מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 07/05/2021 כ"ה אייר תשפ"א
מאיר קאבר

מאיר קאבר

קבלת קהל

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130