facebook youtube google

פורום אישות ופריון מנהל הפורום: שונמית דרעי

 05/09/2017 14:31 שאלה: בעלי איבד ענייןtali

לשאלה זו ענו 1 מומחים

 05/09/2017 14:30 שאלה: בעלי איבד ענייןtali

 16/08/2017 14:18 שאלה: יחסי אישות כשלאישה חדל אורח כנשיםאורנה

לשאלה זו ענו 3 מומחים

 25/06/2017 11:22 שאלה: איך לא להיות "קרה"?

לשאלה זו ענו 2 מומחים

 20/06/2017 07:37 שאלה: פרימולוט נורענת

לשאלה זו ענו 2 מומחים

 27/04/2017 23:01 שאלה: כיצד לשפר את יחסי האישות

לשאלה זו ענו 3 מומחים

11/05/2017 13:42
אברך יקר | יעל סטל

 28/03/2017 12:01 שאלה: קשר עם גבר אחרkenmaamin

לשאלה זו ענו 2 מומחים

15/06/2017 01:15
אדון יקר | יעל סטל

 01/03/2017 00:00 שאלה: הרגשה של שנאה עצמית אחרי אורגזמה

לשאלה זו ענו 3 מומחים

 08/12/2016 13:18 שאלה: טיפול פסיכיאטריחושש

לשאלה זו ענו 3 מומחים

 08/12/2016 13:17 שאלה: טיפול פסיכיאטריחושש

לשאלה זו ענו 1 מומחים

 05/12/2016 23:37 שאלה: שפיכה מוקדמת - יש מה לעשות?יעקב

לשאלה זו ענו 1 מומחים

 08/10/2016 20:46 שאלה: למה מצופה רק מהגבר לחזר אחר אשתו וליזום בחיי אישותישראל מ

לשאלה זו ענו 1 מומחים

 14/09/2016 11:09 שאלה: פרישותישר

לשאלה זו ענו 1 מומחים

18/09/2016 14:54
איש יקר | רחל פישר

 14/09/2016 11:09 שאלה: פרישותישר

לשאלה זו ענו 1 מומחים

 09/08/2016 22:11 שאלה: אשה אחרי לידה

לשאלה זו ענו 2 מומחים

15/08/2016 01:50
מזל טוב | שלמה הוך

 28/07/2016 02:33 שאלה: בעל צדיק ומחמיר

לשאלה זו ענו 3 מומחים

 27/03/2016 21:11 שאלה: קושי בתקופת הריחוק.גברי

לשאלה זו ענו 2 מומחים