מרכז י.נ.ר

פורום שאלות לגולשים מאת בוגרי The Yanar Institute for Studies in Marriage & Family Counseling

כניסה למשתמשים 28/09/2021 כ"ב תשרי תשפ"ב

רוצה לקבל עדכונים ממגוון התוכן של מרכז י.נ.ר?

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130