facebook youtube google

לימודים באמצעות האינטרנט

הכל על לימודים מרחוק: היסטוריה, בארץ ובעולם, יתרונות וחסרונות

אצלנו במרכז י.נ.ר

מערכת הלימודים מרחוק הינה מערכת מתוקשבת המיועדת לתושבי חו"ל המעוניינים ללמוד את תחומי ההכשרה המוצעים במרכז.

הלימודים מתבצעים על ידי האינטרנט, הן על ידי האפשרות לצפיה בשיעורים המתקיימים במרכז און - ליין, הן על ידי צפיה בשיעורים מוסרטים, והן על ידי קבלת חומרי לימוד, עזר והעשרה.

התלמידים מחוייבים לעמוד בדרישות הקורס, ככל תלמיד מן המניין ובנוסף לכך, להגיש מערכי סיכום על כל שיעור בתכנית.

לתלמידים הלומדים מרחוק מתקיים פורום לשאלות ותשובות, בו חברים תלמידים הלומדים בכל הקורסים שנלמדים מרחוק, רבני התכנית ורכזי הרישום