כולה העושים מלאכתם הקדושה והנאמנה יומם וליל על מנת לחזק ולבצר את חוסנה וקדושתה של המשפחה היהודית על פי תורת ישראל ובדרך ישראל סבא..."
 •  
  הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א, ראש ישיבת כסא רחמים בני ברק
 •  
  הרה"ג רצון ערוסי, רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
 •  
  המלצה מהרה"ג יונה מצגר שליט"א הרב הראשי האשכנזי ונשיא מועצת הרבנות הראשית לקורס מפקחי מקוואות.
 •  
  הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת "מרכז הרב"
 •  
  הרה"ג חיים יהודה רבינוביץ, אב בית הדין הרבני האזורי ירושלים
 •  
  הרה"ג ירמיהו כהן, אב"ד פאריס ובעמח"ס שו"ת "והרים הכהן".
 •  
  כק' האדמו"ר משאץ בני ברק יעקב מאסקאוויטש שליט"א
 •  
  הרב אברהם יפה שלזינגר, רב דקהל "בצל החכמה" בעיה"ק ירושלים, רב ואב"ד גענף
 •  
  הרב מרדכי שמואל אשכנזי רב ואב"ד כפר חב"ד
 •  
  הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א אב"ד רבני חב"ד
 •  
  הרה"ג ברוך בועז יורקוביץ שליט"א - רב מד"א חב"ד לוד
 •  
  כק' האדמו"ר מטשערנוביל שליט"א
 •  
  הגאון הרב צבי הירש ויזניצ'ר דיין ומו"צ חסידי ויזניץ אשדוד
 •  
  כק' האדמו"ר מטאלנא אשדוד שליט"א
 •  
  מכתב המלצה מהרב חיים זאיד, הרב המקומי פרדס כץ קרית הרצוג, ר"מ ישיבת נחלת שלמה , בני ברק.
 •  
  הצטרפות הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן שליט"א להלמצת הגרח"פ שיינברג שליט"א
 •  
  הרה"ג אלחנן פרץ, הרה"ג דב שיף ועדה רוחנית של איגוד י.נ.ר
 •  
  הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל
 •  
  הרה"ג אלחנן פרץ שליט"א, רב קהילת הספרדים ואב בית הדין "משפטי החיים" בעיה"ק בית שמש
 •  
  המלצה מהרה"ג יונה מצגר שליט"א הרב הראשי האשכנזי ונשיא מועצת הרבנות הראשית.
 •  
  כק' האדמור ממליץ שליט"א
 •  
  הרה"ג חיים פסח הורביץ שליט"א חבר בד"צ הקריות ק"ק מחזיקי בעלזא, אשדוד
 •  
  הרה"ג משה אהרון רוזנטל זצוק"ל, מו"צ דשיכון הרבנים
 •  
  הגאון רבי חיים פנחס שיינברג ראש ישיבת "תורה אור" זצוק"ל
 •  
  הרה"ג רבי אליהו שלזינגר שליט"א דיין ורב שכונת גילה בעיה"ק ירושלים ת"ו
 •  
  הרה"ג רבי נתנאל זכריהו שליט"א, רב קהילות עדן בארץ ובעולם
 •  
  כק' האדמו"ר מפיצבורג שליט"א
 •  
  הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א - הראשון לציון והרב הראשי לישראל
 •  
  המלצה משותפת לרבנים דיינים ואב"ד חשובים ומוכרים
 •  
  הגאון המקובל רבי מרדכי אליהו זצוקלל"ה, הראשון לציון
 •  
  הרה"ג אברהם שהרבני שליט"א, רב העדה הספרדית בעיר רחובות
 •  
  הרה"ג מאיר כהן שליט"א ראש כולל הריב"ז אשדוד
 •  
  הרה"ג שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א דיין ומו"צ חסידי גור אשדוד
 •  
  הרה"ג סעדיה אריבי זצק"ל, מנהל מחלקת הנישואין באשדוד, ראש כולל " יגדיל תורה "
 •  
  מרן הרב עבדיה יוסף שליט"א מצטרף לרה"ג ראובן אלבז שליט"א
 •  
  הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, ראש ישיבת "אור החיים", רב שכונת בית ישראל בעיה"ק בירושלים ת"ו

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130