facebook youtube google

תגית סערת רגשות

 למה זה קורה להם? אנשים אלימים מדי
fotolia

למה זה קורה להם? אנשים אלימים מדי

אלימות היא תופעה ידועה ולצערנו אף שכיחה בכל חברה, יש דפוסי התנהגות חברתיים כאלו ואחרים, חלקם באים לידי ביטוי באופן אלים וקיצוני, וחלקם מתון יותר. 

טליה ילדה מקסימהה לומדת בכיתה ג', היא מגיעה מדי יום  מטופחת וערוכה ליום הלימודים.  אך ניכר עליה כי היא אינה שמחה, משהבחינה המורה כי העצב המשתקף מעיניה של טליה, מחייב ברור, נישגה אליה  וקראה לה לשיחה היא ניסתה לדובב אותה עד שהצליחה לדלות ממנה את המשפט  הבא: " אני מפחדת על אמא שלי, לא רוצה שייכאב לה" מברור קצר עלה כי אביה מפעיל כוח פיזי מדי פעם על האם, וכי טליה ואחיה עים לכך, אמנם האלימות בביתם אינה אלימות על בסיס קבוע, אך המראות הרשים הללו לעיתים, השפיעו על טליה באופן משמעותי, והיא חרדה לאמה. 

****

גילה אישה באמצע שנות השלושים לחייה, היא עובדת בגן ילדים וחוזרת לביתה מדי יום בשעה קבועה, בעלה אמנם בעל טוב אך הוא אינו מסכים כי גילה תצא מבית ללא אישור ממנו להופעתה החיצונית, גילה אינה יכולה לצאת עם חברותיה, ומחוייבת לחזור מעבודתה בשעה היעודה. שינוי קל מלוחות הזמנים, או אי ציות לתנאי הבעל גורר את הבית למריבה קשה, מה שגילה אינה רוצה היא נמנעת, שותקת כואבת וממשיכה את חייה. 

***

שני המקרים הנ"ל מציגים מתווה ברור של אלימות פיזית וריגשית, עדות לאלימות  כשהצופה הנפגע הוא ילד, ואישה הסובלת מאלימות מילולית ע"י הפעלת  סמכות נוקשה מצד הבעל...ושותקת.

תופעת האלימות נכנסה למודעות באמצע שנות ה-60, מאז הבינו כי מודל חיים באופן בו האחד מפעיל כח על השני אינו בריא. האלימות לבשה צורה, יותר מודעות לתופעה אך עדיין נתפסת כסוד סמוי שצריך להחביאו מעייני החברה. אמנם אין צורך להכריז עליו בחוצות אך יש צורך לטפל בה,'באלימות' באופן מיידי. עלהנפגע לאזור אומץ לפנות ולבקש עזרה באמצעות טיפול משפחתי שייתן לו כלים לצאת מהמצב הזה בעצמו, ולעזור לבן זוג האלים להבין ולטפל בעצמו.

נשים ואנשים, הכלואים במצב של אלימות מילולית או פיזית אינם שמים לב כי הם במעגל שאינו בריא עבורם, הרבה מהנפגעים עסוקים בלשרוד ולתרפד את חייהם על מנת להשיג שקט, להתגונן, או לא להרגיז כביכול את בן הזוג האלים, ואינם משקיעים את האנרגיות שלהם בלטפל במצבם. 

לאלימות יש שמות רבים - אלימות רגשית, רוחנית, חברתית, כלכלית, שימוש בילדים, ניצול המעמד הגברי, ואלימות פיזית. אלימות במשפחה היא תופעה חוצת מגזרים, לכן חשוב מאד להיות מודע ולטפל, בהרבה מהמקרים זה מציל חיים