אילן בן שבת | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 03/03/2024 כ"ג אדר תשפ"ד
אילן בן שבת

אילן בן שבת

חילוק בין נשים לגברים בעניין חזרה בתשובה על יחסים

שלום רב, האם התורה "מקשה" יותר או מתייחסת באיזשהו אופן אחר לאישה שחטאה מאשר לגבר ? בבקשה תשובתכם כפי שהתורה מתייחסת ללא כחל ונסיונות לייפוי. השאלה לא נשאלת ממקום קנטרני אלא ממקום שרוצה את האמת אם התורה מתייחסת לזה יותר בחומרה אנא רישמו את זה. (כדי לקבל את האמת אציין שלא מדובר חלילה וחס בשאלה על עצמי הדיון הוא תיאורטי )

כל כבודה בת מלך

ובכן ניתן למצא בתורה הפליה בחומרת העונש כלפי אישה יותר מן האיש  כגון באישה שזינתה או נסתרה תחת בעלה או "ובת איש כהן"שדינה בשרפה" ואין בועליה בשרפה -תוס' גיטין  

אך דווקא נתוך כבוד ויוקרה כלפי היצירה המושלמת הנקראת אישה {משא"כ הגבר שעליו להשתלם ולהשלים כדי להגיע לתיקונו} שעשה אותה בוראה כרצונו 

ולכן כשהיא כמעט זנתה או זנתה  אז הקלקול הוא הרבה יותר חמור ומזוויע מביש ומלוכלך לפי שאין דומה עבד שטינף לבן מלך שטינף 

ובמישור האישי כל אחד יכול לחוש את זה בדימיונו כיצד הוא ינהג וירגיש אם ח"ו בנו מטנף או בתו רחמנא ליצלן 

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130