facebook youtube google

תגית חוק

המתת חסד או חסד של אמת?
fotolia

המתת חסד או חסד של אמת?

מנגד עולות שאלות מוסריות קשות, מדוע דווקא חולים סופניים בעלי כאב פיזי חזק, וכי כאבם הנפשי של חולי הדיכאון לא בעלי ערך והתחשבות? מדוע יש הבדל איפה בין כאב נפשי לכאב פיזי? השאלה העיקרית היא לא רק למה? אלא מתי הגבול הזה יחצה? מפני שזה עניין של זמן, כך חשבתי לעצמי. התשובה לא איחרה לבוא, לפני כמה ימים בלבד, אישרה מדינת בלגיה המתת חסד לילדים עם סרטן, ולראשונה, חולת דיכאון תקבל המתת חסד!
 
אם כך ,לעניות דעתי הבלגים צפויים לתור ארוך במיוחד של חולי דיכאון, מה שדרך אגב מוכיח שהם לא באמת רוצים למות אלא משוועים לעזרה, הרי מי שבאמת רוצה למות, לא חסר דרכים יצרתיות כיד הדימיון, מה יבינו אנשים אלו רגע לפני מותם מה הם יכלו במשימתם האחרונה? את הידיעה שוויתרו עליהם, שהמילה רצח מתחלפת בהמתת חסד? זה עובר בסדר, הרי שמדובר באותה גברת רק בשינוי הדרת.
 
והינה לנו עוד הוכחה מה קורה שהאדם מחליט מה טוב ומהו מוסרי, לפני 50 שנה, לפי חוקי האום, ערך החיים היה מעל לכול, אך היום שיש פיצוץ אוכלוסין אז המתת חסד והפלות זה טוב.
 
 אך טוב  זו שאלה שלא בני אדם יכולים לענות עליה, לא בני אדם שיש להם אינטרסים, רק זה שברא אותנו יודע באמת מה טוב ומה רע, מהו חסד ומהו רצח.
 
אז שלא נשלה את עצמנו לא מדובר בהמתת חסד, אלא ברופאים ששכחו את שליחות תפקידם ובחרו לשחק את תפקיד האלוקים. כל כך רצו להיות מלאכים ששכחו מה זה להיות אדם. וכל מה שנוצר מהם זה חיקוי עלוב, של מה שהם באמת יכלו להיות ובמקום מלאכים בדמות אדם,  קיבלנו  רוצחים בדמות רופאים.
 
 
בתי הדין הרבניים יועברו ממשרד המשפטים לדתות
fotolia.

בתי הדין הרבניים יועברו ממשרד המשפטים לדתות

במסגרת הפשרה שהושגה בתי הדין הרבניים יוערו לשליטת משרד הדתות, הוועדה למינוי דיינים תשאר בידי משרד ראש הממלה. ישהמצדדים בעד העברת בתי הדין בחזרה למשרד הדתות וישנם  המיצרים על כך.

איילת שקד שרת המשפטים, הביעה מורת רוח ואמרה כי מהיום כל החלטה בעינייני דת שאינה תתאים לבית היהודי תתקל בסירוב מטעמם. לטענתה בתי הדין היו צריכים להשאר תחת פיקוחה במשרד המשפטים.

בין המתנגדים ארגון אמונה שהגיש עתירה לבג"צ המתנגדת להעברת בתי הדין לשליטת משרד הדתות, לטענתם בתי הדין צריכים להשאר תחת פיקוח משרד המשפטים, ותחת מערכת המשפט הישראלית. אחת מההסתיגויות כי בית הדין תחת פיקוח הדתות יפלה נשים לרעה וכי תחת פיקוח משרד המשפטים מעמדם של הנשים נשמר באופן יחסי וסביר. לא כמו שהיה בעבר כי נשים היו צריכות להתמודד עם יחס נוקשה ומחמיר מטעם בתי הדין בפיקוח המשרד לענייני דת .

עוד הישג נוסף הוא כי מערך הגיור היוצא משליטתו של הבית היהודי ועובר למשרד ראש הממשלה תחת מסגרת אותה פשרה אף הוא ישתנה. התקנה שתיקן שטרן מהבית היהודי כי גיור ייעשה ע"י כל דיין שיבחר המתגייר-יבוטל, ויחזור לתקנות בית הדין תחת פיקוח משרד ראש הממשלה .

השיבה שופטינו כבראשונה? או חלוקת תפקידים הוגנת?

ההשפעה הניכרת והישירה תהיה על התא המשפחתי, חוק הגיור שבוטל יחזיר את היהדות ומשקלה הערכי למקום מכובד יותר, התנאים לגיור אמנם יהיו נוקשים יותר, אך הקביעה מיהו יהודי תהיה מנגד חדה וברורה. הקלות בלהתגייר נתפסת אצל רבים כאקט חברתי ומכיל. אל מנגד האחריות של ההגדרה מיהו יהודי כבדת משקל יותר ובעלת השפעה ישירה על אופיו של התא המשפחתי היהודי.