facebook youtube google

כל המבזקים

מהפכת הלימודים במגזר החרדי | כתבה מאת אריאלה פישר | 14.09.2017
תפקיד ההכנה לנישואין | כתבה מאת שונמית דרעי | 12.11.2017
שיתוף פעולה בין "מגן לחולה" לאגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל. | כתבה מאת טל נחום | 20.11.2017
הכנס השנתי הראשון של אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל | כתבה מאת יהודית קצין | 21.11.2017
התהליכים הנפשיים והחברתיים בקרב בעלי תשובה | מאמר מאת 38266 | 03.09.2017
אני-אתה – אנחנו | מאמר מאת 34674 | 03.09.2017
סדנת טיפול בצבעים | | 10.03.2016
סדנת סגנונות תקשורת | | 28.02.2018
פגישת רב מרכז י.נ.ר עם הרה"ג דוד בצרי | | 03.08.2017
"נעמיק את השת"פ בין מרכז י.נ.ר לאוניברסיטה הפתוחה לתועלת התלמידים החרדים" | | 17.08.2017
ייעוץ נישואין - דיני נפשות! | | 01.01.0001