facebook youtube google

כל המבזקים

כנס רבני בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" | כתבה מאת | 28.03.2022
בשעה טובה - סיום קורס רבנים באילת | כתבה מאת | 09.05.2022
מרכז י.נ.ר - גוף מוכר ע"י לשכת המאמנים | כתבה מאת | 22.05.2022
בשעה טובה קורס רבני קהילות באור יהודה הסתיים בהצלחה | כתבה מאת | 11.07.2022
חכם לב ייקח מצוות – החכמה שבעשיית המצוות - מאמר לפרשת בשלח | מאמר מאת 79976 | 31.01.2023
מסירות נפש מוטלת על כל אחד ואחד - מאמר לרשת וארא | מאמר מאת 79976 | 19.01.2023
DBT - השתלמות מקצועית | | 16.10.2013
סדנת אופ' | | 14.12.2017
"מתמודדים ביחד": זה מה שתענו לילדיכם | | 05.05.2021
השתלמות מקצועית וייחודית בנושא טראומה ופגיעות | | 27.06.2021
התבניות שלך לחיים הם נכונות אתה בניתה אותם, עכשיו נשאר רק למלאות… | | 01.01.0001