מרכז י.נ.ר

חברי העמותה

כניסה למשתמשים
יערית אלבז
02-6482196
הרב אליהו בן סימון,
08-8543241
רוני בראל
054-9743135
הרב יצחק גולדשמיד, B.A
02-6419347 052-7630830
הרב חנוך חן גלזמן , B.A
08-9297950 02-6436144
מרגלית מאדר, B.A
08-8559725 052-4500532
הרה"ג דניאל עשור
02-6236991
הרב יוסף קהתי
08-9410163
יערית אלבז
02-6482196
הרב אליהו בן סימון,
08-8543241
רוני בראל
054-9743135
הרב יצחק גולדשמיד, B.A
02-6419347 052-7630830
הרב חנוך חן גלזמן , B.A
08-9297950 02-6436144
מרגלית מאדר, B.A
08-8559725 052-4500532
הרה"ג דניאל עשור
02-6236991
הרב יוסף קהתי
08-9410163

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130