facebook youtube google

כל המבזקים

כנס סיום קורס פראקטיקום בגישור מחזור 13 | כתבה מאת חפצי אברהמי | 22.05.2019
לחיים לירושלים | כתבה מאת אוריאל בלמס | 02.06.2019
מיזם מדהים שיצא היום לפועל - קורס מנהיגות משפחתית לרבנים צבאיים | כתבה מאת טל נחום | 18.06.2019
הרב המקובל שר שלום נחמני מחזק את ידי מרכז י.נ.ר | כתבה מאת טל נחום | 20.06.2019
תורת הצמצום - עקרונות גישת הפסיכולוגיה היהודית | מאמר מאת 58708 | 23.05.2019
שנים אוחזין בילד: תהליך של תיאום הורי לישוב סכסוכים ביו הורים גרושים | מאמר מאת 45119 | 22.01.2019
סדנת ממבט שני - התמודדות בנישואין שניים ומורכבים | | 03.12.2015
השתלמות מקצועית בנושא הפרעות קשב וריכוז | | 16.07.2015
התכנית הלאומית לשלום המשפחה | | 14.02.2018
פתיחת לימודי דולות ומדריכות הכנה ללידה - בואי ללמוד את המקצוע הנשי הבא! | | 08.07.2018
ייעוץ נישואין - דיני נפשות! | | 01.01.0001