מרכז י.נ.ר

הכשרה לרב שכונה ורב עיר - יורה יורה

כניסה למשתמשים
הכשרה לרב שכונה ורב עיר - יורה יורה

הכשרה לרב שכונה ורב עיר - יורה יורהתוכנית הסמכה והכשרה

יורה יורה , רב שכונה
רב עיר


כולל ש"ס, ראשונים, טור ב"י, שו"ע ונושאיו וכליו.

 

מבוא
שערי הלכה ומשפט הינו עמותה רשומה אשר מטרותיה הן להוות בית הוראה ייחודי הבא לתת מענה לסוגיות הלכתיות אקטואליות. כמו כן, כחלק ממטרות העמותה עוסק בית הדין בהכשרה בתחומים תורניים על מנת להרים קרנה של תורה ולהעניק לבני תורה את האפשרות ללימודים בתחומים תורניים, בצורה מרוכזת, ועל ידי ת"ח מובהקים, ולקבל הדרכה מעשית לידיעה טובה ומועילה בנושאים הלכתיים שונים.

מטרת התכנית
תכנית הלימודים המוצעת כוללת את חומרי הלימוד הנדרשים לצורך בחינות ההסמכה לרב שכונה ורב עיר.  מלבד ההכנה לבחינות ההסמכה, מטרת התוכנית היא להכשיר את המשתתפים לידיעה והבנת חומרי הלימוד לצורך שימוש מעשי ופראקטי בתחומים הנלמדים.

משך הלימוד
הלימודים מתקיימים אחת לשבוע, בימי א' אחר הצהריים למשך 8 שעות אקדמיות (15.00-21.00)
משך התכנית: 4 שנות לימוד:
איסור והיתר: שנה
שבת: שנה
נידה: שנה
מקוואות, חופה וקידושין, שמחות: שנה.
תכנית המשך לרב עיר: הלכות מילה וגרות: 10 מפגשים.

 

הנושאים הכלולים בתוכנית:

1. הלכות שבת:
סימנים: רמ"ב-שד"מ
סימנים ללמוד בעיון: רנ"ג-רנ"ט, רע"ט, ש"ב, שז"-שי"א, שי"ד-שכ"ד, שכ"ה, שכ"ח-של"א, של"ז, ש"מ.
רכז התכנית: הרה"ג אופיר מלכא.


2. הלכות איסור והתר:
הלכות תערובות: צ"ח-קי"א.
הלכות בישול עכו"ם: קי"ב,קי"ג.
הלכות כלים: ק"כ-קכ"א.
הלכות בשר וחלב: פ"ז- צ"ז.
הלכות מליחה: ס"ט- ע"ח.
רכז התכנית: הרה"ג אייל גיאת.

3. הלכות נידה (רבנים משיבים)
יורה דעה: קפ"ג- ר.
רכז התכנית: הרה"ג אלחנן פרץ.

4. הלכות מקוואות (מפקחי מקוואות)
יורה דעה : ר"א-ר"ב.
רכז התכנית: הרה"ג אליהו אלחרר.

5. הלכות הנוגעות לסידור חופה וקידושין: (מסדרי חופה וקידושין).
אבן העזר: א',ב',ד', ו', ט', י"ג, כ"ו, כ"ז, כ"ט, ל"ד, מ"ב, נ"ה (סעיף א'), ס"א, ס"ב, ס"ד, ס"ו, קכ"ו (סעיף ב'-ז'). חושן משפט: סי' ל"ג, ל"ד.
רכז התכנית: הרה"ג אליהו בר שלום.

6. הלכות שמחות:
הלכות קריעה: ש"מ.
הלכות אנינות: שמ"א.
הלכות אבלות(כולל טומאת מת): שמ"ב- ת"ג.
רכז התוכנית: הרב אלעזר ביטון.

7. הלכות מילה וגרות:
הלכות מילה: ר"ס, רס"א, רס"ב, רס"ג, רס"ד, רס"ה, רס"ו.
הלכות גרות: רס"ח, רס"ט.
רכז התכנית: הרה"ג אברהם דרעי, ראש כולל "קול יהודה", ב"ש.

 

 

פרופיל מסלול:

מטרת התכנית
- הכנה לבחינות ההסמכה לרב שכונה – יורה יורה
- הכשרה לשימוש ועבודה מעשית בתחומים הנלמדים

ייחודיות התכנית
- מאפשרת למעוניינים להיבחן לבחינות ההסמכה ברבנות שלא במסגרת של כולל, בלימודים של אחת לשבוע המאפשרים עיסוקים נוספים ואחרים
- דגש על פראקטיקה לצורך הפיכת התחומים הנלמדים למקצוע תורני כגון: רבנים משיבים, מסדרי חופה וקידושין, מפקחי מקוואות.
- קבלת סיכומים, נגישות לחומרים באתר י.נ.ר, צפייה בשיעורים מוקלטים.

משך הלימוד
התכנית תתקיים אחת לשבוע בימי ראשון אחר הצהריים.
סדר הלימודים:
הלכות נידה ורבנים משיבים – התחיל באייר תשע"ב ויסתיים אי"ה בניסן תשע"ג – שנה
איסור והיתר: שנה וחצי
שבת: שנה וחצי
מקוואות, חופה וקידושין, שמחות: שנה.

המשך לרב עיר: הלכות מילה וגרות: 10 מפגשים

רכזי תכניות ורבנים מרצים:
כל הרבנים המרצים הינם בעלי סמיכה לרבנות ודיינות מהרה"ל.
הלכות נידה ורבנים משיבים: הרה"ג אליהו אלחרר – רב העיר מודיעין, הרה"ג אלחנן פרץ אב"ד שוה"ם, הרה"ג אייל גיאת. בחלק הרפואי ברבנים משיבים – דר' אלחנן בר און.
איסור והיתר: הרב חיים וידאל
שבת: הרב דניאל גודיס
מקוואות: הרב אליהו אלחרר
חופה וקידושין: הרב אליהו בר שלום – מח"ס " משפט הכתובה", הרב עידו שחר, הרב אייל גיאת.
שמחות: הרב אלעזר ביטון.
מילה וגרות: הרה"ג אברהם דרעי - ראש כולל "קול יהודה".


עלות: 7,000 ₪ לשנה.  
הלכות מילה וגרות: 2500 ש"ח. 

 

   

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130