facebook youtube google

כל המבזקים

כנס רבני בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" | כתבה מאת | 28.03.2022
בשעה טובה - סיום קורס רבנים באילת | כתבה מאת | 09.05.2022
מרכז י.נ.ר - גוף מוכר ע"י לשכת המאמנים | כתבה מאת | 22.05.2022
בשעה טובה קורס רבני קהילות באור יהודה הסתיים בהצלחה | כתבה מאת | 11.07.2022
אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה - מאמר לפרשת שמות | מאמר מאת 79976 | 12.01.2023
בדרך שאדם רוצה לילך גם רוח הקודש כמוהו - מאמר לפרשת ויגש | מאמר מאת 79976 | 29.12.2022
השתלמות מקצועית למדריכי חתנים וכלות | | 09.11.2016
השתלמות לטיפול בטראומה ופחד קיומי | | 23.04.2023
"מתמודדים ביחד": זה מה שתענו לילדיכם | | 05.05.2021
השתלמות מקצועית וייחודית בנושא טראומה ופגיעות | | 27.06.2021
"האם הגבר והאישה מתאימים?" | | 01.01.0001