facebook youtube google

תגית נשים

אישה מצליחה? יש סיכוי שיאהבו אותך פחות
fotolia

אישה מצליחה? יש סיכוי שיאהבו אותך פחות

היתרון הזה בא לידי ביטוי בהרבה צמתים בחייה של האישה. הוא נחשב הכלי החזק ביותר שניתן לה על מנת שתוכל לנהל את ביתה בחכמה. ההקבלה בין חכמת נשים בנתה ביתה, לבינה יתירה. היא בדיוק התבנית של התשובה והשאלה. חכמת נשים בנתה ביתה? בעזרת הבינה היתירה שניתנה לה. בעזרת הבינה כתוספת לחכמה יכולה האישה לנהל את ביתה בצורה מושלמת.

מה קורה שאישה חכמה, נבונה חכמה ומוצלחת?

נתונים אלו לכאורה נראים מעולים אך יכולים לעמוד לה לרועץ במישור החברתי. נשים רבות נתקלות במחסום העוינות כלפיהם כאשר הן הופכות להיות מוצלחות. העוינות באה משני המינים גברים ונשים.

למה דווקא נשים? 

נשים מוצלחות נתפסות כמאיימות, יהירות, ומנותקות בעיני החברה. הבעיה היא בעצם בעיני המתבונן, הפחד מאדם מוצלח העומד מולך נובע בדרך כלל מחוסר ביטחון ומתחושת חוסר אונים לניצב מולו. תחרות, קינאה כמובן שבעצם באה כשלב השני לתחושות האיום.

הגברים נתפסים כחכמים יותר

חכמתו של הגבר תפסה את מקומה ללא עוררין במקום הראשון ביחסי המעמד החברתי, האישה שאמורה לגדל את ילדיה, ולהיות קשורה יותר לביתה מביאה לידי ביטוי את חכמתה ובינתה במרחב הטיבעי לה. כאשר היא יוצאת מגבולות ביתה והופכת למוצלחת גם בשטחים שהגבר נתון בו היא מהווה איום לכן הפחד מנשים בתפיסה הגברית הוא טבעי לחלוטין בשל ההבדלים במבנה האנושי.

אצל נשים הסיפור שונה אך עתיק יומין: 'אין אישה מתקנאת אלא בירך חברתה'. הרצון להיות האישה המיוחדת הנבדלת קיים בטיבעה המולד של האישה, עם עבודת מידות והסתכלות נכונה על הדברים ודגש על ה'אני שלי' במקום של חברתי. גישה זו יכולה להפרות נשיים רבות לנתב את התחושות השליליות ולייעל אותם לאנרגיה חיובית יותר.