facebook youtube google

כל המבזקים

כנס רבני בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" | כתבה מאת | 28.03.2022
בשעה טובה - סיום קורס רבנים באילת | כתבה מאת | 09.05.2022
מרכז י.נ.ר - גוף מוכר ע"י לשכת המאמנים | כתבה מאת | 22.05.2022
בשעה טובה קורס רבני קהילות באור יהודה הסתיים בהצלחה | כתבה מאת | 11.07.2022
בונים חוסן זוגי | מאמר מאת -1 | 31.12.2023
יחד באהבה ובאמונה ננצח | מאמר מאת -1 | 31.12.2023
סדנת אופ' | | 14.12.2017
השתלמות בעקרונות הטיפול הדינמי | | 14.08.2024
"מתמודדים ביחד": זה מה שתענו לילדיכם | | 05.05.2021
השתלמות מקצועית וייחודית בנושא טראומה ופגיעות | | 27.06.2021
משמעות 'הר סיני' בגילום קן הזוגיות(פרשת בהר | | 01.01.0001