facebook youtube google

מדור אקטואליה במשפחה

שליטה בדחפים וניהולם

מאת שלום מרקוביץ 06/10/2016
תקציר:
החיים המודרניים מציעים פיתויים רבים. עולם הפרסום והשיווק מעורר ומפתה לצריכת מוצרים ושירותים, בלי קשר לצרכים האמיתיים שלנו. החנויות, הקניונים, המרכולים ואזורי הקניה מציעים נוחות ומאורגנים באופן מפתה. עולם זה בנוי על הבנת הדחפים האנושיים שלנו מתוך מטרה ברורה לעורר אותם ולהציע לנו פורקן עבורם. גם אמצעי התקשורת נגישים ומציעים חשיפה לעולם ומלואו, והפיתויים נהפכים לזמינים כמעט מכל מקום ועבור כל אחד. האם אנו נידונים, חלילה, לכישלון ומעידות אין סופיות או שיש בכוחנו לשלוט בדחפים אלוולמגרם?
שליטה בדחפים וניהולם
fotolia
ד תשרי | 06.10.2016

הניסיון הקליני מעיד כי לא מעטים האנשים אשר אינם מרוצים מיכולתם לשלוט בדחפים שלהם ולנהל אותם באופן ראוי ומושכל. טווח הבעיות והתחומים הוא רחב ביותר, החל משליטה בכלכלת הבית והימנעות מגלישה למצבים לא הגיוניים של חובות והוצאות, שליטה באכילה, ארגון הגיוני של סדר היום והחיים, ביצוע פעולות המזיקות לבריאות, וכלה בעניינים אישיים שאינם תואמים את אמונתו של האדם ואורח חייו.

המשותף לכל אלה היא תחושת מצוקה גדולה. המצוקה גוברת לא אחת מכיוון שהסביבה אינה מקבלת את החולשה ומבקרת אותה. במקרים רבים יחוש הסובל ביקורת עצמית כלפי עצמו ויחיה בתחושה שהוא עצמו כישלון. הוא עשוי לפתח אמונה בחולשתו וחוסר יכולתו, לחוות עצמו כמישהו שיש בו פגם באישיות ולחוש ייאוש וכעס עד כדי שנאה עצמית. היות וכולנו נוטים שלא לחשוף עד כמה שניתן את חולשותינו,הסובל בדרך כלל משוכנעכי הוא יחיד בעולמו בצרה זו וכי משהו אצלו לא נורמאלי

מצוקה זו גוברת כשבן הזוג, המשפחה או הסביבה הקרובה מתבטאים באופן מכאיב, גם אם מתוך כוונה טובה. המודעות של הסובל לכוונה הטובה ולאהבת הקרובים והחברים לא תמיד מקילה על התחושה הקשה כתוצאה מאותן התבטאויות, הבעות פנים ואפילו מבטים. כך נוצרת בעיה נוספת וכואבת מאוד כשהיחסים מתערערים ותחושות הבדידות והתסכול גוברים. במקרים רבים תחושות אלה גורמות למחשבות על גירושין, עזיבת הארץ, שינוי חברתי, עזיבת הקהילה, הישיבה או מקום העבודה ואפילו התנתקות מן המשפחה.

"האם יש לך יכולת לעבוד עם מישהו חלש אופי ועצלן כמוני?"– שואל האדם הסובל מקושי בארגון סדר היום. "האם אתה חושב שניתן לעזור לאדם חסר אחריות כמוני?"- שואל מי שסובל מחוסר יכולת לשלוט באכילה המסכנת את בריאותו עקב סוכרת והשמנת יתר, או מדחף לקניות. "כנראה שבגלגול קודם הייתי רשע ויצרי מאוד" – הסובל נכשל במחשבות החוזרות על עצמן ושאינן תואמות לאמונתו בתורה ומצוותיה. כך ניתן היה לצטט פונים נוספים שכולם חשים אומללים, מפוחדים וחסרי תקווה.

