מרכז י.נ.ר

פורום אישות ופריון

כניסה למשתמשים 14/08/2020 כ"ד אב תש"פ
מנהל הפורום: שונמית דרעי

 17/07/2019 01:45 שאלה: אשתי לא מעוניינתאייל

 13/07/2018 13:52 שאלה: חוסר ענין לאשה

 11/03/2018 02:21 שאלה: בורות בנושאברוריה

 11/03/2018 02:20 שאלה: בורות בנושאברוריה

 04/03/2018 13:48 שאלה: בעיות במצווהאבי

 16/08/2017 14:18 שאלה: יחסי אישות כשלאישה חדל אורח כנשיםאורנה

לשאלה זו ענו 3 מומחים

 20/06/2017 07:37 שאלה: פרימולוט נורענת

לשאלה זו ענו 2 מומחים

 08/12/2016 13:18 שאלה: טיפול פסיכיאטריחושש

לשאלה זו ענו 3 מומחים

 08/12/2016 13:17 שאלה: טיפול פסיכיאטריחושש

לשאלה זו ענו 1 מומחים

 08/10/2016 20:46 שאלה: למה מצופה רק מהגבר לחזר אחר אשתו וליזום בחיי אישותישראל מ

לשאלה זו ענו 1 מומחים

 14/09/2016 11:09 שאלה: פרישותישר

לשאלה זו ענו 1 מומחים

18/09/2016 14:54
איש יקר | רחל פישר

 14/09/2016 11:09 שאלה: פרישותישר

לשאלה זו ענו 1 מומחים

 06/02/2013 14:59 שאלה: מה אפשר לעשות?אורח\ת

 06/02/2013 14:56 שאלה: ניתן לעשות משהו?אורח\ת

לשאלה זו ענו 1 מומחים

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130