facebook youtube google

מחקר הפרדיגמה של טיפול ה-פסיכותרפיה בהשוואה לפרדיגמת הטיפול בטכניקת ה- EFT -Emotional freedom Techniques

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 03/08/2017

שם הכותב

תקציר המחקר

העבודה עוסקת בהשוואה בין שתי פרדיגמות של שיטות טיפול פסיכולוגיות שונות מאוד אך בו בזמן דומות – האחת הפסיכותרפיה הקונבנציונאלית והשנייה השיטה החדשנית מטיפולי הפסיכולוגיה דרך האנרגיות ה- EFT. העבודה תסקור את הפרדיגמות השונות , שיטות העבודה , מטרותיהן , את היחס לרגשות ואת השימוש בתת המודע. כמו כן תעמוד העבודה על ציפיות המטופלים מהריפוי ותוצאות הריפוי , וכן, על מה זאת פסיכותרפיה בכלל ומה מביא לשינוי אצל המטופל. וכן , תעמוד העבודה על התוצאות של שתי שיטות הטיפול. מפאת היות שיטת ה- EFT שיטה חדשה בשטח הפסיכולוגיה שעדיין לא קיבלה הכרה אקדמית ורבים מאנשי האקדמיה מהססים מלהשתמש בה , הובאו פרטים המסבירים את גם המדע שעומד מאחוריה ואת ההיסטוריה שלה, כמו גם על ההיסטוריה של הפסיכותרפיה כדי להראות את הזיקה שבין השתיים. בחלקה האחרון תיערך השוואה בין שתי השיטות .