facebook youtube google

תגית נטישה

הפחד מהזיקנה - נטישה
fotolia

הפחד מהזיקנה - נטישה

אדון כהן בן ה- 86 הגיע לבית החולים עם דלקת ריאות הוא כבר שישה חודשים שוכב במיטת חוליו, הריאות שלו בנסיגה והרופאים מתקשים למצא פתרון לנוזלים המצטברים בריאותיו. הוא סובל. אבל הוא סובל יותר מהבדידות. 

לאדון כהן היה הכל בחייו הוא אדם אמיד היתה לו משפחה נהדרת אישה ובן יחיד שהיה משוש חייו. כל חייו של כהן היו מוקדשים למען אישתו ובנו. עד לאותו יום שבו נאמר לו כי אשתו ובנו שיצאו לקניות לא ישובו לעולם. נהג משאית שנרדם על ההגה, ושם קץ לחייו ולחיי משפחתו היקרה לו מכל של מר כהן. 
 
הוא לא התאושש מאז ולא הצליח להקיים משפחה, הוא נשאר לבדו, הצער כרסם בו מידי יום. במקביל הוא מצא את עצמו משקיע כל כולו בעבודה ללא גבולות זמן, כהן הפך לאדם עשיר ובעל אמצעים. הוא תרם בעיקר את כספו להחזקת תלמידי חכמים.
 
 והנה עכשיו הוא שוכב בבית חולים לבד, אישתו ובנו מלווים אותו בזכרונותיו, והוא חושש מה יהא עליו. 
 
פחדיו של מר כהן באופן מסויים מובנים, אך אלו הם פחדים הקיימים גם בליבם של אנשים בעלי משפחות, הפחד מהזיקנה ממה יהא עלי? ואיך זה ייגמר? נמצא אצל כל אדם מבוגר. 
 
הסיטואציה הטראגית של מר כהן מביאה לידי ביטוי פחדים בשל מצב שנוצר לו בחייו, ואילו אנשים רבים בעלי ילדים ומשפחה גם נתונים תחת אותם פחדים. כל גיל מלווה בפחדים שלו, פחדים מסוג נטיישה בדידות קיימים אצל מבוגרים בצורה מוגברת, לכן כדאי להקל עליהם לתת להם את התחושה שאתם איתם ובשבילם .