התחלה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

התחלה

כניסה למשתמשים 18/06/2024 י"ב סיון תשפ"ד

הרה"ג אלחנן פרץ

התחלה

21.11.2011


להתחלה חדשה, לשינוי דרך, יש טעם רב ותועלת גדולה, ואף כשאדם נמצא במצבים ירודים של דכדוך ושפלות הנפש, יוצרת ההתחלה תנופה לצאת מתוך ההפכה לחיים חדשים ולשחר חדש.


ראש השנה מתחיל כנודע בתפילות ללא וידוי, תפילות בהן רק המלכת מלך מלכו של עולם, ללא סימני צער, ואדרבא יש מעלה לסימן טוב לאכול מאכלים מיוחדים, אכלו משמנים ושתו ממתקים, ורק אחר כך מגיע יום הוידוי הגדול, יום הכיפורים. וכל כך למה, ומדוע לא נתחיל את השנה ביום הכיפורים, בוידויים, ורק אחר כך יבוא ראש השנה.


התשובה היא, "ההתחלה". רצו חז"ל כי תחילת השנה תהיה התחלה של תקווה, של סימן טוב, של התרוממות רוח, או אז כאשר אדם פותח כך את השנה יש לו סיכוי להתרומם מעל הארציות, להגיע לפסגות רוחניות, ואז יכיר בחטאיו ויתוודה עליהם ביום הכיפורים. לו יתחיל אדם את השנה מתוך יגון וצער על חטאיו, שמא יאבד את התקווה להצלחה. הרי לפנינו כי יש להתחלה חדשה ערך ויש להתחיל אותה עם תפילה לבורא עולם.
כפי המקובל מרבותינו להתחלה יש את שלושת היסודות הבאים: "עצירה", "בניין", "תקווה". ושלשתם עמודי תווך בהנהגת האדם.


"העצירה": כאשר אדם קובע גבול ובו הוא עוצר ממהלך הרגלו. אדם מתהלך באדם עם הרגלים גרועים והנהגות כעורות, חוסר סבלנות, גילוי עצבנות, הרגלי תאווה, התמכרויות, ור"ל מי שנעשו לו איסורי תורה כהיתר והוא מזלזל במצוות או בכבודן של הבריות. התחלה היא הזדמנות עבורו לעצור, לשים מחסום, "קו אדום", כלשון העם, לצורך ההתחלה החדשה. מהניסיון, יש קושי עצום לקבוע דרך לצאת מהרגלים רעים, בלתי שימוש בשיטות של גדר וסייג המוזכרות בדברי חכמנו, שרבים עשו והצליחו על ידם. (וראה יו"ד סי' ר"ג בסופו).


"הבניין": התחלת דרך היא אמצעי טוב לבניין. כאשר אדם קובע לעצמו תהליך בו הוא מחל לטפס מעלה בדרגותיו הרוחניות, קובע דרך להשיג ולהצליח. אמר לי מו"ר הגרח"פ שיינברג שליט"א מה פשר האמרה "כל ההתחלות קשות", והלא הרבה התחלות רבות נעימות הן ונעשות מתוך שמחת הלב. וביאר: התחלה שיש בה את סוף המעשה בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, והיינו תחילה שבה אדם קובע מטרה ולוקח עול על עצמו להגיע לאותה מטרה היא התחלה קשה, אבל התחלה אמיתית היא. הווה אומר יקבע אדם דרך וייקח עול עצמו להגיע למטרה בסוף הדרך.


"התקוה": ההתחלה מפיחה תקווה. אדם בדמיונו שמח לצעוד בדרך שתיתן לו חיים, כאשר הוא מרגיש  שנמצא במקום חדש ולא במקום הקודם. מחשבתו היא מה שהיה לא יהיה, אני ניצב על דרך חדשה וזה מפיח בו חיות. הנה כי כן, יש לנצל את התקווה של השנה החדשה, התחלת לימודים, לפתוח דף חדש כדי לרומם את עצמנו וסביבתנו.


נתבונן מהם הדרכים בהם יש להשתמש כדי שההתחלה תהיה מנוף טוב להמשך טוב:
- לחשוב אחרת: מקובלת אמרה זו בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל, לחשוב מחשבה שונה בשביל לצאת מהקיבעון המחשבתי. אם אדם מוצא את עצמו בדרך לא דרך, בירידה, בנפילה, בהתנהלות לא נכונה, יש צורך לחשוב מחשבה שונה לגמרי לצורך היציאה מתוך ההפיכה. שינוי בתפיסה נתן למשפחות רבות את השלווה ואת שלום הבית. כאשר הבעל או האשה הבינו כי התנהגותו של הצד השני נובעת ממניעים שהם דפוסי חיים וטעויות יסוד ולא מתוך שנאה, או אז שקטה נפשם ביודעם כי אין כוונת זדון לבן הזוג, אלא ההתנהגות בלתי נשלטת ודפוס מחשבה המונח אצלם. הנה כי כן לחשוב אחרת על דרך החיים, על הדברים החשובים באמת, זה הנותן כוח לשינוי. הווה אומר כי המעוף והמחשבה המיוחדים והשונים יש להם ערך בשינוי דרך ובדרך חדשה.


- מוסר: כדי לשנות קיבעון במחשבה יש צורך בהתבוננות ובלימוד המוסר. גם דברים פשוטים ויסודות ברורים הנמצאים לכאורה לידינו, לא נראה או נחוש אותם בלתי לימוד מוסר והתבוננות. הרלב"ג כותב על הפסוק "דאגה בלב איש ישחנה", וזה לשונו: "כי הדאגה איננה אלא שיגעון". ומה השיגעון, חוסר התועלת בדאגה והיותה משפילה את האדם ואת בריאות גופו ונפשו, ומחשבה כזו דורשת מוסר רב והתבוננות, ולולי מוסר, האדם דש בעקביו יסודות פשוטים וברורים. וכבר הדריך אותנו בעל ה"מסילת ישרים" כי יש צורך לחשב חשבונות ממש כפי שאדם עושה בעסקיו ולבחון את דרכו כל יום פעם אחר פעם, לבקר את מעשיו.


- יעוץ: תשועה ברוב יועץ, והחשיבו חז"ל את ה"ישיחנה לאחרים". השמיעה היא כוח אדיר. כאשר אדם נוטל עצה, מכון את דעתו וליבו ואז נפשו שוקטת, ובפרט הנוטל עצה מן הזקנים לא נכשל. ומקובל בשם הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל כי אף אם אדם ייטול עצה מפשוטים ממנו ואף אם ייוועץ עם כמה אנשים תצליח דרכו ע"פ הפסוק הנזכר לעיל.


- חוזק בעבודה: יקבע אדם לעצמו כי כאשר מתחיל הוא מחדש וקובע דרך ונתיב טוב לעצמו, שיהא הדבר הזה חזק אצלו ולא יסור ממנו. הרבה אנשים החלו התחלות חדשות וחזרו לרדת למצבם הראשון. התחלה חדשה צריכה להיות דבר מיוחד שכאשר אדם נכנס אליו, קובע בליבו להשקיע כוחות כדי לקיים את אשר קבע לעצמו.
ייתן ד' ונזכה ללכת בדרכים טובות וישרות ולהצליח לעלות בסולם הדרגות של העבודה הרוחנית.
המאמר לרפאותו של הרב אביחי נחום שליט"א בתוך שאר חולי ישראל.

תגובות

מאמר זה דורג ב:

דעתכם חשובה לנו! הגיבו ודרגו גם אתם:

כל הדירוגים

23/08/2015
13/09/2023

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130