הפסיכולוגיה המודרנית מציעה מגוון שלם של גישות טיפוליות, המתמודדות עם קשיים מסוגים אלו. חשוב לפנות לאיש מקצועי, מתאים ומבין שינסה לרדת לשורש העניין באופן עמוק יותר, ולסייע למטופל לערוך שינוי יסודי באופן החשיבה, התפיסה וממילא ההרגשות שלו. גם במקרה שהסובל כבר ניסה עצות שונות ונדמה לו שהעניין ללא תקנה, סביר להניח שישנה אפשרות לעזור לו באמת.

העבודה תהיה, על פי רוב, להחליף את ההגדרות והתבניות שבאמצעותן האדם תייג את עצמו בהבנה עצמית אמתית. אם אדם הוא "חלש אופי", "עצלן", "רשע", "חסר אחריות" וכדומה, אין הרבה מה לעשות עמו. אך אם נחליף את ההגדרות המרחיקות אותנו מהבנת ואהבת עצמנו, בשיח נפשי עצמי ופנימי אמתי, נהיה מסוגלים להקשיב באמת למתרחש בעולמנו הפנימי. הגילוי של הנפש הטובה, שבה חנן אותנו הקב"ה, על כל מגוון הקולות והזרמים המפכים בה, חשוב ביותר והכרחי כדי שנוכל לארגן את האישיות שלנו להתמודדות עם הקושי ממנו אנו סובלים. לעתים תהליך זה לכשעצמו מספיק ומרפא. הוא עשוי להימשך זמן מה ותובע סובלנות, התמדה, התגברות על חששות מלגעת במקומות כואבים או מפחידים והתמודדות עם האמונות שלנו לגבי עצמנו, אך הוא חיוני ותורם לשינוי עצום בכל מעגל החיים שלנו. חשוב להבין כי אין למעשה תחליף לנפש שלנו. האישיות שלנו היא הכלי היחידי העומד לרשותנו באמת. הרבה מהאמונות השליליות שלנו על המבנה האישיותי שלנו, אם לא כולן, אינן אלא פירושים מוטעים והפנמות לא נכונות של קלט חיצוני סביבתי ששיבש את הדו שיח הפנימי וממילא לקח מאתנו את האמון ב"כלי העבודה המרכזי" שבו חנן אותנו ריבונו של עולם.

לפעמים להרגלים יש "כוח משל עצמם". במצב כזה הבנת העצמי לא תספיק. לעתים האגו בריא באופן כללי ואז ניתן לגשת ישירות לגישות קצרות מועד יותר ממה שתיארנו לעיל, לכן יפנה המטפל להתמודדות ישירה עם הבעיה, באמצעות טיפול באמונות היסוד, המחשבות והרגשות המזינות אותה באופן ישיר. אחת הטעויות הנפוצות, היא הניסיון להילחם במחשבות ובדחפים (ברגשות). מחשבה או דחף שאנו נלחמים בו לא יעזבו אותנו במהרה. יש לזכור כי מחשבה היא רק מחשבה והרגשה היא רק הרגשה. קבלת המחשבות וההרגשות במקום מלחמה בהן, יחד עם טיפול באמונות היסוד המזינות ומייצרות אותן, ויצירת ניסיון התנהגותי חדש יובילו לשינוי אמיתי ועמיד לטווח ארוך.

