מרכז י.נ.ר

חברי העמותה

כניסה למשתמשים 16/01/2021 ג' שבט תשפ"א
יערית אלבז
הרב אליהו בן סימון, מו"צ
רוני בראל
הרב יצחק גולדשמיד, ראש ישיבה
הרב חנוך חן גלזמן , B.A
מרגלית מאדר, B.A
הרב יוסף קהתי
יערית אלבז
הרב אליהו בן סימון, מו"צ
רוני בראל
הרב יצחק גולדשמיד, ראש ישיבה
הרב חנוך חן גלזמן , B.A
מרגלית מאדר, B.A
הרב יוסף קהתי

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130