facebook youtube google

כל המבזקים

פורום מנהלי תכניות הכשרה של אגף שפ"י במשרד החינוך מתארח במרכז י.נ.ר. | כתבה מאת | 06.01.2020
ישיחנה - הזכות לא להתמודד לבד | כתבה מאת | 23.01.2020
ובחרת בחיים | כתבה מאת | 25.02.2020
סיום מרגש של לימודי סופרויזן | כתבה מאת | 26.02.2020
koronatime# | מאמר מאת 66162 | 18.03.2020
מיומנויות בגישור | מאמר מאת -1 | 18.03.2020
השתלמות מקצועית בנושא הפרעות קשב וריכוז | | 16.07.2015
יום עיון למדריכי חתנים / כלות | | 09.11.2016
הרה"ג חכם שלום כהן שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה מחזק את ידי מרכז י.נ.ר | | 25.11.2019
בית הדין "שערי הלכה ומשפט" מרחיב את פעילותו | | 26.11.2019
ייעוץ נישואין - דיני נפשות! | | 01.01.0001