כאשר מופיעה ההרגשה המטרידה, הדחף, רצוי ללמוד לקבל אותו כעובדה, גם אם אין אנו מסכימים איתו או רוצים בו. עלינו להכיר כי במצבנו כך אנו חשים. יחד עם זה איננו חייבים לפעול עמו. הרגשה היא כמו גל. אם נוריד את ראשנו או נניח לה להרים אותנו היא תחלוף לה ותלך או שתרים אותנו ותניח אותנו במקומנו. אנשים רבים מופתעים כשהם מגלים שאורך הגל בדרך כלל הוא זמן קצר ועוצמתו על פי רוב אינה חזקה במידה שתשבור אותנו, אם אנו לא נאבקים בו ומקבלים אותו. חשוב לא לשקוע בהרגשה אלא למדוד את אורכה ועוצמתה. כך נצליח לא לטבוע בתוכה אלא להביט בה מבחוץ. חשוב שלא להפסיק את הפעילות שבה אנו שקועים בזמן שהדחף מופיע. ייתכן וכתוצאה מהדחף קצב הפעולה שלנו יואט אך אין להפסיק. יש לחזור על הפעולה עד שתסתיים ההרגשה. מצד שני חשוב להיות אופטימיים ולזכור שהתחושה עוברת ואינה נשארת לעולם. מאידך גיסא יש לצפות לשובה של התחושה שכן התדירות שלה תפחת רק לאחר שנתרגל שלא לפעול עמה, נלמד להאמין בכוחנו להתגבר עליה, ונשנה את אמונות היסוד שלנו.

התמודדות נכונה עם הבעיה מביאה ברוב המוחלט של המקרים לעזרה, הקלה וסיוע משמעותי. כשהבעיה נפתרת חשים לא אחת סיפוק, גאווה ותחושת עוצמה מבטיחה כלפי המשך החיים וההתמודדויות שהם צופנים בעבורנו. מעל לכך, סרה תחושה של מועקה ובדידות והאדם חש עצמו שוב שייך לזוגיות משתפרת, למשפחה טובה ולחברה שהוא היה רוצה להיות חלק ממנה.

נולדתם במטפלים?
יש בכם תחושת שליחות לסייע לאנשים ולחצם ממשברים?
פנו אלינו! 02-6321603 - באין מענה, ניתן להשאיר הודעה
שליחות ופרנסה במרכז המקצועי ביותר למגזר התורני!

כתבות אחרות

בשעה טובה קורס רבני קהילות באור יהודה הסתיים בהצלחה

בשעה טובה קורס רבני קהילות באור יהודה הסתיים בהצלחה

בטקס חגיגי ומרגש בברכת ראשת העיר גב' ליאת שוחט, ובמעמד רב העיר, הרה"ג ציון כהן שליט"א, ונציגות עובדי רווחה, הסתיים אמש קורס מנהיגות בקהילה לרבני העיר.

הקורס התקיים בשיתוף פעולה ייחודי בין מחלקת משאבי קהילה – אגף שח"ק, הרשות לביטחון קהילתי, מרכז קרן אור ומרכז י.נ.ר, שהיה אחראי על העברת ההכשרה.

הקורס, שכלל מיומנויות באיתור, זיהוי וסיוע בתחום הזוגי והמשפחתי, הועבר ע"י הרב אליהו בן סימון, יועץ נישואין ומשפחה, רכז התכנית להכשרת מדריכי נישואין במרכז י.נ.ר וראש בית ההוראה "שלמות המשפחה". זאת מתוך הכרה בערך וחשיבות רב הקהילה המשמש דמות מרכזית להענקת תמיכה והכוונה.

הקורס התמקד באיתור קשיים ובעיות בשלבים ההתפתחותיים של המשפחה, במרכיבי תקשורת, מאפייני טראומה ומשבר,  ובהענקת ארגז כלים להתערבות ראשונית והמשך ליווי לקבלת עזרה מקצועית במידת הצורך. הקורס פיתח וחידד את הידע וההבנה בנושאים רגישים אליהם נחשפים רבני הקהילה, והחשיבות של התערבות מקצועית ושיתוף פעולה עם גורמי הטיפול הקיימים בעיר.

"כרבני קהילות הבנו כמה אנחנו צמאים וזקוקים לידע מקצועי שיסייע לנו לפעול בקרב הציבור שלנו. הקורס נתן לנו מענה ותרם לנו מאוד. אנו מעריכים ומודים לכל הנוגעים בדבר ומקווים להמשך שיתופי פעולה מבורכים גם בעתיד", כך סיכם את הקורס אחד מהרבנים המשתתפים בו. "אנו רואים חשיבות רבה בהעצמת תפקידו של רב הקהילה כגורם משמעותי שיכול לסייע ברגישות ובאנושיות לאיתור בעיות והכוונה להמשך ליווי מקצועי ועל כן מברכים על ההכשרה הזו ומודים לכל מי שלקח בה חלק" כך סיכם הרה"ג ציון כהן שליט"א שיזם וקידם את ההכשרה.

