facebook youtube google

פורום שאלות לגולשים מאת בוגרי מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה

 נישואין ומשפחה

שאלות הקשורות לתחום הייעוץ הזוגי: תקשורת, קונפליקטים, משפחות המוצא ועוד

 לקראת נישואין

שאלות בנושאי שידוכים והכנה לחיי נישואין

 ייעוץ נפשי

שאלות אישיות, רגשיות ונפשיות

 הנחיית הורים

שאלות בנושאי בעיות רגשיות אצל ילדים' הנחיית הורים, ילדים בסיכון ועוד

 אישות ופריון

שאלות הקשורות לבעיות בתחום האישות והפריון

 רבנים משיבים

שאלות בהלכה ובהשקפה בתחום המשפחה

 כלכלת המשפחה

ייעוץ בנושאי ארגון ניהול וכלכלת משפחה

 גישור משפחתי

שאלות בתחום גישור כללי, משפחתי, יישוב סכסוכים וגירושין

 בתי דין רבניים

שאלות הקשורות בעניינים משפטיים והלכתיים בבתי הדין הרבניים

 Ask the expert

Forum for English Speakers
מנהל הפורום: אריאלה פישר ,

 מרכז י.נ.ר

פורום מיועד למתעניינים, לתלמידים ובוגרים של מרכז י.נ.ר והאוניברסיטה הפתוחה

רוצה לקבל עדכונים ממגוון התוכן של מרכז י.נ.ר?