בת שבע (שירל) סולומון , M.S.W | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 31/03/2023 ט' ניסן תשפ"ג
בת שבע (שירל) סולומון

בת שבע (שירל) סולומון , M.S.W

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130