מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 26/09/2021 כ' תשרי תשפ"ב
מירל בן הרוש

מירל בן הרוש

קבלת קהל

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130