פורום רבנים משיבים בנושא שלמות המשפחה - נטילת תרופות פסיכיאטריות בשבת | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 18/06/2024 י"ב סיון תשפ"ד

פורום רבנים משיבים בנושא שלמות המשפחה - נטילת תרופות פסיכיאטריות בשבת

12/08/2021 11:50 שאלה: נטילת תרופות פסיכיאטריות בשבת

אדם בריא הסובל מחרדות, דכאונות, לחצים וכדו' ונוטל תרופות להפגת והפחתת הלחצים כדוגמאת קלונקס, ציפרלקס ודומיהם. האם ניתן ליטלם בשבת?

לשאלה זו ענו 2 מומחים

12/08/2021 11:54

תרופות פסיכאטריות בשבת

הרב אליהו בן סימון

מותר לקחת את התרופות הנ"ל כסידרן וכפי הצורך.

15/08/2021 10:12

נטילת תרופות פסיכיאטריות בשבת

הרב בראל צמח

נטילת תרופה בשבת נאסרה בגזירת חכמים מחשש של שחיקת סממנים. אמנם הפוסקים ביארו כי האיסור חל רק על מי שאינו חולה והוא מתחזק והולך כבריא אלא שיש לו מיחוש בעלמא. אולם אם הוא חולה, אף חולה שאין בו סכנה מותר לו ליטול תרופות. משכך, מאחר ולרוב אדם חרדתי/דכאוני נמצא בצער רב, דנוהו הפוסקים כנחלה בכל גופו ואין חלה עליו גזירת שחיקת סממנים. בנוסף, אם נוטלם באופן קבוע עוד בטרם השבת הוי סניף נוסף להקל בפוסקים. כמו"כ ישנם מן הפוסקים דסבירא להו דכלל אין שייך בזמננו גזירת שחיקת סממנים. כמובן שאם האדם נמצא במצב קשה יותר אזי הפרעה נפשית עשויה להיכנס לעיתים בגדר חולה שאין בו סכנה ולעיתים אף חולה שיש בו סכנה.

 

הרב צמח בראל נותן מענה בבית ההוראה בימים א' עד ה'

בין השעות: 18.00-20.00, 22.00-24.00

לפניות לבית הוראה: 02-6321628

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130