מרכז י.נ.ר - גוף מוכר ע

מרכז י.נ.ר - גוף מוכר ע"י לשכת המאמנים

לאחר תהליך ביקורת ופיקוח, בשעה טובה, אושרה תכנית ההכשרה לאימון אישי במרכז י.נ.ר ע"י לשכת המאמנים.

גם בתחום האימון, אנחנו לא מתפשרים על איכות מקצועית. 

בשעה טובה - סיום קורס רבנים באילת

בשעה טובה - סיום קורס רבנים באילת

אמש הסתיים קורס רבנים בעיר אילת.
טקס חלוקת תעודות מרגש התקיים במעמד גזבר העירייה ויור המועצה הדתית בעיר.
הקורס, שהובל ע"י הרב אליהו בן סימון העניק לרבנים מיומנויות מעשיות להתערבות במצבי משבר בתחום האישי, הזוגי והמשפחתי.
הרב בן סימון שנסע כל שבוע עד אילת מסכם:

"מרגש להיות חלק מהשליחות של מרכז ינר ולראות איך החזון מתממש בפועל.  הענקת ידע וכלים מעשיים לרבני הקהילות בארץ ובעולם לזהות ולבצע התערבות ראשונית כלים בסיסיים להתערבות בנישואין ומשפחה מסייעים בחיזוק התא המשפחתי.
היה לי לכבוד, זכות וגאוה להוביל את ההכשרה באילת ופנינו להכשרה הבאה הנוספת באור יהודה".

כנס רבני בית ההוראה

כנס רבני בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט"

אמש התקיים כנס רבני בית הוראה "שערי הלכה ומשפט".

בכנס השתתפו למעלה מ 30 רבני בית ההוראה, ובכללם הרבנים הנותנים מענה בבית ההוראה למענה כללי לשאלות בהלכה, בית ההוראה לדיני ממונות ובית ההוראה הייחודי למענה בתחום קדושת המשפחה – בית הוראה "שלמות המשפחה".

הכנס, התקיים במרכז י.נ.ר, המפעיל את בית ההוראה, ובו נשאו דברים הרה"ג חגי שושן שליט"א, ראש בית ההוראה, הרה"ג שלמה בארי שליט"א, ראש בית ההוראה לדיני ממונות, הרה"ג אליהו בן סימון שליט"א, ראש בית ההוראה שלמות המשפחה, הרב דוד בן חי שליט"א, מנהל בתי ההוראה, בנוכחות מנכ"ל מרכז י.נ.ר, הרב מאיר שמעון עשור האחראי לכל הפעילות המבורכת.

בכנס הרבנים התעדכנו ודנו בחידושים והתפתחויות בבית ההוראה תוך חשיבה על שיפור, ייעול והגדלת המערך.

הרב בן סימון מסר הרצאה בנושא "הרב כמנהיג" – על תפקידו ואחריותו של הרב במענה לקהילה

הרב שושן והרב בארי מסרו הרצאה בנושא היבטים מעשיים במענה בבית ההוראה וכללי פסיקה.

לקראת חג הפסח בית  ההוראה פועל במתכונת מתוגברת ומעניק מענה בכל תחומי ההלכה והפסיקה.

לפניות לבית ההוראה חייגו: *2873

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

כתבה: רחלי עשור, עו"ס ומתנדבת במטיבתא

הכתבה נכתבה על בסיס מאמרו של דר אילן טל, פסיכיאר מומחה מנהל מרכז ד"ר טל PTSD "  - איך מזהים תגובה פוסט טראומטית? פוסט טראומה סימנים ודרכי טיפול", טיפולנט.

חג פורים עומד בפתח ונראה כאילו הרחובות לובשים חג: צהלות הילדים ברחובות, דוכנים עמוסים בתחפושות מקוריות, יין לעדי לא ידע, שירים, מסיכות ורעשנים...

מנגד אנו עדים לתמונות המחרידות של ילדים, נשים, גברים וקשישים תושבי אוקריאנה, הנמלטים מהריסות ביתם תחת כוחות הצבא הרוסי. גם בישראל, משפחות שלמות חרדות לגורל  יקיריהם באוקראינה. עבור אחרים, התמונות הללו מעוררות תזכורת כואבת לטראומות עבר המקוננות בקרבם מידי יום ולילה.

איך מתנהלים במציאות מורכבת זו שמחד, מזמינה ששון ושמחה, ומחד שוטפת אותנו  בחרדה קיומית? איך מתפקדים? חוגגים? חוששים? מסתירים?.

המציאות בחברה הישראלית, האיום הקבוע מהמדינות השכנות, אירועי הביטחון, מטחי הגראדים בדרום ובצפון וימי הזיכרון  הביאה חוקרים רבים להרחיב את העיסוק בהפרעות פוסט טראטמטיות.

מהי טראומה? כיצד נזהה אותה והאם היא ניתנת לטיפול?

הספרות המקצועית מדברת על כך שהחוויה הטראומטית באה לידי ביטוי במספר תגובות שכחיות:

העולם מפחיד - העולם נחווה פתאום מפחיד ולא בטוח. פחד או חרדה עשויים להחוות כתוצאה מהיזכרות באירוע הטראומטי, אבל לעיתים הם עשויים לצוץ "ללא הסבר".

חוויה חוזרת של אירוע הטראומה - מחשבות חוזרות לא רצויות שקשורות לחוויה הטראומטית או ממש החזרים (פלאשבקים) של האירוע, עד כדי חוויה כאילו חיים מחדש את האירוע הטראומטי. סיוטים הם גם תופעה שכיחה לחוויה הטראומטית.
קשיי ריכוז - נובעים מכך שהמוח עסוק בניסיון לעבד ולשחזר את האירוע הטראומטי ולכן לא מספיק פנוי על מנת לזכור ולהתרכז בחומרים חדשים.
הימנעות והתרחקות  מכל דבר שעלול להזכיר את האירוע הטראומטי (למשל, הימנעות משהייה במקום בו אירעה הטראומה) או מגורמים הקשורים באופן עקיף לטראומה. קרירות רגשית - נטייה להתרחק ממחשבות ורגשות כואבים ולפעמים גם ניסיון להימנע מכל רגש בכלל. מצב זה מונע אמנם מהאדם לחוש רגשות קשים אשר קשורים לטראומה, ואף משכיח את פרטי הטראומה לזמן מסוים, אבל גם חוסם את האפשרות של האדם להרגיש רגשות בתחומים אחרים. אנשים אלו נחווים כמנותקים רגשית, אדישים וחסרי רגש כביכול לסובבים אותם. האדם עצמו חש חסר רגש ולעיתים אף מכנה עצמו "חי מת".
דריכות ועוררות - כל גירוי קל מבהיל. מערכת האזעקה של הגוף פועלת שלא לצורך הרבה זמן. 
חוסר סבלנות ורגזנות - הדריכות הרבה, העייפות והמתח, תורמים לכך שסף התסכול נמוך יחסית. קל מאוד להתעצבן וקשה לסבול רעש, קונפליקטים ואי הבנות. "הפתיל קצר" והאדם נוטה להתפרצויות זעם, הרבה פעמים דווקא על האנשים הקרובים לו ביותר.
כעס - הכעס יכול להיות על עצמי - מדוע זה קרה לי, כעס על התגובה בזמן האירוע או על על התגובה עכשיו, אחרי האירוע.

אשמה ובושה - מחשבות אשמה ובושה יכולות לעלות בתגובה לאירוע הטראומתי, לאופן ההתנהגות בעת האירוע ולאחריו: "הייתי צריך להגיב כך ולא אחרת"...תחושות אלו מונעות לפעמים מהאדם להגיע בהקדם לקבל עזרה ותורמות לסבל מתמשך ומיותר.  
דיכאון - מצב רוח ירוד, תחושת חוסר תקווה, בכי תכוף, ייאוש, חוסר עניין בעתיד, חוסר עניין בדברים שבעבר עניינו, תחושה כבויה ואף תחושה כי אין בשביל מה לחיות, כולן תגובות שכיחות לאחר חוויה טראומתית.

פגיעה במשפחה ובזוגיות - הקושי לסמוך ולבטוח, הכעס וה"פתיל הקצר", דיכאון וכו' משפיעים על הקשר הזוגי ועל המשפחה כולה. 

מה ניתן לעשות?
חשוב לזכור כי התגובה לטראומה היא מאוד אישית. יתכן מצב בו מספר אנשים יחוו את אותו האירוע וכל אחד מהם יגיב אחרת. הטיפול בהפרעה פוסט טראומטית מגוון ותלוי  בגורמים שונים כגון: הזמן שחלף מאז הטראומה, האם היה אירוע בודד או טראומה מצטברת, מבנה האישיות של האדם, מידת המצוקה שלו וכדומה. הטיפול בטראומה כולל טיפול פסיכולוגי פרטני, זוגי ו/או משפחתי וכן במידת הצורך טיפול תרופתי.

 

לקבלת טיפול פנו אל מטיבת"א (מרכז טיפול במשפחה תורני-ארצי) 2837*

 

סיום לימודי נלפ מחזור 25

סיום לימודי נלפ מחזור 25

NLP - זה מה שזה אומר!

ללמד NLP זה לדעת שהתלמידות שלי הולכות לעבור מסע קסום של שינוי עצמי.
ללמד NLP זה ללמד כלים מדהימים לחיים, ליצירת תקשורת טובה יותר, להבנה טובה יותר של בני אדם ושל הדפוסים שלהם.
ללמד NLP זה לחשוף עולם קסום של תת מודע, להבין איך הוא פועל, ללמוד איך לעבוד איתו ועליו,
דרך העבודה עם התת מודע יוצרים שינויים מדהימים ועמוקים.
ללמד NLP זה הזכות להעביר ידע, ניסיון, כלים, תהליכים, טכניקות שעוזרות לאנשים לחיות חיים טובים יותר, מאושרים יותר ושלמים יותר.
ללמד NLP זה לגדל דור חדש של מטפלות עם הרבה רצון טוב לעזור, לב ענק וכלים פורצי דרך!

כך כותבת אורטל שור - לחיות בתוך אהבה, מרכזת לימודי NLP במרכז י.נ.ר
עם סיום הקורס.
30 תלמידות, יועצות ומטפלות מתחומים שונים שלמדו במשך שנה איך לעבוד עם חסמים רגשיים, טראומות וחרדות יוצאות לדרך.

מעוניינים ללמוד איך להוביל ולהשפיע? להיות דמויות משמעותיות בדרך לשינויים חיוביים בכל תחומי החיים? הצטרפו אלינו!

סיום לימודי ייעוץ נישואין - מחזור 68

סיום לימודי ייעוץ נישואין - מחזור 68

אמש הסתיים מחזור 68 בתכנית להכשרת יועצי נישואין ומשפחה בסניף י.נ.ר בפתח תקוה.
לאחר שנתיים של לימודים אינטנסיביים, בתקופה כל כך מאתגרת,
השתתפו התלמידים בכיתה ובזום בסיום מרגש שסיכם את הדרך שהם עברו בתקופה זו.
התלמידים, שכללו גם 3 רבני קהילות מחו"ל - ברזיל, בלגיה ווינה,
הודו למרצים, לצוות, לרכזת הרישום שליוותה את התכנית, ובעיקר למנהל התכנית, הרב אביחי כהן במילים מרגשות ומחזקות:
"עברתי מסע של התתפתחות והתבוננות, זה משהו שלא משאיר אותך אדיש"
"עוד לא סיימתי את התכנית ויש לי כבר זוגות שאני עובד איתם וזו שליחות עצומה שממלאת אותי בטוב בכל יום מחדש"
" התחלתי את הדרך כמדריך חתנים במרכז י.נ.ר. הדרכתי בשנתיים האחרונות למעלה מ 100 חתנים, והיה לי ברור שאני ממשיך ללימודי ייעוץ נישואין שמאפשרים לי לעבוד עם זוגות צעירים בצורה מקצועית".
"זהו קורס משנה חיים שסייע לי בכל תחום בו אני עוסק, לבית שלי, לעסק שלי, לי עם עצמי ובכל אינטראקציה עם אנשים"
"הביקורת היחידה שיש לי בסיום השנתיים האלה זה שנשארנו עם טעם של עוד".
טל נחום, מנהלת תכניות הכשרה במרכז י.נ.ר הודתה לתלמידים על האמון, על הבחירה במרכז, ועל ההתמדה בלמידה למרות אתגרי התקופה:
"למרות שזהו סיום, זוהי למעשה התחלה - תחילת דרככם כיועצים כחלק מקהילת מרכז י.נ.ר, אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות י.נ.ר בקהילה,
ולשאוף למקצועיות ומצויינות הנובעת מלמידה והדרכה מתמדת. אנו גאים בכל אחד ואחד שמתחיל את דרכו המקצועית ומאחלים לכם בהצלחה רבה". 
 
הכשרת מדריכות כלות ונישואין

הכשרת מדריכות כלות ונישואין

 

קורס הדרכת כלות שם דגש על לימוד הגישה המניעתית, הרווחת כיום בעולם בדגש על מודעות, הדרכה ואיתור קשיים ובעיות בשלבים מוקדמים בתחילת הקשר הזוגי, על מנת לתת להם מענה ופתרונות לפני שהם יוצרים תחושת כישלון וחווית אכזבה.

הגישה כוללת תכנים מקצועיים בשילוב מיומנויות מעשיות שיאפשרו להדריך את הכלה לבניית קשר מיטבי. ומעניקה יסודות איתנים המושתתים על תקשורת מעצימה ומקרבת, יכולת התמודדות עם מאורעות החיים, והנהגת התא המשפחתי ההולך ונבנה.

כמו כן נלמד הבסיס ההלכתי הכולל השקפה להלכה, ופרקטיקה ללימוד והקניית התוכן ההלכתי לכלה, בצורה יסודית וממוקדת.   

אנו מוצאים כי הדרכה מיטיבה בראשית הקשר הזוגי, אשר מעניקה את היסודות המרכזיים לזוגיות מיטיבה ביכולתה לאפשר התמודדות טובה יותר מול האתגרים והקשיים הניצבים בתחילת הקשר, ולהעניק חוויה של שביעות רצון רבה יותר מהמערכת הזוגית, ובתקווה לצמצום אחוז הגירושין.

95% מהתלמידות עברו את הבחינה בהצלחה רבה וחלקן כבר מיישמות את תפקידן החדש כמדריכות.

בוגרות שעברו בהצלחה את הקורס הצטרפו לאיגוד מדריכי החתנים ומדריכות הכלות בישראל, שע"י מרכז י.נ.ר  אשר מאגד תחת קורת גג אחת  מגוון רחב של מדריכים ומדריכות, מכל רחבי הארץ ומכלל המגזרים, כך מתאפשרת הפניית חתנים וכלות למדריכים ומדריכות בפריסה רחבה.

האיגוד מקיים השתלמויות, הכשרות וימי עיון ייעודיים עבוד מדריכי החתנים והכלות על מנת לחזק את ההדרכה ולהתמקצע. בנוסף מתאפשר שיתוף בתוכן ובדילמות שעולות במהלך ההדרכה תוך חברי הקבוצה, וכן קבוצות הדרכה.

מרכז י.נ.ר פועל מזה כ 21 שנים לחיזוק הבית היהודי בישראל הן בהכשרות מקצועיות בתחומי בייעוץ והטיפול וההנחיה והן בעשיה ברוכה לכלל הקהילה.

אם גם עבורך זוגיות מיטיבה היא ערך קדוש וחשוב, הצטרפי לשליחות חשובה זו, בצומת המרכזית בחייה של הכלה, בואי להשפיע ולהיות שותפה בבניה של עוד בית בישראל.

 מוזמנת להצטרף לקבוצת ההכשרה הבאה במרכז י.נ.ר הותיק והמוכר בציבור הדתי והחרדי.

הרב אליהו בן סימון, ראש בית ההוראה בהרצאה ייחודית בנושא פסיכולוגיה ויהדות.

הרב אליהו בן סימון, ראש בית ההוראה בהרצאה ייחודית בנושא פסיכולוגיה ויהדות.

אתמול,
בחוג היועצים והמטפלים
מטעם בית ההוראה "שלמות. משפחה",
הרב אליהו בן סימון, ראש בית ההוראה בהרצאה ייחודית בנושא פסיכולוגיה ויהדות.
בחוג השתתפו למעלה מ 50 יועצים ומטפלים. השיעור הועבר בזום וברדיו קול המשפחה ששידר את השיעור בשידור חי.
השיעור חשף במעט את פעילות בית ההוראה הנותן מענה ייחודי בתחום הבית היהודי על ידי רבנים  מוסמכים הלכתית ומקצועית.
הרב בן סימון מסכם: "אנו תקווה להעמיק את פעילות בית ההוראה בתחומים הייחודיים בו הוא עוסק ולהנכיח את עומק ההלכה וההשקפה היהודית בתחומי הייעוץ והטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה". 

כנס רבנים - בית ההוראה שלמות המשפחה

כנס רבנים - בית ההוראה שלמות המשפחה

 

בית ההוראה פועל תחת בית ההוראה הארצי "שערי הלכה ומשפט" הנותן מענה בכל תחומי ההלכה היהודית.
רבני בית ההוראה, שהנם רבנים מוסמכים ובנוסף, בעלי ידע והכשרה מקצועית בתחום הנישואין והמשפחה, קיבלו מידע עדכני במטרה לגבש כללי פסיקה בנושאים רגישים ודרכים למתן מענה הולם. 
את הכנס הנחה הרב דוד בן חי, מו"צ ומשיב הלכה, מנהל בית ההוראה, ובו נשאו דברים:
הרה"ג אליהו בן סימון, ראש בית ההוראה "שלמות המשפחה" ומו"צ, 
הרה"ג חגי שושן, ראש בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט", יועץ הלכתי לרה"ל, ורב קהילת משכן אברהם
הרה"ג שלמה יעקב ברקוביץ, דיין בביה"ד לממונות מיסודו של הרה"ג קרליץ, ראש כולל נדבורנא ושערי ציון ורב משיב בבית ההוראה. 
הכנס התקיים בירושלים, במרכז י.נ.ר, המרכז הגדול, המקצועי והמוביל להכשרת אנשי מקצוע בתחום הנישואין והמשפחה ובחסותו,
כמו גם בחסות אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל, המעניקה חסות מקצועית לפעילות בית ההוראה
את הערב חתם הרב מאיר שמעון עשור, מנהל מרכז י.נ.ר, שזה עתה הוציא לאור את ספרו "סולם עליה לדבקות בה'", וחילק את הספר לרבנים.
הרב מאיר הודה לרבנים על פעילותם המסורה, ועל הרצון והצורך לתת מענה שתואם את אתגרי התקופה תוך הקפדה על ההלכה.
"אני תקווה שפעילות בית ההוראה תגדל ונוסיף להרבות באהבה, אחוה שלום ורעות בבתי ישראל". 

תגובות

כל התגובות

רוצה לקבל עדכונים ממגוון התוכן של מרכז י.נ.ר?