facebook youtube google

סדנא - השבת כמנוף להעצמה זוגית אישית ומשפחתית

"מנוחת אהבה"  - השפעת השבת על חיי הנישואין, על פי חז"ל.
         
מועבר ע"י נחמה גרוס, מנחת נישואין ומשפחה.


• ע"פ חז"ל, בשבת מתהווה ומתגלה תמצית הקשר הזוגי.
הדרכות חז"ל גלויות וסמויות, מכוונות את מערכת הנישואין לגישה מערכתית בכלל, ובמיוחד בשבת, יום המכוון לזוגיות.  ("אמרה שבת לכל יש בן זוג רק לי לא נתת בן זוג..."  ב"ר  יא  ט).
• איש ואשה בערב שבת, "עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר".
• לבושים חדשים בערב שבת, עת פיוס.
• מהלך השבת כמהלך חתונה, (קידושין, נישואין, ייחוד), כשהדלקת הנר מקבילה לכיסוי פני הכלה.
• עונג שבת מצריך הכנה, מצד האיש ומצד האישה. (כל השבוע מכין לשבת)
• שלושת התנאים לעונג: א. בדבר שאינו קבוע. ב. דבר שטרחתי בו. ג. כשאין מנגד בנפש.
• בשבת "כל מלאכתו עשויה", גם ברוחניות. תחשוב טוב כאן ועכשיו. ("דמיון מודרך" ע"פ עצות חז"ל).
• "לעשות את השבת", איזון בין עשיה לרגיעה בקשר.
• שולחן השבת – מאפשר "סקירת מערכות" משפחתית, איבחון, וכלים מעשיים.
• התפתחות בקשר משבת לשבת, השראת השבת על הזוגיות שבימי החול.


ימים של חג – כמנוף בקשר הזוגי

אלול – זמן של רחמים, של פיוסין.
ימים נוראים – להתחיל מחדש בקשר.
סוכות – לשמוח יחד.

 

מחזורים

 • מפגש סדנא, 28/10/2008, ירושלים

  קהל מוזמן: נשים בלבד 4
  : הנרייטה סולד 48, ירושלים
  27,20,19,12
  02-6321603 sadnaot@ynr.org.il
 • רישום

  נא למלא פרטים ולשלוח. נציגנו יצרו עמך קשר בהקדם.


  *