מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 14/08/2020 כ"ד אב תש"פ
יורם מרדכי

יורם מרדכי

קבלת קהל

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130