facebook youtube google

סדנא - איש ואישה ומה שבינהם

איש ואשה –ומה שביניהם

מטרת הסדנא: להראות כיצד ניתן לבנות את הגשר בין איש לאשתו למרות ובעזרת הניגודים ביניהם,   
                    ע"י הכנסת השכינה לבית..

מפגש ראשון

א. "אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא ...
     הבאת שלום בין אדם לחברו
....(מסכת פאה) 
     ובין איש לאשתו..."  (אחד מנוסחי התפילה)
    
     שלום בין  ניגודים – מלכתחילה: מעלתו המיוחדת של השלישי.
                              העולם בנוי מניגודים על מנת שנאחד ביניהם בעזרת הגורם השלישי: התורה.
 
 השלבים: (הבסיס – ספור הבריאה)
         1. בין אדם לעצמו: אֲדמה  - אֶדמה לעליון: ניגודים שיוצרים שלמות.
                          שלום בין הנפש הא-לוקית  לנפש הבהמית .
         2. בין אדם לחברו:  אדם – חבר: חיבור ניגודים.
                              מצוות אהבת הרֵע  
         3. בין איש לאשתו:  ".. לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת." – נשמה אחת בשני גופים,
                                    שניהם ביחד  יוצרים שלמות.
                               
ב. מה בין איש לאשתו:

    תיקון המידות – גשר בין איש לאשתו
    "עזר כנגדו" – העזרה שבשוני
    "אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו" (תהילים קכ"ז)
    "וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה
       ונותנים באהבה רשות זה לזה" (מתוך ברכות שמע)


מפגש שני

דרכים להתמודדות עם אירועים בין איש לאשתו מחיי היום יום יום.
 עבודה בקבוצות ומשחקי סימולציה

מחזורים

 • מפגש סדנא, 25/03/2008, ירושלים

  קהל מוזמן: נשים בלבד 1
  : הנרייטה סולד 48, ירושלים
  12,19, מתחנה מרכזית- 20- לניקרגואה.27-לרחוב הנרייטה סולד
  02-6321603 sadnaot@ynr.org.il
 • רישום

  נא למלא פרטים ולשלוח. נציגנו יצרו עמך קשר בהקדם.


  *