facebook youtube google

מחקר מובחנות ותפיסת תפקיד ההורה בקרב אסירים יהודים ונשותיהם הנמצאים בתהליך שיקום ובטיפול זוגי

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 02/08/2017

שם הכותב

אסף נהוראי

תקציר המחקר

רבות נכתב על השנים הראשונות בחייה של משפחה המאופיינות ברצון להתחלה חדשה ולבניית מסגרת תומכת.עם זאת זוהי תקופה המציבה אתגרים רבים וקשיים בלתי צפויים העלולים להקשות על הזוג המתמודד בדרכו להשגת מטרותיו.ללא ליווי של הזוג ולעיתים אף ללא הכנה מוקדמת של הזוג לתפקידיו עלולים שני בני הזוג למצוא עצמם לכודים במעגלים של עייפות,תסכול וייאוש העלולים להוביל לקשיים תפקודיים ובמקרים חמורים אף להזנחה ולהתעללות.