facebook youtube google

סדנא - כוחה של מילה

מהלך ההרצאה:

הקדמה: סקירה ע"פ המקורות בנושא: הכוונה לזוגיות.

נושאים בהרחבה:

• חוזה בלתי כתוב בזוגיות.

• כוחה של מילה:

   -בחירתה המיוחדת.
   -המשמעות הרגילה או קונוטציות של המילה.
   -אינטואציה.
   -הפסיכואנליטיקה וכוחה של מילה.
   -השפעת המילה על הפיזיולוגיה ועל הטבע.

• עקרונות השיחה: נושא סמוי והערות תומכות.
שפת הגוף והתאמתו למסרים סמויים.
המישור המילולי והבלתי מילולי.
איבחון מסרים ע"פ החושים   
האדם הויזואלי, האנזיטורי, הקינסטטי ומסקנות.

• התקשרות זוגיות ומיניות
מניות וזוגיות תגובת מחקרים ומסקנות.


ההרצאה תועבר בצורת סדנא ע"י הרב מלכה אשר מנחה נישואין ומשפחה מגשר משפחתי ויועץ חינוכי בעל תאר M.A.

מחזורים

 • מפגש סדנא, 13/05/2008, ירושלים

  קהל מוזמן: נשים בלבד 1
  : הנרייטה סולד 47, ירושלים
  27,20,19,12
  02-6321603 sadnaot@ynr.org.il
 • רישום

  נא למלא פרטים ולשלוח. נציגנו יצרו עמך קשר בהקדם.


  *