אברהם מרדכי סגל | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה