מרכז י.נ.ר

חברי העמותה

כניסה למשתמשים 06/06/2020 י"ד סיון תש"פ
יערית אלבז
הרב אליהו בן סימון,
רוני בראל
הרב יצחק גולדשמיד, B.A
הרב חנוך חן גלזמן , B.A
מרגלית מאדר, B.A
הרה"ג דניאל עשור
הרב יוסף קהתי
יערית אלבז
הרב אליהו בן סימון,
רוני בראל
הרב יצחק גולדשמיד, B.A
הרב חנוך חן גלזמן , B.A
מרגלית מאדר, B.A
הרה"ג דניאל עשור
הרב יוסף קהתי

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130