facebook youtube google

מחקר סקירה רחבה ומקצועית בתחום ייעוץ בחיי אישות

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 01/05/2014

שם הכותב

תקציר המחקר

לימודי מיניות הם לא דבר של מה בכך והם מקבלים נופך נוסף לאור העובדה שאנו מגיעים ממגזר דתי-חרדי שבנושא זה הצניעות יפה. היכולת לגעת בתכנים תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא, למרות החשיפה לתכנים שהם לעיתים קשים ונוגדים את אורח חיינו. ניסיתי להביא רצף של ידע קיים, שלעיתים רק מוכר וידוע בחדר הטיפול מאחורי דלת סגורה. היכולת להקשיב ולהכיל את המצוקה של האחר שיושב מולנו מבלי להביא את עצמנו הינו מיומנות חשובה בתהליך ההכשרה בתחום היעוץ המיני ובכל תחום שעובדים עם אנשים.