מרכז י.נ.ר

חברי העמותה

כניסה למשתמשים 27/01/2022 כ"ה שבט תשפ"ב
יערית אלבז
הרב אליהו בן סימון, מו"צ
מרגלית מאדר, B.A
שלום מרקוביץ, M.A
טל נחום
הרב מאיר שמעון עשור
הרב יוסף קהתי
יערית אלבז
הרב אליהו בן סימון, מו"צ
מרגלית מאדר, B.A
שלום מרקוביץ, M.A
טל נחום
הרב מאיר שמעון עשור
הרב יוסף קהתי

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130